Trucks

Ako podporiť úspornú jazdu s nákladným vozidlom

Tatu Ljokkoi
2022-10-05
4 min
Úspora paliva Svet vodiča
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Vodiči nákladných vozidiel zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní spotreby paliva v každej spoločnosti. Aký je však najlepší spôsob, ako ich motivovať a inšpirovať?
 

Dopravné spoločnosti majú rôzne spôsoby, ako motivovať svojich vodičov k efektívnejšej jazde a nájdenie tej správnej metódy bude veľmi závisieť od veľkosti spoločnosti, jej operácií a pracovných úloh. Tatu Ljokkoi zažil v roli manažéra rozvoja vodičov v spoločnosti Volvo Trucks mnoho úspešných – a aj neúspešných – iniciatív na motiváciu vodičov. Podľa jeho skúseností všetky úspešné spoločnosti zdieľajú spoločné charakteristiky: silná tímová kultúra, holistický prístup k úspore paliva a dlhodobý záväzok.


Prečo vyžaduje úspora paliva tímové úsilie?

V mnohých ohľadoch je jazda s nákladným vozidlom individuálnou prácou a technika jazdy jednotlivých vodičov ovplyvňuje spotrebu paliva. To však neznamená, že palivová hospodárnosť je individuálnou zodpovednosťou. V skutočnosti Tatu Ljokkoi verí, že silný tímový duch je nevyhnutný.


„Celá firma, vrátane manažmentu, musí byť jednotná,“ hovorí. „Úsporu paliva nemôžete jednoducho delegovať na školiteľov vodičov – manažment by sa mal aktívne podieľať na každom školiacom programe vodičov, všetci musia byť maximálne zosúladení a ťahať za jeden koniec. A potom je na nich, aby aktívne kontrolovali a monitorovali pokrok a zároveň poskytovali povzbudenie a uznanie, keď to bude potrebné.“


Ďalším efektívnym spôsobom budovania tímového ducha je zapojenie vodičov do procesu stanovovania cieľov a metód na dosiahnutie úspor paliva. To ich môže povzbudiť, aby prevzali zodpovednosť za svoj vlastný rozvoj a cítili sa súčasťou tímu.


Odmeny a stimuly: Fungujú?

Či už ide o peniaze alebo inú formu odmeny, ponúkanie odmien a stimulov môže predstavovať účinný spôsob motivácie vodičov. Musíte si však dobre premyslieť, ako bude takýto systém navrhnutý a implementovaný. Jednou z bežných taktík je postaviť proti sebe jednotlivých vodičov a odmeniť iba tých s najnižšou spotrebou paliva, čo však môže mať neželané následky.


„Hrozí riziko, že takýto systém odmeňovania bude motivovať len vodičov, ktorí sú už skutočne výkonní, keďže ako jediní majú reálnu šancu na víťazstvo,“ vysvetľuje Tatu. „Menej zruční vodiči – ktorí majú najväčší potenciál úspory paliva – budú menej motivovaní, pretože nebudú vidieť výhody, a to je vskutku premárnená príležitosť.”


Naopak stanovenie celkového cieľa pre celú spoločnosť alebo vozový park s rovnocenne rozdelenými odmenami pomôže posilniť pocit tímového ducha a povzbudí vodičov, aby spolupracovali a navzájom si pomáhali.


Nastavenie správnych nástrojov, procesov a cieľov

Aby boli vodiči motivovaní, procesy monitorovania a kontroly spotreby paliva musia byť konzistentné, porovnateľné v čase a transparentné. Vzhľadom na to, že rôzni vodiči majú rôznu úroveň skúseností a môžu prevážať rôzne zaťaženia na rôznych trasách, porovnávanie vodičov medzi sebou nie je vždy spravodlivé ani presné. Namiesto toho je najlepšie zamerať sa na sledovanie ich vlastných výkonov v priebehu času a identifikovať ich vlastný individuálny priestor na zlepšenie.


Jedným z vhodných spôsobov, ako to dosiahnuť, je použiť prispôsobený systém riadenia vozového parku. Ten môže poskytnúť informácie o rôznych parametroch, ako je využitie motora a prevodovky, prispôsobenie rýchlosti, predvídanie a brzdenie. Týmto spôsobom vedia samotní vodiči analyzovať svoj spôsob jazdy a vidieť, kde je možné dosiahnuť zlepšenie. Výsledky je možné následne kontrolovať na mesačnej báze. Na podporu efektívnejšej jazdy sa tiež čoraz častejšie využíva konektivita a analýza údajov.


Prečo je palivová hospodárnosť cestou, nie cieľom?

Školenie vodičov je dôležitým nástrojom, ktorý pomáha vodičom šetriť palivo, ale príliš často je vnímané ako jednorazové a rýchle riešenie. „Niektorí ľudia očakávajú, že po jednom školení sa cez noc všetko zmení, ale v skutočnosti tomu tak nie je,” hovorí Tatu.


„Školenie vodičov je o manažmente zmien a zavádzaní novej firemnej kultúry. Nie je to záležitosť, ktorá sa uskutoční raz za rok. Je to niečo, čo musíte implementovať do svojich každodenných rutín. Keď o tom začnete premýšľať takto, pre vodičov bude jednoduchšie zostať sústredení a motivovaní k zlepšovaniu.”


Stručne povedané, ak necháte spotrebu paliva na jednotlivých vodičov, výsledky budú zmiešané. Ak však chcete dosiahnuť významnú a udržateľnú úsporu paliva v rámci celého vozového parku, mali by ste urobiť nasledovné:

  • Spojte všetkých do tímu so spoločným cieľom a stratégiou na jeho dosiahnutie.
  • Zabezpečte, aby sa zapojili všetci vrátane manažmentu.
  • Implementujte motivačný program, ktorý prejaví uznanie a odmení celý tím, nielen jednotlivých vodičov.
  • Vytvorte jasné a konzistentné KPI.
  • Aplikujte pravidelné monitorovanie a venujte sa oblastiam na zlepšenie.
  • Pamätajte, že dosiahnutie úspornej jazdy je nepretržitý proces, nie krátkodobý úkon.


Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si o výhodách školení pre vodičov alebo o tom, ako môžu systémy riadenia vozového parku pomôcť šetriť palivo.

Alebo si môžete prečítať, ako technológie prispievajú k efektívnejšej jazde a ako to ovplyvňuje spotrebu paliva, dobu prevádzkyschopnosti a bezpečnosť.