Trucks

Ako spoločnosť Volvo Trucks pracuje na rozvoji bezpečnej budúcnosti vozidiel

Koncepcia Aktívna bezpečnosť je ďalším krokom spoločnosti Volvo Trucks smerom k bezpečnosti na cestách a nulovej nehodovosti. Pozrite sa bližšie na vývoj inteligentných systémov vozidla v novom skúšobnom areáli AstaZero vo Švédsku.
Testovacia figurína v areáli AstaZero.
AstaZero je prvé skutočné skúšobné prostredie na svete na testovanie aktívnej bezpečnosti. Testujú sa tu nákladné vozidlá Volvo pomocou testovacích figurín a iných vozidiel v čo najvernejších podmienkach cestnej premávky.

Premávka v New Yorku je dosť pokojná na to, že je poludnie. Tiché a opustené sídlisko v Harleme pripomína mesto duchov. Anna Wrige Berlingová, bezpečnostná koordinátorka na oddelení moderných technológií a výskumu v spoločnosti Volvo, sleduje cez okno križovatku, na ktorej 30-tonové vozidlo Volvo FH zabáča doprava. Zrazu vybehne do stredu cesty malý chlapec.

Vzduch pretne škrípanie pneumatík, no nepočuť zvuk nárazu. Nákladné vozidlo zastavilo niekoľko centimetrov od nehybného chlapca.

„Ide o vysoko pravdepodobnú situáciu v mestskej premávke,“ potichu komentuje Anna Wrige Berlingová pritom, ako vychádza na ulicu a kontroluje vzdialenosť medzi chlapcom a nákladným vozidlom.

Tentoraz sme neboli svedkami ohrozenia života. Chlapec je len penová bábka a štvrť Harlem je len umelé pozadie. Nákladné vozidlo ovláda robotický systém. 

Nachádzame sa v areáli AstaZero, neďaleko mesta Borås na juhu Švédska. Je to prvé skutočné skúšobné prostredie na svete určené na testovanie systémov aktívnej bezpečnosti. Areál otvorili v auguste 2014 a práve na tomto mieste sa spoločnosť Volvo Trucks snaží upevniť svoje postavenie svetového lídra v oblasti technológií aktívnej bezpečnosti a inteligentných vozidiel. Takýto výskum má často veľký význam. Podľa najnovšej Globálnej správy o stave bezpečnosti cestnej premávky, ktorú vypracovala SZO, si dopravné nehody každoročne vyžiadajú na celom svete približne 1,2 milióna ľudských životov.

Čo sa týka mestského prostredia, areál AstaZero so svojou modernou infraštruktúrou ponúka všetky typy ciest s premávkou. Okolo areálu sa tiahne 5,7 km dlhý úsek diaľnice. V strede sa nachádza 700-metrová dráha na testovanie zrýchlenia so štyrmi jazdnými pruhmi vedúcimi do vysokorýchlostnej oblasti. Tú tvorí obrovská asfaltová plocha.

Častou príčinou nehôd býva nepozornosť vodiča. Ľudský faktor má v súčasnosti na svedomí až deväť z desiatich nehôd – preto potrebujeme aktívnu bezpečnosť.

Prístup k testovaniu v takomto autentickom prostredí premávky má obrovský význam pre spoločnosť Volvo Trucks a jej vývoj bezpečnostných systémov budúcnosti. Systémy aktívnej bezpečnosti sú veľmi komplexné a vyžadujú podrobnejšie testovanie predtým, ako budú úplne bezpečné na používanie.

„Tu môžeme sledovať obmedzenia systémov v úplne bezpečných podmienkach. Počas vývojovej fázy musíme systému povoliť zlyhanie a náraz do nafukovacieho auta alebo testovacej figuríny. Chceme testovať jazdu s robotom, aby sme zlepšili presnosť a opakovateľnosť testov. To by v podmienkach skutočnej premávky nebolo možné,“ dodáva Anna Wrige Berlingová. 

 

Na rozdiel od systémov pasívnej bezpečnosti – technológií ako bezpečnostné pásy a airbagy, ktoré nás chránia až pri výskyte nehody – by mali systémy aktívnej bezpečnosti minimalizovať riziko výskytu nehody.

„Častou príčinou nehôd býva nepozornosť vodiča. Ľudský faktor má v súčasnosti na svedomí až deväť z desiatich nehôd – preto potrebujeme aktívnu bezpečnosť. Tým však nechceme povedať, že na vine sú zvyčajne vodiči, no dopravné situácie môžu byť veľmi komplikované. Zvyčajne máme na mysli systém podpory vodiča, ktorý vyvažuje ľudský faktor,“ vysvetľuje Anna Wrige Berlingová, ktorá pracovala aj ako vedúca tímu na výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo. 

Spoločnosť Volvo Trucks strávila v poslednej dobe veľa času v areáli AstaZero kvôli výskumnému projektu „Beznehodové auto a nákladné vozidlo“. Tento projekt sa realizuje v spolupráci so spoločnosťou Volvo Cars a vozidlá v rámci neho používajú kamery a radarové snímače na skúmanie mestského prostredia s cieľom vyhnúť sa nárazu s mäkkými objektmi, ktoré má vodič nákladného vozidla problém rozoznať – cyklistami a chodcami.

Aj keď sa môže zdať, že inovácie testované v areáli AstaZero patria do oblasti sci-fi, tieto technológie sú skutočnosťou. Testy tzv. beznehodového auta a nákladného vozidla majú zatiaľ veľmi sľubné výsledky.

„Ešte nás čaká veľa testovania, než budú pripravené na uvedenie na trh, ale už teraz nájdeme v premávke veľa inteligentných bezpečnostných systémov. Od novembra 2015 bude prítomnosť určitých aplikácií aktívnej bezpečnosti v novo vyrábaných nákladných vozidlách v mnohých krajinách predpísaná zákonom“ hovorí Anna Wrige Berlingová.

Spoločnosť Volvo Trucks už nejakú dobu používa štandardizované systémy aktívnej bezpečnosti, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky.

Žiadne nákladné vozidlo Volvo by sa nemalo zúčastniť nehody. Toto je náš hlavný cieľ. Môžete sa pousmiať a povedať si, že to sa možno nikdy nesplní, ale nulová nehodovosť je pre nás jediná prijateľná úroveň, a preto sa ju snažíme dosiahnuť.

Najnovší a najdiskutovanejší systém – Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením spoločnosti Volvo – tiež pozostáva z kombinácie radaru a kamery. Keď systém lokalizuje vozidlá vpredu, ktoré sa nepohybujú alebo sa pohybujú pomaly, vodiča varujú zvukové a svetelné signály. Ak vodič nezareaguje, systém začne brzdiť – najprv zľahka, potom naplno, až kým sa nákladné vozidlo úplne nezastaví a vyhne sa tak nárazu.

Takzvaná Podpora jazdy v jazdnom pruhu, ktorá spustí bzučiak, keď vodič neúmyselne vybočí za dopravné značenie, je ďalším systémom spoločnosti Volvo, ktorý už spĺňa zákonné požiadavky.

Napriek pokrokom v technologickom rozvoji stále nemáme uspokojivé riešenie na problém bezpečnosti cestnej premávky. „Musíme si skromne uvedomiť, že bezpečnosť cestnej premávky nie je len technologický, ale aj spoločenský problém,“ hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks.

 

Podľa správy organizácie SZO viacero krajín za posledné roky zaznamenalo nižší počet dopravných nehôd. Jedným faktorom úspechu sú technológie, ktoré pomohli zvýšiť bezpečnosť vozidiel, ďalším je snaha o dosiahnutie nulovej nehodovosti na vnútroštátnej úrovni. Aj spoločnosť Volvo Trucks pracuje na nulovej nehodovosti.

„Kabína nákladného vozidla ponúka veľmi bezpečné pracovné prostredie, ak máte zapnutý bezpečnostný pás, no chceme poskytovať ochranu aj mimo kabíny a zahrnúť do našej vízie bezpečnosti aj ostatných účastníkov premávky. Žiadne nákladné vozidlo Volvo by sa nemalo zúčastniť nehody. Toto je náš hlavný cieľ. Môžete sa pousmiať a povedať si, že to sa možno nikdy nesplní, ale nulová nehodovosť je pre nás jediná prijateľná úroveň, a preto sa ju snažíme dosiahnuť,“ dodáva Carl Johan Almqvist.