Trucks

Spoločnosť Volvo Trucks pozoruje zvýšený záujem o LNG

Prepravné spoločnosti a ich zákazníci sa stále viac zaujímajú o znižovanie emisií CO2 a nákladov s využitím chladeného skvapalneného plynu (LNG) ako paliva. Z tohto dôvodu budú mať nové modely Volvo FH a Volvo FM v budúcnosti motory na skvapalnený zemný plyn a bioplyn - poskytujú rovnako vysoký výkon ako naftové motory. Používanie bioplynu umožňuje dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu prepravu a znížiť emisie CO2 až o 100 %.
Spoločnosť Volvo Trucks pozoruje zvýšený záujem o LNG
Volvo FH LNG s pohonom na bioplyn umožňuje dosiahnuť uhlíkovo neutrálnu prepravu a znížiť emisie CO2 až o 100 %.

Dohoda Green Deal prijatá v rámci EU jasne naznačuje smer, ktorým sa musí odvetvie dopravy vydať na ceste k čistejšej budúcnosti. Základom je, aby bol stanovený dátum ukončenia využívania fosílnych palív. Prepravné spoločnosti a ich zákazníci čoraz viac hľadajú alternatívy nafty.

„Nákladné vozidlá na LNG sú dnes pre ťažkú diaľkovú prepravu komerčne najvýhodnejšou alternatívou naftového pohonu. Palivo je dostupné v dostatočne veľkých množstvách a za konkurencieschopnú cenu. Narastajúci záujem o nákladných vozidiel na plyn vytvára priaznivé podmienky na postupný prechod k výraznejšiemu podielu skvapalneného bioplynu,“ hovorí Lars Mårtensson, riaditeľ pre životné prostredie a inovácie v spoločnosti Volvo Trucks.

Hnacia línia Volvo Trucks pre skvapalnený bioplyn a zemný plyn má energetickú účinnosť porovnateľnú s naftovými hnacími jednotkami, produkuje však výrazne menej emisií CO2. Používanie skvapalneného bioplynu, známeho tiež ako bio LNG, prináša zníženie čistých emisií z prevádzky vozidla "od nádrže po kolesá“ (TTW) až o 100 %, zatiaľ čo využitie zemného plynu znižuje emisie (TTW) približne o 10 % v porovnaní s bežnou naftou.

Zníženie závislosti na nafte vyžaduje veľké investície
Pre výrobu bioplynu, ktorý nie je fosílnym palivom, je potrebné mať viac výrobných zariadení pre rozloženie biologického odpadu s možnosťou chladenia plynu do kvapalneného skupenstva. Podľa rôznych štúdií je možné v Európe do roku 2030 nahradiť plynom bio LNG, pochádzajúcim z obnoviteľných zdrojov, o niečo viac ako 20 % spotrebovanej nafty. Počet čerpacích staníc so skvapalneným plynom neustále rastie a na mnohých trasách už predstavuje alternatívu nafty. Je však potrebné, aby sa ich počet aj naďalej zvyšoval tempom zodpovedajúcim nárastu počtu nákladných vozidiel na plynový pohon. 

„Investíciou do nákladných vozidiel s pohonom na LNG ukazujeme, že bio LNG je dôležitou alternatívou na zníženie závislosti od fosílnej nafty. Aby sa však urýchlil prechod na klimaticky neutrálnu prepravu, je potrebné pokračovať v investovaní do čerpacích staníc skvapalneného plynu a uskutočňovaní opatrení, ktoré prepravcom uľahčia investovať do vozidiel s plynovým pohonom na prepravu ťažkých nákladov,“ zdôrazňuje Lars Mårtensson.

Do budúcna je potrebné dosiahnuť mix palív
Keďže žiadny individuálny nositeľ energie nedokáže ponúknuť odpoveď na všetky výzvy spojené so zmenou klímy, v dohľadnej budúcnosti budú naďalej existovať rôzne druhy palív a hnacích línií.

„Zavedenie nových technológií bude kľúčom k dosiahnutiu neutrálnosti ku klíme. Podiel nákladných vozidiel s pohonom na LNG sa bude v Európe postupne zvyšovať. Nákladné vozidlá s pohonom na plyn však nedokážu zdolávať všetky výzvy, ktoré preprava prináša. Elektromobilita bude hrať v budúcnosti dôležitú úlohu na miestnej, ako aj regionálnej úrovni, a vývoj batérií a dobíjacej infraštruktúry budú dôležitými faktormi jej rozširovania,“ vysvetľuje Lars Mårtensson.

Elektromobilita využívajúca vodíkové palivové články má potenciál z dlhodobého hľadiska znížiť potrebu batérií v diaľkovej preprave.

„Aj keď sa v technológii vodíkových palivových článkov dosiahol sľubný vývoj, ešte stále je potrebné prekonať praktické a finančné prekážky, aby mohla priniesť v oblasti ťažkej nákladnej prepravy významné prínosy pre klímu,“ hovorí Lars Mårtensson.

Napriek všetkým technickým pokrokom v elektromobilite bude neustále zlepšovanie účinnosti spaľovacích motorov aj v nasledujúcich rokoch zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní vplyvu na klímu.

„Dnešné motory už dokážu výrazne prispieť k zníženiu vplyvu na klímu. Napríklad nové aj staršie nákladné vozidlá Volvo s naftovými motormi dokážu jazdiť na HVO, biopalivo vyznačujúce sa veľmi nízkymi čistými emisiami CO2. Výzvou však je, že dostupnosť biopalív je naďalej veľmi obmedzená,“ uzatvára Lars Mårtensson.

Link na obrázky vo vysokom rozlíšení

Odkaz na webovú stránku Volvo Trucks

Súvisiace tlačové správy:
2020-02-27: Spoločnosť Volvo Trucks uvádza na trh novú generáciu vysokovýkonných nákladných vozidiel zameraných na vodiča
27.2.2020: Spoločnosť Volvo Trucks uvádza na trh novú generáciu nákladných vozidiel Volvo FH – navrhnuté s ohľadom na potreby vodiča
27.2.2020: Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje nové Volvo FM – navrhnuté tak, aby prilákalo vodičov s prvkami novej kabíny a prvotriednym výhľadom
26.9.2017: Volvo Trucks: „Skvapalnený plyn je najlepšia dostupná klimatická alternatíva na trhu pre regionálne a diaľkové prepravné operácie s ťažkým nákladom”

Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte:

Andrea Ondrejíková
Marketing & PR Coordinator, Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Mobil: +421 903 220 585
E-mail: andrea.ondrejikova@volvo.com
 

Spoločnosť Volvo Trucks poskytuje kompletné prepravné riešenia pre profesionálnych a náročných partnerov, pričom prináša kompletnú ponuku stredných a ťažkých nákladných vozidiel. Podporu zákazníkom zabezpečuje celosvetová sieť, ktorú tvorí 2 200 predajcov a servisných dielní v 130 krajinách. Nákladné vozidlá Volvo sa montujú v 12 krajinách po celom svete. V roku 2023 bolo na celom svete dodaných približne 145,000 nákladných vozidiel Volvo. Spoločnosť Volvo Trucks je súčasťou skupiny Volvo Group, jedného z popredných svetových výrobcov nákladných vozidiel, autobusov a konštrukčných zariadení, ako aj lodných a priemyselných motorov. Spoločnosť Volvo Group poskytuje tiež finančné a servisné služby. Práca spoločnosti Volvo Trucks je založená na základných hodnotách – kvalita, bezpečnosť a starostlivosť o životné prostredie.