Trucks

Miesto, kde sa rodia motory

Navštívte závod vo švédskom Skövde, kde sa vyrábajú všetky motory značky Volvo, a zoznámte sa s konštruktérmi zodpovednými za vývoj technológie podľa normy Euro 6.
Pec v závode spoločnosti Volvo Trucks.
Suroviny sa privádzajú do taviacej pece v G1, jednej z dvoch zlievarní závodu na výrobu motorov spoločnosti Volvo Trucks.

Fredrik Karlén sklápa priezor na svojej helme a spúšťa oddeľovač trosky do otvorenej udržovacej pece. Roztavený kov má teplotu 1 500 stupňov Celzia, preto musí personál dodržiavať prísne bezpečnostné predpisy. Toto je G1, jedna z dvoch zlievarní závodu na výrobu motorov Volvo vo švédskom Skövde. V G1 sa suroviny – odpad z kovania a zlievania zo závodu – neustále privádzajú do hornej časti taviacej pece. Na dosiahnutie správnych hodnôt roztaveného kovu sa pridávajú rôzne prímesi ako uhlík a silikón.  

Železo tečie ako zlatá rieka do odlievacích foriem, ktoré sa potom presunú do zlievárne, konkrétne do zlievarenských pecí na výrobu hláv a blokov motora. Práve tu, uprostred oblakov dymu a iskier, sa v tlmenom svetle zlievárne rodia motory nákladných vozidiel. 

 

Každé štyri minúty sa do taviacej pece pridávajú nové suroviny a Fredrik Karlén sleduje celý proces zhora z riadiacej miestnosti. 

„Ak chceme vyrobiť dobrý motor, naše hodnoty musia byť perfektne nastavené. V zlievárni sa ľudia vypracujú zdola nahor. Starší zamestnanci odovzdávajú vedomosti mladším. Začínate ako roznášač železa, potom máte na starosti pec a nakoniec môžete skončiť aj tu v riadiacej miestnosti,‟ vraví Fredrik Karlén, ktorý začal pracovať v montážnej dielni spoločnosti Volvo Trucks v roku 1994 a v roku 2009 prešiel do zlievárne v G1.

Prvú zlieváreň v Skövde otvorili v roku 1868, G1 spustila prevádzku v roku 1951 a v auguste 2009 sa zlievárenské práce začali aj v oveľa modernejšej G2. Je to náročná práca, ale je tu nízka fluktuácia. Vážia si tu odbornú zručnosť a majú cit pre prácu so železom. 

„Čo sa týka nového motora, ktorý má spĺňať požiadavky normy Euro 6, z našej strany nečakajte veľa zmien. Naše špecifikácie pre hodnoty železa sa síce zmenia, ale všetko ostatné bude rovnaké ako doteraz,‟ ubezpečuje Fredrik Karlén. 

Keď 31. decembra 2013 nadobudli platnosť najstriktnejšie európske emisné požiadavky pre ťažké nákladné vozidlá, viedlo to k výraznému sprísneniu právnych predpisov. V porovnaní s normou Euro 5, boli emisie dusíka (NOX) znížené o 80 percent, zatiaľ čo emisie pevných častíc boli znížené o 50 percent. Prvýkrát v histórii sa museli emisné limity dodržiavať bez ohľadu na poveternostné podmienky a dopravnú situáciu.

Ak chceme vyrobiť dobrý motor, naše hodnoty musia byť perfektne nastavené. V zlievárni sa ľudia vypracujú zdola nahor. Starší zamestnanci odovzdávajú vedomosti mladším.

Pre spoločnosť Volvo Trucks bolo jedným z najväčších problémov dodržať tieto prísne požiadavky bez toho, aby došlo k zhoršeniu iných dôležitých vlastností, ako napríklad jednoduchosti riadenia, efektívnosti, spotreby paliva a prevádzkovej životnosti. 

„Ak nákladné vozidlo stojí v dielni, pretože emisné technológie nespĺňajú požadované normy, zákazník prichádza o peniaze. Preto sa spoločnosť Volvo Trucks pri výrobe motora podľa normy Euro 6 zamerala na spoľahlivosť a udržateľnosť,‟ zdôrazňuje Mikael Karlsson, hlavný projektový manažér celého projektu Euro 6 vo Volvo Group Trucks Technology (GTT).

Vo vývojovej fáze využila spoločnosť Volvo Trucks svoje skúsenosti z USA, kde boli emisné normy zodpovedajúce normám Euro 6 uvedené už v roku 2010. Americké nákladné vozidlá sú okrem toho vybavené kombináciou systému EATS (Systém na úpravu výfukových plynov), dieselového časticového filtra (DPF) a katalytického konvertora, ktorý znižuje hladinu oxidov dusíka (SCR). Táto technológia bola v kombinácii s existujúcich motorom Euro 5 spoločnosti Volvo Trucks základom pre vývoj nového motora podľa normy Euro 6.

„Jediným rozdielom medzi naším riešením v USA a tým, ktoré sme zvolili pre Euro 6 je, že v novom motore sú všetky prvky v jednom tlmiči namiesto dvoch,‟ vysvetľuje Lars-Olof Andersson, projektový vedúci pre spaľovanie vo Volvo Group Trucks Technology (GTT). 

Ďalšou výzvou bolo splniť požiadavku na dodržanie predpísaných emisných hodnôt bez ohľadu na poveternostné podmienky a dopravnú situáciu. Teplota výfukových plynov zvykne kolísať v závislosti od toho, či je vozidlo prázdne alebo ťažko naložené, či sa pohybuje v pomalej mestskej premávke alebo na otvorených diaľniciach. Na zaistenie stabilných úrovní emisií oxidov dusíka a pevných častíc však teplota emisií nikdy nesmie klesnúť pod 200 stupňov Celzia. Ak je teplota príliš nízka, možno ju zvýšiť pomocou EGR (Recirkulácia výfukových plynov). Funguje to tak, že horúce výfukové plyny sa zmiešajú so spaľovacím vzduchom a prúdia späť do motora. Nanovo zohriate výfukové plyny sa potom vtlačia do systému dočisťovania, kde dosiahnu správnu teplotu.

Ak nákladné vozidlo stojí v dielni, pretože emisné technológie nespĺňajú požadované normy, zákazník prichádza o peniaze. Spoľahlivosť a udržateľnosť boli preto mimoriadne dôležitými parametrami pri vývoji motora Euro 6 spoločnosti Volvo Trucks.

Norma Euro 6 tiež zaviedla špecifikácie pre interný systém s cieľom kontrolovať všetky systémy a funkcie v nákladnom vozidle. Vyžaduje sa aj externá kontrola emisií. Výrobcovia nákladných vozidiel musia každý rok otestovať určitý počet vozidiel z každej modelovej rady a tento test sa vykonáva pomocou meradla emisií, ktoré je namontované na výfukovom potrubí. 

„Externá kontrola sa vykonáva na konkrétnom úseku cesty v skutočnej premávke. Nákladné vozidlá sú podrobené jazde v rôznych dopravných situáciách, ide o tzv. jazdný cyklus. Musí zahŕňať jazdu na diaľnici, v mestskej premávke a na kopcoch,‟ vysvetľuje Nitin Patel, riaditeľ pre spaľovacie systémy v GTT.

Zohľadniť normy Euro 6 nebolo náročné len z technickej stránky. Vyžadovalo to tiež zavedenie nových montážnych riešení v závode na výrobu motorov v Skövde. Bolo potrebné postaviť nové strojové zariadenia a do montážneho procesu pridať ďalšie pracovné stanice. 

Odliatky častí motora sú po opracovaní robotmi prepravené do svetlej a vzdušnej montážnej haly. V hale vládne takmer úplné ticho. Počuť len bzukot niekoľkých strojov a tichú hudbu z rádia. Tu sa vyrábajú motory pre nákladné vozidlá, ktoré sa predávajú na celom svete – polovicu z nich tvoria motory spĺňajúce požiadavky normy Euro 6, ktoré sa vyrábajú predovšetkým pre európsky trh. Motory podľa normy Euro 5 sa stále vyrábajú pre krajiny mimo Európy.  

„V súvislosti s uvedením normy Euro 6 sme rozšírili sortiment, upravili sme pracovné stanice a zaviedli sme nový spôsob narábania s materiálom,‟ informuje Henrik Andersson, montážny pracovník, ktorý bol zapojený do navrhovania nových montážnych staníc. 

Výroba motorov podľa normy Euro 6 začala miernym tempom, pričom pozornosť bola neustále zameraná na zabezpečenie procesu a riešenie problémov, ktoré sa priebežne vyskytli. 

V poslednej fáze montáže je motor podrobený studenému testu a návšteve lakovne, po ktorej sa dokončené motory zoradia v sklade a čakajú na presun do závodov spoločnosti Volvo Trucks v mestách Tuve a Ghent. 

Je tu sviežo, možno trochu chladno v porovnaní so svetom iskier a horúčavy, kde Fredrik Karlén odhŕňa trosku z ďalšieho odliatku. Taviaca pec je v nepretržitej prevádzke a vyprodukuje 30 ton železa za hodinu, to znamená celkom 72 000 motorov za rok. Pece v zlievarni v G1 nemajú kedy vychladnúť.