Trucks

Ylva Dalerstedt
2024-01-18
Udržateľnosť Šetrite palivo
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

Ako aktualizovaná smernica Eurovignette ovplyvní prevádzkové náklady nákladných vozidiel

Cestné mýto pre nákladné vozidlá v EÚ sa mení a poplatky sa dramaticky zvýšia, a to najmä pre nákladné vozidlá s pohonom na naftu a zemný plyn. Nemecké cestné mýto, MAUT, bude prvým, kto zavedie najnovšiu smernicu Eurovignette. Ako teda bude systém MAUT fungovať a čo môžu prevádzkovatelia nákladných vozidiel urobiť na zníženie emisií a nákladov? 
 

Smernica Eurovignette, ktorou sa riadi cestné mýto pre nákladné vozidlá v EÚ, bola revidovaná v marci 2022. Podľa nových pravidiel budú poplatky pre nákladné vozidlá, ktoré využívajú hlavné európske diaľnice, účtované na základe skutočne najazdených kilometrov až do roku 2030. Pôvodne boli poplatky viazané na čas strávený na diaľniciach.
 

Členské štáty EÚ budú musiať stanoviť rôzne sadzby cestných poplatkov na základe emisnej triedy CO2 nákladného vozidla. O zaradení vozidla do emisnej triedy rohodne VECTO, štandardizovaný výpočtový nástroj EÚ na meranie emisií CO2 v zmysle údajov zadaných od výrobcu. Od januára 2019 musia byť všetky nové nákladné vozidlá predávané v EÚ s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony vybavené certifikovaným vyhlásením o spotrebe CO2 a paliva vytvoreným nástrojom VECTO.
 

Teraz sú spoločnosti prevádzkujúce nákladné vozidlá v Európe o krok bližšie k tomu, aby túto reformu videli v praxi. Nemecko bude prvé, kto aktualizuje systém MAUT (mýto po nemecky), pričom zmeny vstupujú do platnosti od 1. decembra 2023.
 

„Ambíciou EÚ nie je len harmonizovať mýto pre nákladné vozidlá v celej Európe. Má podnietiť spoločnosti prevádzkujúce kamiónovú prepravu, aby prešli na ekologickejšie vozidlá, a pomohli tak splniť nadchádzajúce klimatické ciele. S týmto cieľom bude prevádzka menej šetrných nákladných vozidiel drahšia, čo povzbudí prepravné spoločnosti, aby kupovali lepšie alternatívy,“ hovorí Ylva Dalerstedtová, manažérka segmentu diaľková preprava v spoločnosti Volvo Trucks. 

To, ako špecifikujete svoje nákladné vozidlo, aby ste znížili spotrebu paliva a následne aj emisie CO2, bude hrať hlavnú úlohu z hľadiska nákladov.

Spôsob, akým systém MAUT v súčasnosti účtuje poplatky spoločnostiam prevádzkujúcim nákladné vozidlá, znamená, že je v dobrej pozícii na zavedenie reformy smernice EÚ. Už teraz uplatňuje poplatky za znečistenie ovzdušia a mýto závisí od vzdialenosti a dohliada naň vláda. Pre členské štáty, ktoré prevádzkujú svoje mýto rovnakým spôsobom (Poľsko, Belgicko, Rakúsko, Česko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko a Bulharsko), je konečný termín na zavedenie nových požiadaviek v marci 2024.
 

Koľko bude aktualizovaný systém MAUT stáť spoločnosti prevádzkujúce nákladné vozidlá a ako bude fungovať?

Pre nákladné vozidlá, ktoré jazdia cez Nemecko, sa mýto výrazne zvýši. Náklady na kilometer pre nákladné vozidlo s pohonom na naftu 4x2 sa napríklad takmer zdvojnásobia – z 19 centov na 34,8 centa. V minulosti boli nákladné vozidlá s plynovým pohonom oslobodené od platenia poplatkov za znečistenie. Čoskoro sa však bez ohľadu na to, či je nákladné vozidlo poháňané obnoviteľným bioplynom alebo neobnoviteľným zemným plynom, bude účtovať poplatok 33,2 centa za kilometer*, takmer rovnaký ako pre nákladné vozidlo s pohonom na naftu. Výpočet VECTO totiž zohľadňuje len výfukové emisie CO2.
 

Napriek tomu je možné nákladné vozidlá optimalizovať tak, aby spĺňali lepšiu emisnú triedu a nižšie mýto – a dokonca aj malé úpravy môžu urobiť veľký rozdiel v nákladoch, hovorí Ylva Dalerstedtová. „Zníženie emisií o 5 % vypočítané nástrojom VECTO by mohlo viesť k presunu nákladného vozidla s pohonom na naftu 4x2 z triedy 1 do triedy 2. Ďalšie zníženie o 3 % by mohlo viesť k presunu do triedy 3. To znamená, že hlavnú úlohu bude hrať to, ako špecifikujete svoje nákladné vozidlo s cieľom znížiť spotrebu paliva, a tým aj emisie CO2.“
 

Systém MAUT bude kategorizovať nákladné vozidlá podľa hmotnosti a počtu náprav. Existuje päť emisných tried (s príslušnými poplatkami za kilometer), ako je uvedené v animácii nižšie.

* Čísla sú založené na nákladnom vozidle s hmotnosťou nad 18 ton s viac ako piatimi nápravami.

Nemecko bude prvou krajinou, ktorá 1. decembra 2023 zavedie nové emisné triedy, pričom náklady na nákladné vozidlá s pohonom na naftu a zemný plyn dramaticky vzrastú. Celkové náklady na mýto závisia od hmotnosti nákladného vozidla a počtu náprav.

Stojí za zmienku, že zaradenie vozidla do emisných tried CO2 2 a 3 sa prepočíta šesť rokov po jeho prvej registrácii (na základe limitných hodnôt platných v čase preskúmania).
 

Ide o to splniť trajektóriu EÚ v oblasti znižovania emisií pre nákladné vozidlá – zníženie emisií CO2 o 15 % do roku 2025 v porovnaní s rokom 2019 pre nákladné vozidlá 6x4 a 4x2 s pohonom na naftu a zvýšený očakávaný cieľ do roku 2030 (od roku 2025). Líšia sa aj limity pre emisné triedy CO2 a každý rok sa sprísňujú.
 

Ako môžete špecifikovať nákladné vozidlo, aby ste zaistili najlepšie hodnotenie VECTO?

Pri špecifikácii nákladného vozidla sú potrebné štyri kľúčové faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri zvýšení úspory energie – aerodynamika, hnacia línia, valivý odpor a hmotnosť.
 

Aerodynamika nákladného vozidla môže mať pri typickej diaľkovej preprave vozidlom s pohonom na naftu na svedomí až tretinu spotreby paliva. Tvar a dizajn kabíny by mali minimalizovať aerodynamický odpor. Vzduchové spojlery môžu byť tiež nainštalované na zlepšenie prúdenia vzduchu okolo bokov a cez hornú časť nákladného vozidla.
 

Výber hnacej línie (pre nákladné vozidlá s pohonom na naftu) a pomocných zariadení sú rozhodujúce. Motor, prevodovka a tempomat majú najvýznamnejší vplyv a najnovšie technológie zvýšili ich účinnosť. Motory s turbodúchadlom teraz poskytujú vyšší výkon a úsporu paliva a automatizované prevodovky môžu využívať údaje v reálnom čase na optimalizáciu každého radenia prevodových stupňov. Použitie prediktívneho tempomatu môže ušetriť palivo aj v kopcovitom teréne.
 

Valivý odpor tvorí približne 9 % spotreby paliva nákladného vozidla, pričom pneumatiky sú hlavným faktorom pri znižovaní týchto strát. Pre nákladné vozidlo na diaľkovú prepravu by optimálna pneumatika mala mať nízky valivý odpor (ideálne označenie A v Európe) v kombinácii s gumovou zmesou pre minimálne trenie.
 

K zníženiu emisií CO2 napokon prispeje aj špecifikácia odľahčeného nákladného vozidla. Na jazdu po diaľnici, kde nehrá rolu nerovný terén, je možné okrem iných ľahších komponentov zvoliť ľahší rám podvozka, predné odpruženie a zadnú nápravu.
 

Prípadne teraz môže byť vhodný čas začať uvažovať o nákladných vozidlách s nulovými emisiami, hovorí Ylva Dalerstedtová. „Vozidlá s nulovými emisiami, ako sú batériové elektrické nákladné vozidlá a elektrické vozidlá s palivovými článkami, budú oslobodené od poplatkov za CO2 do 1. januára 2026, kedy bude zavedená výrazne znížená sadzba mýta. Sú jasnou voľbou, ak skutočne chcete znížiť svoju stopu CO2 a potenciálne aj celkové náklady na vlastníctvo z dlhodobého hľadiska.“
 

Ako ovplyvní vzdialenosť a mýto založené na CO2 odvetvie nákladných vozidiel?

Zatiaľ čo Nemecko ako prvé zavedie revidovanú smernicu Eurovignette, zvyšní členovia EÚ budú musieť nasledovať v rokoch 2024 až 2025. 
 

Aj zvyšok sveta začína prejavovať záujem o dianie v Európe, hovorí Ylva Dalerstedtová. „Nástroj VECTO pozorne sledujú najmä krajiny ako Malajzia a Čína, ktoré chcú vytvoriť podobný nástroj na výpočet mýta pre nákladné vozidlá na báze CO2.“
 

„Celkovo ide o skvelú reformu pre Európu a odvetvie nákladných vozidiel ako celok. Po prvýkrát budú spoločnosti prevádzkujúce nákladné vozidlá povzbudzované, aby našli lepšie riešenia na zníženie emisií CO2, a výrobcovia nákladných vozidiel budú mať jasný rámec, pomocou ktorého sa budú snažiť poskytovať tieto riešenia. A to je to, čo je potrebné na pomoc pri prechode na nulové emisie."

Získajte viac informácií o rôznych cestách do budúcnosti bez fosílnych palív tu alebo si prečítajte o tom, ako nástroj VECTO ovplyvňuje majiteľov nákladných vozidiel.