Trucks

Čo je nástroj VECTO a aký má vplyv na oblasť nákladnej dopravy

Ylva Dalerstedt
2023-02-22
Udržateľnosť Úspora paliva
Author
Ylva Dalerstedt
Segment Manager Long Haul

V najbližších rokoch bude nástroj na výpočet energetickej spotreby vozidiel (VECTO) hrať dôležitú úlohu pri znižovaní emisií CO2 z nákladných vozidiel v EÚ. Jeho vplyv sa už prejavuje vo vývoji nákladných vozidiel s nižšou spotrebou, z čoho profitujú majitelia nákladných vozidiel na celom svete.

Nástroj VECTO bol zavedený a uvedený do platnosti v roku 2019 ako súčasť právnych predpisov EÚ týkajúcich sa CO2 (nariadenie EÚ 2019/1242). Ide v podstate o typ softvéru, ktorý na základe údajov získaných od výrobcu simuluje emisie CO2 a spotrebu paliva v prípade akejkoľvek kombinácie nákladných vozidiel. Dané údaje môžu zahŕňať špecifikácie vozidla, ako aj informácie o náklade, palive a trasách. Od 1. januára 2019 musia mať všetky nové nákladné vozidlá predávané v EÚ s celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg certifikované vyhlásenie o emisiách CO2 a spotrebe paliva vytvorené nástrojom VECTO.


Súčasné nariadenie EÚ o emisiách CO2 z ťažkých nákladných vozidiel požaduje 15 % zníženie do roku 2025 a 30 % zníženie do roku 2030 v porovnaní s úrovňami v roku 2019. Vo februári 2023 vydala Európska komisia návrh, ktorý požaduje vyššie percentá. Tie ešte neboli prijaté ako právo EÚ a stále sa o nich diskutuje medzi inštitúciami EÚ. Úlohou nástroja VECTO je ponúknuť štandardizovaný nástroj na sledovanie pokroku každého výrobcu nákladných vozidiel pri znižovaní emisií COa zabezpečiť súlad s nariadeniami EÚ. 


Aký vplyv má nástroj VECTO na majiteľov nákladných vozidiel?

Keďže je nástroj VECTO zameraný predovšetkým na výrobcov nákladných vozidiel, väčšinou nemá priamy vplyv na majiteľov nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti. Má však aj významný nepriamy vplyv, pretože podnietil vývoj vozidiel a služieb s vyššou úsporou paliva a energie. Nezávislý test napríklad nedávno ukázal, že niektoré modely nákladných vozidiel teraz spotrebúvajú o 18 % menej paliva v porovnaní s výsledkami rovnakého testu uskutočneného iba pred štyrmi rokmi.

„Len za posledných pár rokov sme urobili obrovský pokrok pri zvyšovaní úspornosti našich nákladných vozidiel, a to čiastočne aj vďaka tomu, že máme nástroj ako VECTO,“ hovorí Ylva Dalerstedtová, manažérka segmentov pre diaľkovú prepravu, Volvo Trucks. „Nielenže sa tak EÚ priblížila k splneniu svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody, ale prepravné spoločnosti tak majú väčšiu podporu pri plnení vlastných cieľov v oblasti znižovania emisií CO2. Navyše môžu ušetriť na palive.“

VECTO nielenže pomáha EÚ priblížiť sa k splneniu jej záväzkov v oblasti klímy, ale tiež pomáha prepravným spoločnostiam splniť vlastné ciele v oblasti znižovania emisií CO2 a ušetriť na palive.

Je potrebné poznamenať, že VECTO poskytuje simulovanú hodnotu spotreby paliva vychádzajúcu z určitého užitočného zaťaženia a konkrétnych trás, avšak skutočnú spotrebu paliva je možné ešte zlepšiť, napríklad školením vodičov a inteligentnými softvérovými riešeniami – faktormi, ktoré ešte nie sú plne integrované do nástroja VECTO.

Vzhľadom na to, že VECTO poskytuje simuláciu a nie úplný obraz, majitelia nákladných vozidiel a prepravné spoločnosti môžu použiť vyhlásenia na porovnanie rôznych špecifikácií nákladných vozidiel z hľadiska spotreby paliva a emisií CO2. „Niektoré spoločnosti vidia vo vyhláseniach hodnotu, pretože ponúkajú transparentnosť a umožňujú im porovnávať na základe faktov,“ hovorí Ylva. „Takže, ak máte skutočný záujem o zníženie emisií CO2 či spotreby paliva, nástroj VECTO a jeho vyhlásenia môžu predstavovať dobrý spôsob, ktorý vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.“

Čo bude ďalej?

EÚ v roku 2021 zverejnila svoju prvú správu založenú na výsledkoch z nástroja VECTO dosiahnutých za prvý rok od jeho zavedenia, ktorá sa týkala nákladných vozidiel vyrobených v roku 2019. Tým sa definoval stav európskeho vozového parku ťažkých nákladných vozidiel v danom roku a určila sa východisková hodnota pre budúce ciele v oblasti znižovania. Teraz je na výrobcoch, aby znížili svoje emisie a splnili cieľ EÚ zameraný na 15 % zníženie emisií do roku 2025.

„Vďaka nástroju VECTO majú všetci výrobcovia nákladných vozidiel k dispozícii jeden spoločný nástroj a metodiku na stanovenie svojej stopy CO2 a sledovanie pokroku pri plnení cieľov v oblasti klímy,“ hovorí Ylva. „Naši inžinieri a tímy zamerané na vývoj produktov vnímajú znižovanie hodnôt VECTO našich vozidiel ako obrovskú motiváciu a hmatateľný cieľ, na ktorom môžu pracovať.“

Vďaka nástroju VECTO majú všetci výrobcovia nákladných vozidiel k dispozícii jeden spoločný nástroj a metodiku na stanovenie svojej stopy CO2 a sledovanie pokroku pri plnení cieľov v oblasti klímy

S blížiacim sa cieľom EÚ zameraným na zníženie emisií CO2 o 15 % do roku 2025 rastie aj dôležitosť používania nástroja VECTO výrobcami ťažkých nákladných vozidiel a majitelia nákladných vozidiel sa môžu v najbližších rokoch tešiť na ešte úspornejšie nákladné vozidlá na trhu. 

Ďalšie informácie o nástroji VECTO sa dočítate webovej stránke Európskej komisie, kde okrem iného nájdete aj:

  • dokumentáciu s úplným znením nariadenia,
  • najčastejšie otázky,
  • podrobné informácie o fungovaní simulácie.