Trucks

Prelomové riešenie

V lome Brønnøy Kalk v Nórsku sa testujú autonómne nákladné vozidlá Volvo FH, ktoré na trase dlhej päť kilometrov dopravujú vápenec. Jedná sa o prvé autonómne riešenie spoločnosti Volvo Trucks v skutočnej prevádzke. Jeho cieľom je výrazne zlepšiť produktivitu a bezpečnosť lomu.
Prvé autonómne riešenie spoločnosti Volvo Trucks v skutočnej prevádzke.
Autonómne vozidlo Volvo FH vo vápencovom lome v meste Brønnøy.

„Technológia pracujúca pre nás nám poskytne slobodu. Stroje môžu napríklad pracovať vtedy, keď my chceme spať,“ hovorí Raymond Langfjord, výkonný riaditeľ spoločnosti Brønnøy Kalk, čím opisuje perspektívu zavádzania automatizovanej technológie v rozsiahlej oblasti kameňolomu v tejto odľahlej pobrežnej časti západného Nórska. Dramatická krajina je pozadím náročnej úlohy, pretože nákladné vozidlá sa neustále vinú po bahnitých cestách cez drsné okolie k umiestneniu drviča vo Velfjorde a od neho celú cestu naspäť.

Minulý rok podpísali spoločnosti Brønnøy Kalk a Volvo Trucks zmluvu, ktorá predstavuje míľnik v tomto odvetví. Odvtedy sa testujú automatizované nákladné vozidlá Volvo FH tak, že odvážajú vyťažený vápenec cez tunely medzi samotným lomom a drvičom, ktorý sa nachádza v neďalekom prístave, kde sa vápenec nakladá na veľké lode. Plánom je, aby boli automatizované nákladné vozidlá do jesene plne funkčné. Namiesto toho, aby spoločnosť Brønnøy Kalk kupovala autonómne vozidlá, kupuje v skutočnosti kompletné prepravné riešenie šité na mieru od spoločnosti Volvo Trucks – konkrétnejšie ide o autonómnu prepravu vápenca medzi dvoma bodmi. Autonómne nákladné vozidlá kontroluje pomocou systému riadenia staveniska obslužný personál kolesového nakladača.

Podľa Raymonda Langfjorda je hlavným dôvodom pre prijatie zmeny na autonómnu prevádzku príležitosť lomu vyriešiť výzvy v oblasti produktivity, flexibility a bezpečnosti. „Sústreďujeme sa pritom na perspektívu najbližších sto rokov. V súčasnosti prebieha vo výrobe a údržbe dvojzmenná manuálna prevádzka, zatiaľ čo na lode vyvážajúce vápenec sa náklad umiestňuje každý deň dvadsaťštyri hodín. Možnosť nepretržitej autonómnej prepravy vápenca by mohlo výrazne zlepšiť našu prevádzku.“

Raymond Langfjord začal pracovať v dole Brønnøy Kalk v marci 2006. Predtým, ako sa vypracoval, pracoval najskôr ako operátor stroja a pomocník pri odstreloch v lome nesúc vedrá štrku na vyplnenie nabitých otvorov pred odstrelom. V priebehu rokov nasledovala väčšia zodpovednosť a úlohy ako vedúci tímu a výrobný manažér viedli k jeho súčasnému vymenovaniu za výkonného riaditeľa v januári 2017. „Mám skúsenosti na všetkých úrovniach a veľmi dobre poznám rôzne procesy. Pomáha to pri rozpoznávaní dlhodobých výziev, ktorým čelíme.“

Jedným z hlavných problémov spoločnosti Brønnøy Kalk je, že lom sa nachádza v krajine s vysokými nákladmi s konkurenciou na globálnom trhu. Znamená to, že sa stále zvyšuje konkurencieschopnosť a v roku 2015 začala spoločnosť Brønnøy Kalk interné diskusie o tom, ako zlepšiť jeho pracovné metódy. Po zriadení projektovej skupiny kontaktovala spoločnosť viacero strán vrátane spoločnosti Volvo Trucks. Súčasťou postupu bolo nadviazanie pevného kontaktu so spoločnosťou Volvo Construction Equipment a následne sa začala výmena nápadov o realizovateľných, autonómnych riešeniach. Odvtedy prebiehajúci úzky dialóg medzi jednotlivými stranami pomohol posilniť dôveru v lome.

Tento vzťah bol od prvého dňa skvelý. Spoločnosť Volvo Trucks nezačala hovoriť z obchodného uhla pohľadu.

„Samozrejme, zatiaľ nemáme všetky odpovede. Musíme veriť, že budeme môcť spoločne pracovať na hľadaní riešení problémov. Tento vzťah bol od prvého dňa skvelý. Spoločnosť Volvo Trucks nezačala hovoriť z obchodného uhla pohľadu. Nešlo o náklady a zisk alebo zmluvy. Išlo o to, čo by nám v spoločnosti Brønnøy Kalk mohlo vyhovovať. There were no hidden agendas and we were able to push ourselves forward together so that technology and creativity came to the forefront.“

Raymond Langfjord sa domnieva, že použitie autonómneho riešenia tiež zlepší bezpečnosť. Väčšina prepravy v lome zahŕňa tunely a pri vykládke v umiestnení drviča vzplanulo v auguste 2018 jedno nákladné vozidlo. Našťastie je miesto na otvorenom priestranstve a nikto sa nezranil, avšak množstvo vytvoreného tepla a energie bolo jasným varovaním, že ak sa takýto incident vyskytne v jednom z tunelov, môže mať fatálne dôsledky. Okrem tohto rizika bolo treba prekonať aj ďalšie výzvy, aby autonómne nákladné vozidlá fungovali dokonale. Automatizačný tím spoločnosti Volvo Trucks dlhodobo testoval na diaľku toto riešenie vo svojej Göteborskej základni, aby sa mohli úpravy vykonávať rýchlo. Tím vykonal aj bežné testovanie naživo priamo v lome. 

Raymond Langfjord hovorí vášnivo o budúcnosti spoločnosti Brønnøy Kalk aj o potenciáli, ktorý ponúka autonómia. „Ďalším krokom by pre nás mohol byť úplný prechod na elektrické vozidlá. Aby som bol úprimný, nie som si istý, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Je to nová technológia a vieme, že s ňou budú isté problémy. Avšak spoločnosť Volvo Trucks s nami od začiatku jedná otvorene. Keď sa vyskytol problém, vyriešili ho. To nám dáva dôveru, že veci budú fungovať. Naše hodnoty a naša povesť sa k sebe dokonale hodia.“

Brønnøy Kalk AS

História: Spoločnosť Brønnøy Kalk AS bola založená v roku 1997. Je vo vlastníctve spoločnosti Norsk Mineral AS, rodinného súkromného podniku s koreňmi v oblasti nerastných surovín, ktorý sa datuje až do roku 1948. 

Služby: Spoločnosť sa špecializuje na ťažbu vápenca, ktorý sa okrem iného používa pri výrobe pigmentov pre medzinárodný papierenský priemysel. 

Založená v roku: 1997.

Majiteľ: Norsk Mineral AS. 

Počet zamestnancov: 50. 

Náklad: Vápenec. 

Počet autonómnych nákladných vozidiel Volvo: 6.

Počet kolesových nakladačov: 4.