Trucks

Prečo je aerodynamika pre vašu prepravnú spoločnosť dôležitá

Mattias Hejdesten Anders Tenstam
2022-11-10
5.5 min
Úspora paliva
Authors
Mattias Hejdesten
Senior Engineering Expert Aerodynamics.
Anders Tenstam
Technology Specialist Aerodynamics

Aerodynamický odpor má zásadný vplyv na spotrebu paliva vášho nákladného vozidla, najmä pri jazde rýchlosťou vyššou ako 50 km/h. Kľúčom k obmedzeniu tohto vplyvu a zníženiu nákladov na palivo je pochopenie fungovania aerodynamiky nákladného vozidla.  
 

Ako aerodynamika ovplyvňuje spotrebu paliva?

Keď si nákladné vozidlo razí cestu vzduchom, naráža na značný aerodynamický odpor – sila, ktorú vyvíja vzduch. Odpor vzduchu vzniká pri akejkoľvek rýchlosti vozidla, ale jeho závislosť na rýchlosti nie je úmerná. Keď sa rýchlosť zdvojnásobí, odpor vzduchu sa zvýši štvornásobne. Keď sa rýchlosť strojnásobí, odpor vzduchu sa zvýši deväťnásobne, atď.

To má zásadný vplyv na energetickú účinnosť ťažkého nákladného vozidla, najmä keď sa pohybuje vysokou rýchlosťou po diaľnici. Odpor vzduchu môže predstavovať až tretinu strát paliva pri typickej diaľkovej preprave naftovým vozidlom. V prípade elektrických nákladných vozidiel môžu energetické straty činiť až 50 percent. Aerodynamika nákladného vozidla má preto jeden z najväčších priamych vplyvov na spotrebu paliva a tým aj na životné prostredie.
 

Porozumenie prúdeniu vzduchu okolo nákladného vozidla a zníženie aerodynamického odporu

Aby sa znížil vplyv odporu vzduchu, je dôležité oneskoriť alebo minimalizovať oddeľovanie prúdov vzduchu. Pri ňom sa od povrchu nákladného vozidla odtrhne vrstva prúdiaceho vzduchu a a stane sa silno turbolentná. Čím skôr sa odpojí, tým väčšia stopa vzniká za vozidlom a rastie tlakový odpor.

Jedným zo spôsobov, ako znížiť oddelenie prúdu vzduchu, je utesniť medzery v prednej časti nákladného vozidla, ak je to možné. Citlivou oblasťou sú najmä predné rohy, kde aj malé medzery môžu spôsobiť odtrhnutie vrstvy vzduchu a výrazne ovplyvniť celkové prúdenie vzduchu.

„Keď sa prúdenie vzduchu blíži k rohu nákladného vozidla, predstavte si to ako jazdu na kolotoči. Aby ste z kolotoča nevypadli, musíte sa držať. S prúdením vzduchu je to rovnaké, vzduch len nemá ruky, ktorými by sa držal povrchu ako my. Aby zostal vzduch priľnutý k povrchu, musí byť pod nízkym tlakom,“ hovorí Anders Tenstam, technický špecialista pre aerodynamiku v spoločnosti Volvo Trucks.

Vyplnenie medzier v prednej časti nákladného vozidla otvára aj ďalšie oblasti pre zlepšenie, ako napríklad predĺženie dverí s cieľom zmenšiť medzeru v priestore schodíkov. Tým sa oneskorí oddelenie prúdu, pretože vzduch má rovný povrch, ku ktorému môže priľnúť.


Rovnaký princíp platí pre lemy blatníkov, ktoré zmenšujú medzeru nad kolesom. Spätné zrkadlá nákladného vozidla možno tiež vylepšiť zaoblením línií a menšími otvormi. Zrkadlové kamery namiesto skutočných zrkadiel zmenšia čelnú plochu nákladného vozidla, čo zníži aerodynamický odpor.

Pri pohľade do budúcnosti je nevyhnutné, aby boli nákladné vozidlá energeticky čo najefektívnejšie a pokrok v aerodynamike bude hrať dôležitú úlohu

Dôležitosť strešných a bočných spojlerov pri špecifikácii vášho nákladného vozidla

Strešný spojler je najdôležitejším aerodynamickým prvkom na zníženie spotreby paliva. Záleží od typu prevádzky, ale pre mnoho nákladných vozidiel je strešný spojler vhodný, pokiaľ je vybraný a namontovaný tak, aby vyhovoval konfigurácii prívesu. Zabezpečenie optimálnej výšky je kľúčové – najnovšie zistenia založené na simuláciách spoločnosti Volvo Trucks naznačujú, že pri správnom nastavení môže ušetriť dve až šesť percent* paliva.

Typ prívesu používaného pri každodennej prevádzke má tiež vplyv na to, ako funguje vaše aerodynamické vybavenie a koľko paliva alebo energie môžete ušetriť. Simulácia napríklad ukazujú, že v kombinácii so strešným spojlerom kabíny možno pri typickej diaľkovej preprave znížiť spotrebu paliva o štyri až päť percent*.

Pri prevádzke s rôznymi konfiguráciami prívesov sa množstvo paliva, ktoré môžete ušetriť, bude líšiť, ale strešný a bočné spojlery budú mať aj tak pozitívny vplyv. Je to preto, že keď sa prúd vzduchu uvoľňuje zo zadnej časti kabíny, je nasávaný do medzery medzi kabínou a nákladom, čím vzniká značný odpor vzduchu. Správne umiestnenie strešných a bočných spojlerov je nevyhnutné na ochranu neaerodynamického nákladu pred takýmto prúdením vzduchu.
 

Budúcnosť aerodynamiky nákladných vozidiel

Pokroky vo virtuálnej simulácii otvorili nové možnosti vizualizácie a analýzy prúdenia vzduchu a aerodynamiky nákladných vozidiel. Parametre simulácie možno jednoducho upravovať a znova spúšťať v krátkom časovom úseku. To urýchli proces overovania a čas potrebný na uvedenie aerodynamických vylepšení na trh. 

„Ide o rýchlo sa rozvíjajúci odbor. Teraz sa môžete venovať akémukoľvej detailu na vozidle, aby ste získali znalosti o prúdení vzduchu a zlepšili aerodynamické vlastnosti,“ hovorí Mattias Hejdesten, technický špecialista pre aerodynamiku a znečistenie v spoločnosti Volvo Trucks.

Nedávna aktualizácia legislatívy EÚ o hmotnosti a rozmeroch nákladných vozidiel, ktorá zrušila obmedzenia celkovej dĺžky 16,5 metra, tiež umožnila väčšiu slobodu pri optimalizácii aerodynamického tvaru exteriéru nákladného vozidla.

„Toto všetko zmenilo spôsob, akým výrobcovia nákladných vozidiel pracujú s aerodynamikou, a prevádzkovatelia nákladnej dopravy môžu v budúcnosti očakávať ďalšie dizajnové zmeny,“ hovorí Mattias Hejdesten.

Aerodynamika navyše už nesúvisí iba so znižovaním spotreby paliva. Ide o zvyšovanie energetickej účinnosti bez ohľadu na typ paliva, na ktoré nákladné vozidlo jazdí, s cieľom znížiť dopad na životné prostredie.

Vylepšená aerodynamika je dôležitá najmä pre akumulátorové elektrické nákladné vozidlá, ktoré majú k dispozícii menej energie. Správny výber príslušenstva a zohľadnenie aerodynamického dizajnu pri špecifikácii nákladného vozidla je preto jedným z najdôležitejších spôsobov, ako optimalizovať trasy a zvýšiť dojazd.

„Pri pohľade do budúcnosti je nevyhnutné, aby boli nákladné vozidlá energeticky čo najefektívnejšie a pokrok v aerodynamike bude hrať dôležitú úlohu,“ hovorí Anders Tenstam.

Keď sa prúdenie vzduchu blíži k rohu nákladného vozidla, predstavte si to ako jazdu na kolotoči. Aby ste z kolotoča nevypadli, musíte sa držať. S prúdením vzduchu je to rovnaké, vzduch len nemá ruky, ktorými by sa držal povrchu ako my. Aby zostal vzduch priľnutý k povrchu, musí byť pod nízkym tlakom.

6 spôsobov, ako zlepšiť spotrebu paliva optimalizáciou aerodynamiky nákladného vozidla

  1. Uistite sa, že strešný spojler je namontovaný v správnej výške vzhľadom na vašu konfiguráciu prívesu.
  2. Zvážte pridanie bočných spojlerov kabíny pre zníženie aerodynamického odporu.
  3. Ak je to možné, nastavte strešný spojler tak, aby vyhovoval nákladu, ktorý prevážate.
  4. Keďže aerodynamický odpor rastie s rýchlosťou, zvážte zníženie priemernej rýchlosti vašich nákladných vozidiel, ak je to možné.
  5. Zvoľte ďalšie aerodynamické prvky, ktoré môžu pomôcť znížiť spotrebu paliva, ako sú spojlery nárazníka, bočné prahy podvozka či lemy blatníkov.
  6. Vyhnite sa doplnkom nákladných vozidiel, ako sú ochranné rámy, vzduchové klaksóny a doplnkové svetlá, pretože zvyšujú aerodynamický odpor.

 

* Na základe typickej diaľkovej prepravy naftových vozidiel so štandardnou konfiguráciou návesu, rozsiahlych virtuálnych simulácií a výskumu vykonaného spoločnosťou Volvo Trucks. Skutočná spotreba paliva sa môže líšiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú rýchlosť jazdy, používanie tempomatu, špecifikácia vozidla, zaťaženie vozidla, skutočná topografia, zručnosti vodiča, údržba vozidla a poveternostné podmienky.

Ďalšie informácie o výhodách aerodynamiky