Trucks

Svetová premiéra: Nové nákladné vozidlá na zemný plyn od spoločnosti Volvo Trucks znižujú emisie CO2 o 20 až 100 %

Spoločnosť Volvo práve predstavuje nákladné vozidlá, ktoré dokážu znížiť emisie CO2 o 20 až 100 percent. Vďaka silnému zameraniu na nové, energeticky účinné technológie pre vozidlá poháňané zemným plynom sa spoločnosti Volvo Trucks podarilo výrazne znížiť vplyv regionálnych a diaľkových prepravných operácií s ťažkým nákladom na klímu.
 The Volvo FH LNG for long-distance operations drives natural gas or biogas

Spoločnosť Volvo Trucks práve predstavuje nákladné vozidlá poháňané zemným plynom a spĺňajúce normu Euro 6, ktoré ponúkajú úsporu paliva a výkon na rovnakej úrovni ako nákladné vozidlá s naftovým pohonom, ale s oveľa menším dopadom na klímu. Nové vozidlá, Volvo FH LNG a Volvo FM LNG, môžu byť poháňané buď bioplynom, ktorý znižuje produkciu CO2 až o 100 percent, alebo zemným plynom, ktorý znižuje emisie CO2 o 20 percent v porovnaní s naftou. Vzťahuje sa to na emisie (známe ako „od nádrže po kolesá") , ktoré vznikajú počas používania vozidla. 

V porovnaní so súčasnými nákladnými vozidlami poháňanými zemným plynom, ktoré sú dostupné na trhu, nové vozidlá Volvo Trucks spotrebujú o 15 až 25 percent menej paliva. Nákladné vozidlá sú poháňané skvapalneným zemným plynom (LNG) s cieľom dosiahnuť najväčší možný prevádzkový dojazd. 

„Naše nové nákladné vozidlá s pohonom na skvapalnený zemný plyn alebo bioplyn zanechávajú oveľa menšiu klimatickú stopu než nákladné vozidlá poháňané naftou. Okrem toho sú oveľa úspornejšie než nákladné vozidlá na zemný plyn, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu. Zemný plyn je preto oveľa perspektívnejší ako náhrada za naftu, dokonca aj pre diaľkové operácie s ťažkým nákladom,"  dodáva Mats Franzén, produktový manažér pre motory spoločnosti Volvo Trucks.

Dopravca, ktorý za rok najazdí 120 000 km s ťažkým nákladom a ktorý sa rozhodne pre zemný plyn namiesto nafty, môže znížiť emisie CO2 o 18 až 20 ton ročne. Vzhľadom na skutočnosť, že iba minulý rok sa v EÚ zaregistrovalo viac než 264 000 ťažkých nákladných vozidiel, existuje obrovský potenciál na výrazné zníženie emisií z ťažkej obchodnej prepravy na globálnej  úrovni. Zemný plyn sa vyznačuje vynikajúcou dostupnosťou, v mnohých krajinách má konkurenčnú cenu a v celej Európe sa momentálne rozširuje infraštruktúra pre využitie LNG v súlade s akčným balíkom Európskej komisie a členských štátov na zabezpečenie dlhodobého zásobovania energiou. 

„V dôsledku toho považujeme LNG z dlhodobého hľadiska za najlepšiu alternatívu k nafte pre regionálne aj diaľkové prevádzkovanie nákladných vozidiel, pri ktorých je kľúčová úspora  paliva, užitočné zaťaženie a produktivita. S rastúcim podielom bioplynu možno dosiahnuť oveľa menší dopad na klímu. Pokiaľ ide o prepravné operácie v mestských prostrediach, kde jazdný dosah nie je kľúčovým faktorom, elektrifikované vozidlá budú v budúcnosti zohrávať čoraz významnejšiu úlohu.

Našou konečnou víziou sú nákladné vozidlá Volvo s nulovými emisiami, aj keď sa to nedá dosiahnuť jediným riešením, ale skôr prostredníctvom viacerých súbežných opatrení. Jedným z nich je LNG," dodáva Lars Mårtensson, riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií v spoločnosti Volvo Trucks.

Link na obrázky vo vysokom rozlíšení: http://bit.ly/2fMJYZ4