Trucks

Čo by ste mali vedieť o aktualizovaných všeobecných nariadeniach EÚ o bezpečnosti nákladných vozidiel

Tatu Ljokkoi
2022-05-01
3 min
Bezpečnosť Svet vodiča
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Od júla 2024* musia všetky nové nákladné vozidlá predávané v EÚ spĺňať aktualizované nariadenia o všeobecnej bezpečnosti (GSR). Tieto nariadenia vyžadujú množstvo povinných inteligentných bezpečnostných prvkov. Aké prvky to sú a ako ovplyvnia vaše podnikanie v preprave?
 

V roku 2019 sa nariadenia GSR aktualizovali v dôsledku najnovších inovácií v oblasti bezpečnosti vozidiel, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko nehôd spôsobených ľudským faktorom. V praxi to znamená, že množstvo aktívnych bezpečnostných systémov s podporou vodiča bude od júla 2024 v nových nákladných vozidiel povinných.
 

Cieľom je pomôcť do roku 2050 splniť dlhodobý cieľ EÚ v oblasti nulového počtu smrteľných nehôd a vážnych zranení na európskych cestách (program „Vision Zero“).
 

Prvky aktívnej bezpečnosti sa z veľkej časti zameriavajú na udržanie pozornosti a ostražitosti vodičov. Niektoré z nich sú už dnes v mnohých nákladných vozidlách zastúpené.
 

Aké sú všeobecné nariadenia EÚ o bezpečnosti pre ťažké nákladné vozidlá?

Vyžaduje sa celkovo 11 prvkov aktívnej bezpečnosti. Osem z nich bude v nových nákladných vozidlách povinných od júla 2024. Zvyšné tri budú nasledovať v rokoch 2026 a 2029. Medzi tieto prvky patria:


1. Signál núdzového zastavenia: Blikajúce brzdové svetlo (alebo podobné zariadenie), ktoré ostatným účastníkom cestnej premávky za nákladným vozidlom signalizuje, že nákladné vozidlo rýchlo spomaľuje alebo prudko brzdí. 

2. Prehľad pri cúvaní: Technológie, ako kamera alebo senzory, ktoré vodičovi poskytujú prehľad o objektoch a ľuďoch za nákladným vozidlom.

3. Systém sledovania tlaku v pneumatikách: Systém, ktorý monitoruje tlak v pneumatikách a v reálnom čase hlási stratu tlaku vodičovi.

4. Inteligentná asistencia rýchlosti: Systém, ktorý aktívne sleduje rýchlosť a upozorňuje vodiča na prekračovanie povolenej rýchlosti, aby ho prinútil spomaliť.

5. Informačný systém o mŕtvych uhloch: Systém, ktorý vodiča varuje pred cyklistami idúcimi vedľa vozidla alebo prechádzajúcimi pred ním.

6. Informačný systém rozjazdu: Systém, ktorý varuje vodiča pred zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom a to skôr, ako sa vozidlo rozbehne, alebo ide nízkou rýchlosťou. 

7. Uľahčenie inštalácie alko zámku: Zmena pravidiel vyžaduje štandardizované rozhranie pre alko zámky (alkotestery) vo vozidlách.

8. Detekcia únavy/ospalosti a úrovne pozornosti: Bezpečnostné systémy na vyhodnotenie bdelosti vodiča, ktoré napríklad monitorujú, ako dlho vedie vozidlo a upozornia ho, aby si v prípade potreby urobil prestávku.

9. Rozpoznanie a prevencia rozptýlenia: Bezpečnostný varovný systém schopný rozpoznať úroveň pozornosti, ktorú vodič venuje danej situácii, a v prípade potreby ho upozorní. Povinný v neskoršej fáze od roku 2026.

10. Vylepšený priamy výhľad z miesta vodiča: Konkrétne požiadavky na zlepšenie „priameho výhľadu“ (toho, čo vodiči vidia priamo cez okná svojho vozidla) a odstránenie mŕtvych uhlov. Cieľom nových noriem je umožniť vodičom rýchlejšie a jednoduchšie spozorovať cyklistov a chodcov. Povinný v neskoršej fáze od roku 2029.

11. Záznam údajov o udalosti (nehode): Zariadenie o nehode s nahrádaním typu „čiernej skrinky“. Povinný v neskoršej fáze od roku 2029.

 

Prečo sú všeobecné nariadenia o bezpečnosti dôležité?

Zachránia oveľa viac životov. EÚ odhaduje, že nové nariadenia zabránia do roku 2038 najmenej 25 000 úmrtiam na cestách.


Jedným z kľúčových cieľov je znížiť počet nehôd medzi nákladnými vozidlami a zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky. A tri z navrhovaných funkcií pre nákladné vozidlá – informačné systémy pre rozjazd, vykrytie mŕtvych uhlov a nová norma na zaistenie priameho výhľadu – sa zameriavajú na ich ochranu.


Normy na zaistenie priameho výhľadu (bod 10 uvedený vyššie), ktoré sa budú postupne zavádzať od roku 2025, zahŕňajú špecifické požiadavky na zlepšenie výhľadu vodiča z kabíny. Ukázalo sa, že lepší priamy výhľad z kabíny zmenšuje počty nehôd a skracuje reakčné doby vodiča. Nová norma na zaistenie priameho výhľadu sa inšpiruje podobným programom v Londýne, v ktorom sa nákladné vozidlá hodnotia na základe priameho výhľadu z kabíny. Vjazd do mesta majú povolený iba nákladné vozidlá, ktoré spĺňajú stanovenú normu.

 

Bezpečnosť vodičov a nákladných vozidiel v budúcnosti

GSR je súčasťou širšieho úsilia o zvýšenie bezpečnosti prevádzky, vrátane lepšieho mapovania rizík a aktualizovaných pravidiel cestnej infraštruktúry, najmä z pohľadu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky – chodcov a cyklistov – v našich rozrastajúcich sa mestách.

 

Podobné bezpečnostné predpisy sa budú v nasledujúcich rokoch pravdepodobne uplatňovať aj v ďalších krajinách. Mimo EÚ sa na dodržiavanie nových nariadení GSR pripravujú Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, Spojené kráľovstvo a Izrael.
 

„Môžeme očakávať, že v budúcnosti uvidíme viac technológií aktívnej bezpečnosti, ktoré podporujú vodičov nákladných vozidiel, a zároveň aj bezpečnejšiu cestnú infraštruktúru v mestách. Pri pohľade ďalej do budúcnosti sa nákladné vozidlá stanú inteligentnejšími a aktívnejšími v oblasti bezpečnosti s viacerými funkciami, ktoré nielen informujú, ale aj zasahujú. Naďalej však bude potrebné vyvážiť ich dobre vyškoleným vodičom. Systémy aktívnej bezpečnosti s podporou vodiča znižujú následky ľudských chýb, sú síce zásadné, ale vodič je však naďalej tým najdôležitejším bezpečnostným systémom v nákladnom vozidle,“ hovorí Anna Wrige Berlingová, riaditeľka oddelenia pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.
 

*Pre nové typy nákladných vozidiel od júla 2022 a pre nové registrácie nákladných vozidiel od júla 2024.

Ponúkame súhrnné informácie o aktualizovaných všeobecných nariadenia EÚ o bezpečnosti

Related Insights