Trucks

Tomas Thuresson
2024-02-14
Technológia a inovácie Úspora paliva Bezpečnosť Svet vodiča
Author
Tomas Thuresson
Commercialization Manager New Offer

Prečo EÚ povoľuje dlhšie kabíny nákladných vozidiel a prečo je to dôležité pre vaše podnikanie

Zníženie spotreby paliva, lepšia aerodynamika a vyššie pohodlia vodiča. Práve tieto dôvody stáli za rozhodnutím povoliť dlhšie kabíny nákladných vozidiel na európskych cestách. Nariadenia sú v súlade s klimatickými cieľmi EÚ a mohli by mať významné dôsledky pre firmy podnikajúce v oblasti nákladnej dopravy.

 

Dizajn nákladných vozidiel v Európe zostáva po mnoho desaťročí bezo zmeny a vyznačuje sa krátkou kabínou, aby sa maximalizovala dĺžka nákladu. Krátke kabíny, často označované aj ako kabíny nad motorom (COE), dominujú najmä preto, že európska legislatíva obmedzuje celkovú dĺžku vozidla vrátane návesu a ťahača. Oproti tomu v USA sa dĺžkové limity vzťahujú iba na náves, čo vysvetľuje, prečo na amerických cestách dominujú predlĺžené kabíny.

 

Zmeny v európskej legislatíve zavedené v roku 2020 však teraz povoľujú konštruovať aj v Európe nákladné vozidlá s predĺženou prednou časťou. To otvára priestor pre dizajnové zmeny, vďaka ktorým budú nákladné vozidlá aerodynamickejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie.

 

„Vítame túto legislatívu, pretože nám otvára príležitosť prostredníctvom dizajnu ešte viac zlepšiť energetickú efektívnosť kabín, čo bude prospešné pre našich zákazníkov aj pre životné prostredie,“ hovorí Tomas Thuresson, manažér komercializácie novej ponuky v spoločnosti Volvo Trucks.

Prínosy pre životné prostredie a odvetvie cestnej nákladnej dopravy

Podľa novej legislatívy môžu výrobcovia nákladných vozidiel rozširovať kabíny nákladných vozidiel bez dopadu na dĺžku ložného priestoru*. Predpokladá sa, že modernejší aerodynamický tvar zníži spotrebu paliva, čo bude prospešné pre životné prostredie aj prevádzkové náklady v kamiónovej doprave. Nižšia spotreba paliva prináša nižšie emisie CO2 a to znamená, že nariadenie podporuje aj klimatické ciele EÚ.

 

Dr Phil Martin, vedúci pre bezpečnosť dopravy v britskej neziskovej poradenskej spoločnosti TRL, sa výrazne podieľal na výskume, ktorý viedol k zmenám a doplneniam v európskej legislatíve:

 

„Zlepšenie aerodynamiky nákladných vozidiel a program dekarbonizácie EÚ spočiatku vyvolali potrebu aktualizovať predpisy. Tiež bolo dôležité zaistiť, aby predĺžené kabíny nemali za následok väčšie ohrozenie zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti. V skutočnosti tak vznikla príležitosť zvýšiť bezpečnosť nákladných vozidiel vo vzťahu k nim,” hovorí.

Nové právne predpisy umožňujú zmeny v konštrukcii, vďaka ktorým budú nákladné vozidlá aerodynamickejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie.

Prečo dlhšie kabíny zlepšujú výhľad z vozidla

Hoci na začiatku bol podnet zlpešiť aerodynamiku, nový dizajn kabíny prináša výhody s lepším priamym výhľadom. Dlhšia kabína uľahčuje vodičovi vidieť chodcov, keď sa pohybujú vpredu, pretože sa nachádzajú o kúsok ďalej.

 

Aký dopad bude mať nový dizajn kabíny na vodičov?

V niektorých prípadoch môže legislatíva prispieť aj k zvýšeniu pohodlia vodiča, pretože prepravné firmy budú mať príležitosť zvoliť si priestrannejšie usporiadanie. To môže skvalitniť pracovné podmienky a prispieť k väčšej spokojnosti vodičov nákladných vozidiel počas ich práce.

 

„Celkovo by som povedal, že dopravcovia získajú veľký potenciál stať sa preferovaným zamestnávaľom pre svojich zákazníkov aj zamestnancov. Keď do svojho vozového parku zaradia nákladné vozidlá s vylepšenou konštrukciou kabíny, budú môcť ponúkať bezpečnejšie a ekologickejšie vozidlá, ako aj lepšie pracovné podmienky. Vďaka nižšej spotrebe by mali klesnúť aj prevádzkové náklady, najviac v diaľkovej preprave, a môže sa znížiť aj počet nehôd a výška poistného,“ hovorí Dr Phil Martin. 

SMERNICA O HMOTNOSTIACH A ROZMEROCH

Jednotlivé pravidlá pre ťažké úžitkové vozidlá v EÚ sú stanovené v smernici Rady 96/53/ES, všeobecne známej ako smernica o hmotnostiach a rozmeroch. Táto smernica bola následne novelizovaná a doplnená smernicou (EÚ) 2015/719ENrozhodnutím (EÚ) 2019/984SK a Nariadením (EÚ) 2019/1242SK. Podľa týchto novelizácií môžu vozidlá alebo kombinácie vozidiel prekročiť špecifikované maximálne dĺžky „za predpokladu, že ich kabíny vykazujú zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyššiu energetickú účinnosť a bezpečnosť“. 

HISTORICKÁ ČASOVÁ OS

1985: EÚ zavádza prvú smernicu o hmotnostiach a rozmeroch úžitkových vozidiel, ktorej cieľom je harmonizovať pravidlá vo všetkých členských štátoch.
1996: EÚ prijíma smernicu stanovujúcu maximálne rozmery pre určité kategórie úžitkových vozidiel.
2015: EÚ zavádza smernicu o hmotnostiach a rozmeroch nákladných vozidiel zapojených do medzinárodnej prepravy s cieľom ďalej harmonizovať pravidlá a zabezpečiť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch.
2020: EÚ zavádza novú legislatívu, ktorá umožňuje predĺženie kabín nákladných vozidiel, s dôrazom na úsporu paliva, pohodlie a bezpečnosť vodiča.

Viac informácií o pripravovanej legislatíve, ktorá bude mať vplyv na podnikanie v oblasti nákladnej dopravy, nájdete tu:

Aktualizované nariadenia o všeobecnej bezpečnosti EÚ (GSR). Viac informácií si môžete prečítať aj o dôležitosti aerodynamiky a jej vplyve na spotrebu paliva. Ak vás viac zaujímajú možnosti priestrannej kabíny, pozri si toto video.

 

 

* Právne predpisy nestanovujú presné obmedzenie dĺžky, ale odkazujú na trojrozmerný nákres uvedený v právnom texte – trojrozmerný plášť kabíny.