Trucks

Zmluva Volvo Classic Blue

Zmluva Volvo Classic Blue poskytuje flexibilné a nákladovo efektívne riešenie pre vaše nákladné vozidlá Volvo, ktoré sú staršie ako päť rokov. Vďaka preventívnej údržbe založenej na prispôsobenom servisnom pláne si môžete vychutnať lepšiu prevádzkyschopnosť a efektivitu nákladného vozidla.

8 kľúčových výhod zmluvy Volvo Classic Blue

 • Zahŕňa preventívnu údržbu a legislatívne prehliadky
 • Vďaka satelitnému prepojeniu chráni pred neplánovanými prestojmi
 • Poskytuje údržbu prispôsobenú skutočnému využívaniu vášho nákladného vozidla
 • Zahŕňa servisný plán prispôsobený vašim potrebám a harmonogramu
 • Vďaka komunikácii so servisnou dielňou na diaľku zvyšuje efektivitu jej návštevy
 • Znižuje administratívu a umožňuje platbu na splátky
 • Zabezpečuje, aby servis vykonávali certifikovaní technici spoločnosti Volvo s použitím originálnych náhradných dielov Volvo
 • Zmluva Volvo Classic Blue môže byť doplnená o voliteľné služby, ako je pomoc pri odťahovaní vozidla

Starostlivosťou a vaše nákladné vozidlá zlepšíte vaše podnikanie

Vďaka zmluve Volvo Classic Blue znížite počet neočakávaných prestojov a môžete sa lepšie spoľahnúť na to, že vaše nákladné vozidlá budú schopné plniť vaše prepravné potreby. Vy sa rozhodnete, čo zahrniete do svojej zmluvy Volvo Classic Blue. Táto vysoká úroveň flexibility zaručuje, že získate servisný plán, ktorý je ideálny pre každé z vašich klasických nákladných vozidiel Volvo.

Servisní technici sú certifikovaní, používajú iba originálne diely Volvo a majú prístup ku všetkým potrebným špeciálnym nástrojom. Vykonávajú všetky operácie potrebné na zabezpečenie prevádzkyschopnosti a plnej funkčnosti vašich nákladných vozidiel.

Voliteľné služby prevádzkyschopnosti

Rozšírte si krytie o odbornú asistenciu, kedykoľvek a kdekoľvek ju budete potrebovať.

Služba Volvo Towing Assistance

Ak dôjde k neplánovanému zastaveniu, pomoc je k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni v celej Európe. Vodič môže jednoducho zavolať alebo stlačiť tlačidlo VAS nachádzajúce sa v kabíne a okamžite sa spojiť s operátorom, ktorý hovorí rovnakým jazykom. S podporou našej rozsiahlej siete odťahových partnerov a autorizovaných servisov urobíme všetko pre to, aby mohlo vaše nákladné vozidlo čo najskôr pokračovať vo svojej ceste.

Služba Volvo Towing Assistance Extended

Pre ešte väčší pocit istoty vám rozšírená služba Volvo Towing Assistance Extended poskytuje okrem dodatočnej ochrany pri štartovaní, dodávky paliva, dohľadu nad vozidlom a nákladom, či už pri vykladaní alebo prekládke nákladu aj dopravu, ubytovanie v hoteli a dokonca aj repatriáciu vodiča.

Servisné zmluvy Volvo

Všetky zmluvy o poskytovaní služieb zahŕňajú Volvo Uptime Care s prepojeným plánovaním servisu.

Sledovanie v reálnom čase
Volvo Gold
Maximálna prevádzkyschopnosť – všetky opravy a preventívna údržba
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
  Iné opravy (okrem hnacej línie)
  Opotrebiteľné súčasti
  Monitorovanie v reálnom čase
Ďalšie informácie
Volvo Silver
Opravy hnacej línie a údržba pre lepšiu kontrolu nákladov
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
  Opravy hnacej línie
Ďalšie informácie
Volvo Blue
Preventívna údržba a servisný plán na základe skutočného používania vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
  Údržba a kontroly
Ďalšie informácie
Volvo Uptime Care
Servisný plán založený na skutočnom využívaní vášho nákladného vozidla
  Služby prevádzkyschopnosti (voliteľné)
  Prepojené plánovanie servisu
Ďalšie informácie

Vyberte si ideálnu zmluvu

Kontaktujte vášho obchodného zástupcu Volvo Trucks alebo sa zastavte osobne. Dozviete sa o všetkých servisných zmluvách a vyberiete si tú najlepšiu.