Trucks

Gabor Szalo Hanna Degerman
2024-01-18
Technológia a inovácie Úspora paliva
Authors
Gabor Szalo
Senior Engineering Specialist
Hanna Degerman
User Experience Product Planner

Rozdiel medzi jazdou s kamerovým monitorovacím systémom a so zrkadlami

Vodiči vždy považovali za samozrejmosť, že pri riadení nákladných vozidiel používajú bočné zrkadlá. V posledných rokoch však viacerí výrobcovia začali namiesto toho ponúkať kamerové monitorovacie systémy. Kedy a kde môžu byť užitočné a aké výhody a nevýhody má kamera oproti zrkadlu?

V roku 2016 Organizácia Spojených národov vypracovala nariadenie, ktoré umožnilo nahradiť zrkadlá kamerovými monitorovacími systémami. Jedným z prínosov má byť zlepšenie priameho videnia, teda výhľad z pohľadu vodiča: konkrétne to, čo je možné vidieť bez pomoci zrkadiel alebo kamier.

Európska komisia odhaduje, že prichádzajúce Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti zníži počet nehôd a do roku 2038 by mohla zachrániť viac ako 25 000 životov a zabrániť najmenej 140 000 vážnym zraneniam. Kamerové monitorovacie systémy môžu k týmto číslam prispievať tým, že zlepšujú priamy výhľad. Hlavným účelom vývoja kamerových monitorovacích systémov však bola lepšia aerodynamika a možnosť znížiť spotrebu paliva a emisií CO2.


„Zníženie spotreby paliva alebo energie je v záujme všetkých a tenšie kamerové jednotky v porovnaní so zrkadlami môžu vďaka menšiemu odporu vzduchu zvýšiť energetickú účinnosť až o 1,5 %*. Je tiež dôležité zistiť, ktoré riešenie vyhovuje zákazníkovi a zlepšuje tak jeho zážitok z jazdy,“ hovorí Gabor Szalo, hlavný technický špecialista na výhľad z vozidla v spoločnosti Volvo Trucks.

Prvé nákladné vozidlo s kamerami namiesto bočných zrkadiel bolo uvedené na trh v roku 2019. Technické možnosti sa od tej doby rýchlo rozvíjajú. Nákladné vozidlá s kamerovým monitorovacím systémom ponúka už niekoľko výrobcov a nadchádzajúce právne predpisy sú stimulom, ktorý tento proces ešte urýchľuje. Do roku 2029 zavedie európske nariadenie o všeobecnej bezpečnosti (GSR) požiadavky na priamy výhľad pre všetky novo registrované nákladné vozidlá s cieľom minimalizovať mŕtve uhly a zlepšiť priamy výhľad vodiča z vozidiel.

Bez ohľadu na technický vývoj a pripravovanú legislatívu, riadenie s kamerami namiesto zrkadiel prináša možnosti a výhody, ale aj výzvy a obmedzenia. Toto sú niektoré z aspektov, ktoré možno zvážiť:

 

Výhody jazdy s kamerovým monitorovacím systémom v porovnaní s bočnými zrkadlami

 

Aerodynamika:

 • Aerodynamika nákladného vozidla je jedným z faktorov s najväčším priamych vplyvov na spotrebu paliva a následne aj na životné prostredie. Kamerové monitorovacie systémy v porovnaní s tradičnými bočnými zrkadlami majú menší odporu vzduchu, a preto je pri ich používaní možné dosiahnuť nižšiu spotrebu paliva i energie.

Výhľad a bezpečnosť:

 • Pri používaní kamier nie sú vo vozidle nainštalované žiadne fyzické zrkadlá, ktoré by vodičovi bránili vo výhľade. Sú preto prínosné v zložitých dopravných situáciách, napríklad keď sa v blízkosti nákladného vozidla nachádzajú zraniteľní účastníci cestnej premávky alebo na kruhových objazdoch, kde by zrkadlá mohli prekážať vodičovi vo výhľade.
 • V kamerách môže byť integrované automatické alebo manuálne sledovanie prívesu, ktoré umožňuje pozorovať pohyb prívesu pri jazde alebo uľahčí cúvanie. Toto sú výhody digitálnych technológií, ktoré bočné zrkadlá neponúkajú.
 • Ďalšou formou digitálnej podpory s kamerovým monitorovacím systémom môžu byť zabudované referenčné čiary, ktoré sa zobrazujú pri zmene jazdného pruhu.
 • Pri bežných konvexných zrkadlách dochádza v dôsledku ich zakrivenia k určitému skresleniu obrazu. U kamerového monitorovacieho systému existujú možnosti jeho korekcie, čo vodičovi viac priblíži realitu. 
 • Keď vodič spí, môže kamerový monitorovací systém pracovať v režime sledovania a fungovať ako bezpečnostný systém. Aktivuje sa aj v interiéri bez toho, aby ste museli odhrnúť závesy.
   

Počasie a tma:

 • Za dažďa ponúka kamera vo všeobecnosti lepší výhľad, pretože objektív je lepšie chránený vo vnútri ramena kamery. Čo je však ešte dôležitejšie, displej je umiestnený v kabíne, čo zlepšuje výhľad v porovnaní so situáciou, keď sa dážď nachádza súčasne na okne aj na samotnom zrkadle.
 • Udržiavanie objektívu kamery v čistote je jednoduchšie ako s tradičným zrkadlom s väčšou sklenenou plochou. Kamera je tiež spravidla umiestnená vyššie na vonkajšej strane nákladného vozidla, takže je menej náchylná na znečistenie.
 • Za tmy môžu kamery ponúkať výhodu lepšieho výhľadu v porovnaní so zrkadlami a tiež vylepšené nočné videnie, keďže kamera môže fungovať aj pri slabých svetelných podmienkach.
   

Splnenie predpisov:

 • Ako bolo spomenuté vyššie, Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti (GSR) 1929 stanovuje zákonné požiadavky na priamy výhľad, a preto by sa kamerový monitorovací systém mohol stať výhodnejšiu možnosťou.
 • Vozidlá s hmotnosťou nad 12 ton prechádzajúce Londýnom musia mať od roku 2024 trojhviezdičkové hodnotenie (stanovené na základe rozsahu priameho výhľadu vodiča z okien kabíny), alebo je nutné nákladné vozidlá vybaviť celým radom bezpečnostných systémov. Preto môžu byť nákladné vozidlá s kamerami, nahrádzajúce zrkadlá, výhodnejšou voľbou.

Výzvy jazdy s kamerovým monitorovacím systémom v porovnaní s bočnými zrkadlami

Výhľad a bezpečnosť:

 • Zrkadlá poskytujú trojrozmerný obraz, zatiaľ čo kamerové systémy sú dvojrozmerné. Návyk na správne hĺbkové videnie, odhad vzdialenosti a rýchlosti približujúcich sa vozidiel zozadu si môže vyžadovať určitý čas.
 • Rozlíšenie kamery môže byť v porovnaní so zrkadlom nevýhodou. Obraz v zrkadle je tak ostrý, ako ostrý je zrak vodiča. Kamery majú širokouhlý objektív a displej s obmedzeným rozlíšením. To môže vodičom sťažovať odhad vzdialenosti. Výber rozlíšenia obrazu a veľkosti displeja sú preto dôležitými faktormi.
 • Umiestnenie displejov musí byť prispôsobené interiéru kabíny, aby sa predišlo vytvoreniu ďalšieho mŕtveho uhla. V dôsledku toho môže byť displej menší ako bežné zrkadlá, čo sa následne prejavuje na veľkosti objektov.
   

Opravy:

 • Súčasťou kamerového monitorovacieho systému sú snímače, ktoré sa nezaobíde bez spracovania obrazu počítačom. Akékoľvek potenciálne poškodenie môže teda vyžadovať nákladnejšiu opravu. Záleží na tom, ktorý komponent je potrebné vymeniť, alebo či sa na neho vzťahuje servisná zmluva.
   

Skúsenosti s jazdou:

 • Sledovanie dvojrozmerného obrazu na displeji kamery je iný ako pohľad do bežných zrkadiel. Väčšina vodičov je v súčasnosti zvyknutá na jazdu s klasickými bočnými zrkadlami, takže je to pre nich nová skúsenosť, s ktorou sa musia zoznámiť.
 • Ďalšou z vecí, na ktorú si treba zvyknúť a naučiť sa, sú technické nastavenia a nové funkcie. Tie je nutné začleniť do každodennej rutiny vodiča, keď sa učí manévrovať a správne odhadovať rýchlosť, vzdialenosti a okolie vozidla.

Ako si vybrať – budúcnosť bočných zrkadiel a kamerových monitorovacích systémov

Kamerové monitorovacie systémy aj tradičné zrkadlá majú svoje výhody aj nevýhody. Zážitok z jazdy s bočnými zrkadlami v porovnaní s kamerovým monitorovacím systémom je odlišný a je pravdepodobné, že vodiči majú aj iné preferencie.

Pre niektoré segmenty môže byť tiež jednoduchšie prispôsobiť sa. Napríklad vodiči v diaľkovej doprave si môžu zvyknúť rýchlejšie ako tí, ktorí veľa jazdia v mestách, kde je kľúčové opakovane posudzovať vzdialenosti a vyhodnocovať hĺbku obrazu alebo často cúvať.

„Preferencie sa môžu líšiť, cieľom pri používaní kamier je čo najviac priblížiť obraz realite a ponúknuť ten najlepší zážitok z jazdy. Pre nových vodičov môžu byť kamery štandardom a vaša voľba závisí aj od toho, ako ste otvorení zmenám a novým digitálnym riešeniam v dopravnom prostredí,“ hovorí Hanna Degerman, produktová manažérka v oblasti plánovania užívateľských skúseností v spoločnosti Volvo Trucks.

Kjell Brunnström je vedúci vedecký pracovník výskumného ústavu RISE Research Institutes of Sweden, špecializujúci sa na zrakové vnímanie. Verí, že kamery majú predpoklad byť v blízkej budúcnosti bežnejšie a obľúbenejšie. Preto môže byť prospešné doplniť kamerové monitorovacie systémy o určité aspekty, aby sa stali preferovanou voľbou pre každého užívateľa a každý segment v dopravnom odvetví.

„Dnes majú kamerové monitorovacie systémy v porovnaní s bežnými bočnými alebo spätnými zrkadlami obmedzenú hĺbku obrazu. Štúdia vykonaná v ústave RISE a spoločnosti Volvo Cars** však ukázala, že horšie vnímanie hĺbky sa zmierni, ak zobrazenie kamery doplnia o grafické prvky indikujúce vzdialenosť a nebezpečné predmety, čo pomôže vodičovi urobiť správne rozhodnutia.“

Technológia sa v tejto oblasti rýchlo vyvíja. Vašu voľbu medzi klasickým bočným zrkadlom alebo kamerovým monitorovým systémom ovplyvnia vaše preferencie alebo segment prepravy. Je potrebné vyhodnotiť obchodné ciele, ale aj možnosti dodržiavania právnych predpisov: a možno aj preferencie vášho vodiča a jeho otvorenosť novým skúsenostiam s jazdou.


* Skutočná hospodárnosť sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú rýchlosť jazdy, používanie tempomatu, špecifikácia vozidla, zaťaženie vozidla, skutočná topografia, zručnosti vodiča, údržba vozidla a poveternostné podmienky.

 

** Zdroj: Zhang, M. a G. Bin. Vplyv CMS s AR na jazdný výkon. (diva2:1717225), RISE Research Institutes of Sweden, Chalmers University of Technology, M.Sc. diplomová práca. 2022, dostupné z: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ri:diva-61469