Trucks

Anna Wrige Berling Anna Theander
2022-06-28
4 min
Bezpečnosť
Authors
Anna Wrige Berling
Traffic and Product Safety Director at Volvo Trucks
Anna Theander
Leader of Volvo Trucks Accident Research Team

5 spôsobov, ako znížiť riziko nehôd s účasťou nákladných vozidiel a zraniteľných účastníkov cestnej premávky

Každoročne vyhasne na cestách po celom svete približne 1,35 milióna životov. Viac ako polovica z nich sú zraniteľní účastníci cestnej premávky (chodci, cyklisti, vodiči mopedov a motocyklisti). Keď je účastníkom tohto druhu nehody ťažké nákladné vozidlo, pravdepodobne to bude mať veľmi vážne následky. Hoci príčiny týchto nehôd sú zložité a rôznorodé, konanie vodiča nákladného vozidla v premávke môže pomôcť zachrániť životy.
 

Takmer tretinu* smrteľných nehôd s účasťou ťažkých nákladných vozidiel v EÚ tvoria chodci, cyklisti, jazdci na mopedoch a motocyklisti. Dopravné nehody zahŕňajúce zraniteľných účastníkov cestnej premávky (Vulnerable road users = VRU) a ťažké nákladné vozidlá sú emotívnou a náročnou oblasťou na riešenie.


„Pochopením toho, ako a prečo k týmto špecifickým typom dopravných nehôd dochádza, možno identifikovať príležitosti na zlepšenie bezpečnosti premávky a znížiť počet zranení,“ hovorí Anna Theanderová, líderka tímu na výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks.


Výskum spoločnosti Volvo v oblasti bezpečnosti ukazuje, že najdôležitejšími faktormi na zníženie počtu nehôd sú zdokonalenie aktívnych bezpečnostných systémov nákladných vozidiel, lepšia cestná infraštruktúra a zvýšené povedomie o rizikách medzi VRU.


Ľudský faktor, ktorý sa týka všetkých účastníkov cestnej premávky, je dôležitým faktorom. Spôsob, akým vodič predvída a reaguje na situácie s VRU, najmä v rušných mestských oblastiach, môže mať veľký vplyv na riziko týchto nehôd.


„Vodič je aj v súčasnosti najdôležitejším bezpečnostným systémom nákladného vozidla. Dobre vyškolený a pozorný vodič, ktorý rozumie rizikám, prinesie zmenu,“ hovorí Anna Wrige Berling, riaditeľka pre bezpečnosť premávky a produktov, Volvo Trucks.


Tu je niekoľko praktických spôsobov, ako môžu vodiči pomôcť znížiť riziko:   

 

5 tipov, ako znížiť riziko kolízie s chodcami, cyklistami a jazdcami na mopedoch:

1. Vždy je potrebné myslieť na to, že nie všetci VRU si uvedomujú mŕtve uhly nákladného vozidla

Výskum bezpečnosti nákladných vozidiel zahŕňajúci VRU ukázal, že chodci, cyklisti a jazdci na mopedoch si jednoducho neuvedomujú náročnosť situácie, ktorej vodiči čelia, keď sa snažia vnímať okolie nákladného vozidla v rušných mestách. Väčšina VRU navyše nevie, ako sa nákladné vozidlo s dlhším prívesom správa v premávke pri odbočovaní. Z týchto dôvodov nikdy nepredpokladajte, že VRU sa vyhnú rizikovým oblastiam a mŕtvym uhlom.


2. Buďte si vedomí bežných nehodových situácií s účasťou VRU

Je dôležité pripraviť sa na nepredvídateľné a riskantné správanie VRU. Existujú tri odlišné situácie, ktoré sa v mestách vyskytujú najčastejšie:

  • Nákladné vozidlá odbočujúce doprava v pravostrannej premávke a doľava v ľavostrannej, ktoré spôsobujú kolíziu s VRU, najmä cyklistami.
  • Kolízie prednou časťou vozidla, keď chodci prechádzajú cez cestu.
  • Kolízie s chodcami pri cúvaní.


3. Predvídajte cestu pred sebou

Keď sa približujete ku križovatke, skúste porozmýšľať, ako odbočiť čo najbezpečnejšie. Buďte v strehu a nájdite si polohu, aby ste mali lepší výhľad a videli čo najviac. Prispôsobte rýchlosť v rušných mestských oblastiach – je nepravdepodobné, že to ovplyvní vaše dodacie lehoty.


4. Pripravte sa na bezpečnejšiu jazdu v mestách

Venujte čas nastaveniu sedadla a zrkadiel. Dbajte na to, aby boli zrkadlá a okná čisté, nezakrývajte si výhľad monitormi a osobnými vecami. Pred jazdou skontrolujte, či všetky bezpečnostné systémy nákladného vozidla vrátane kamier fungujú a sú aktivované.


5. Pamätajte – najdôležitejším bezpečnostným systémom ste VY

Bezpečnostné systémy a kamery vášho nákladného vozidla sú cennou formou podpory vodiča. Ale vodič, ktorý aktívne vyhodnocuje stav vozovky a nebezpečenstvá, je stále najdôležitejším bezpečnostným prvkom nákladného vozidla.


Ako znížiť riziko nehôd nákladných vozidiel so zraniteľnými účastníkmi cestnej premávky?

V blízkej budúcnosti nastanú veľké zmeny. Aktualizované všeobecné bezpečnostné predpisy EÚ budú od júla 2024 vyžadovať viac povinných systémov aktívnej bezpečnosti na všetkých nových nákladných vozidlách. Systémy budú vykrývať mŕtve uhly nákladného vozidla vpredu, na boku aj vzadu a upozornia vodiča, ak VRU vstúpi do rizikovej oblasti. Od januára 2029 budú musieť výrobcovia nákladných vozidiel pripraviť vodičom lepší priamy výhľad.


Okrem toho sa reviduje legislatíva pre pokročilé systémy núdzového brzdenia tak, aby zahŕňala aj automatické brzdenie v prípade, že chodci prechádzajú cez cestu a vstupujú do rizikovej oblasti. Napredujú aj širšie iniciatívy, ako je zlepšenie cestnej infraštruktúry, priemyselná spolupráca a hlbší výskum bezpečnosti dopravy, ktorý berie do úvahy komplexné príčiny nehôd s VRU.


„Celkovo sú vyhliadky pozitívne – a vďaka vodičom, ktorí si myslia na bezpečnosť, spoločne znížime počet úmrtí a vážnych zranení spôsobených týmto druhom nehôd,“ hovorí Anna Wrige Berling, riaditeľka pre bezpečnosť dopravy a výrobkov, Volvo Trucks. 


European Road Safety Observatory, fakty a čísla: Autobusy/autokary/ťažké nákladné vozidlá – 2020