Trucks

Používanie nižších prevodových stupňov

Nový člen rodiny I-Shift bol predstavený: prevodovka I-Shift s pomalými prevodmi. Nové prevody umožňujú pohnúť sa s nákladom až do 325 ton.
Pohľad zblízka na súčasti prevodovky I-Shift.
Mnoho nových súčastí novej prevodovky I-Shift je vyrobených z vysoko pevných materiálov.

Pre vodičov nákladných vozidiel na prepravu dreva na severe Švédska začína sezóna vtedy, keď zamrzne pôda. Môže sa prudko ochladiť až na mínus 30 °C, ale zmrznutý povrch uľahčuje vodičom manévrovanie na lesných cestách. Na jar a na jeseň je to náročnejšie. Dážď a voda z odmäku komplikujú 24-metrovému nákladnému vozidlu na prepravu dreva manévrovanie na povrchu.

„Naším najväčším nepriateľom sú poveternostné podmienky. Často jazdíme po úzkych cestách a na úsekoch, kde sa ťažko manévruje, keď je v lese veľa vody,” vysvetľuje vodič Jonas Lundmark, ktorý práve naložil svoje nákladné vozidlo na prepravu dreva.

Plne naložené nákladné vozidlo váži 64 ton a je očividné, že jazda s takýmto ťažkým nákladom uprostred hlbokých švédskych lesov by mohla byť problematická. Jonas nastúpi do kabíny a zaradí najnižší prevodový stupeň na novej prevodovke I-Shift s pomalými prevodmi od spoločnosti Volvo Trucks. Už len zľahka stlačiť pedál akcelerátora a nákladné vozidlo sa pomaly pohne vpred.

„Nová prevodovka I-Shift má dva pomalé prevody, čo sa ohromne zíde, keď sa potrebujem pohnúť s ťažkým nákladom v náročných podmienkach,” hovorí Jonas.

Nová prevodovka I-Shift má dva ďalšie pomalé prevody, čo sa ohromne zíde, keď sa potrebujem pohnúť s ťažkým nákladom v náročných podmienkach.

Je jedným z vodičov skúšobnej prevádzky, ktorí testovali novú prevodovku počas posledných 18 mesiacov.

„S touto prevodovkou sme najazdili 250 000 kilometrov a fungovala dokonale.”

Prevodový pomer na najnižšom z dvoch pomalých prevodov je 32:1, čo je dvakrát tak pomalé ako pri štandardnej prevodovke I-Shift. Jonasova prevodovka je tiež vybavená dvoma prevodovými stupňami pre jazdu vzad s prevodovým pomerom 37:1 na najnižšom prevodovom stupni. 

 

Prevodové stupne pre jazdu vzad sa hodia v niektorých situáciách, keď je vozovka v zlom stave, alebo na určitom druhu terénu. Umožňujú mi cúvať s ťažkým nákladom takým spôsobom, ktorý predtým nebol možný,” pochvaľuje si Jonas.

Jonas zvykne nakladať drevo, zatiaľ čo má vozidlo zaparkované na nekvalitnej lesnej ceste uprostred svahu. Keď predtým Jonas jazdil na nákladnom vozidle so štandardnou prevodovkou I-Shift, musel používať štartovanie trhnutím.

„Na strmom svahu alebo nerovnomernom povrchu je prudký štart jedinou alternatívou, ako rozhýbať vozidlo. V takých prípadoch natúrujem motor na pomerne vysoké otáčky a manuálne uvoľním spojku. Zvyčajne to funguje, ale opotrebováva sa tým hnacia línia a s otáčajúcimi kolesami sa dá ľahko uviaznuť. Pri novej prevodovke stačí, keď zaradím správny stupeň a zľahka sa pohnem vpred, takže sa minimalizuje opotrebovanie hnacej línie,” vysvetľuje Jonas.

Novú prevodovku testovalo viac než 40 skúšobných vozidiel z celého sveta – od hlbokých švédskych lesov až po vysoké Andy v Južnej Amerike. Niklas Öberg je technik zodpovedný za testy je vďačný za spoluprácu s vodičmi skúšobnej prevádzky.

V skutočnom svete sa vyskytujú oveľa ťažšie prekážky, než aké dokážeme nasimulovať v našom skúšobnom laboratóriu, takže spätná väzba od vodičov ako Jonas je nesmierne dôležitá. Každý deň pracujú v týchto prostrediach a vedia, aký druh funkcií je dôležitý na zvýšenie efektívnosti ich práce.

V skutočnom svete sa vyskytujú oveľa ťažšie prekážky, než aké dokážeme nasimulovať v našom skúšobnom laboratóriu, takže spätná väzba od vodičov ako Jonas je nesmierne dôležitá.

Niklas Öberg je jedným z približne 100 ľudí zapojených do vývoja novej prevodovky. Princíp technológie používanej v novej prevodovke opisuje ako pomerne jednoduchý. Vloženie redukčného prevodu medzi spojku a základný kryt štandardnej prevodovky I-Shift umožňuje pridanie dvoch prídavných pomalých prevodov a dvoch prevodových stupňov pre jazdu vzad.

„Zlepšili sme aj brzdu predlohového hriadeľa, ktorá sa aktivuje pri preraďovaní a uľahčuje manévrovanie s ťažkými nákladmi na strmých svahoch,” objasňuje Niklas Öberg.

Viacero súčastí novej prevodovky, vrátane ozubených kolies, puzdier spojky a deliacej redukcie, bolo posilnených, aby vydržali v náročných pracovných podmienkach. Nákladné vozidlá s extrémne vysokou celkovou hmotnosťou súpravy budú tiež vybavené posilnenými hnacími hriadeľmi pre vyšší krútiaci moment.

„Musíme zvýšiť krútiaci moment hnacieho hriadeľa, aby sme zachovali rovnakú štartovateľnosť pri zvýšení celkovej hmotnosti súpravy spolu s rýchlejším pomerom hnacej línie,” hovorí Niklas Öberg. „Následne budú mať nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou súpravy 65 ton posilnený hnací hriadeľ, ktorý im umožní dosiahnuť krútiaci moment 33 000 Nm v porovnaní so štandardným 28 000 Nm.”

Preraďovanie najnižších prevodových stupňov je také výkonné, že nákladné vozidlo sa dokáže rozbehnúť na rovnej ceste s nákladom až do 325 ton, čo je absolútne jedinečný výkon pre ťažké nákladné vozidlá s automatizovanou prevodovkou.

 

„Čím ťažší náklad a čím horšia cesta alebo terén, tým väčší osoh získa vodič z jazdy na nákladnom vozidle vybavenom prevodovkou I-Shift s pomalými prevodmi. Vodič môže prepraviť ťažký náklad bez toho, aby sa musel obávať situácií, ktoré by v najhoršom prípade mohli viesť k nákladným prestojom,” dodáva Peter Hardin, produktový manažér pre rad FM a FMX spoločnosti Volvo Trucks.

Čím ťažší náklad a čím horšia cesta alebo terén, tým väčší osoh získa vodič z jazdy na nákladnom vozidle vybavenom prevodovkou I-Shift s pomalými prevodmi.

Nová prevodovka je dostupná ako priamy pohon alebo s rýchlobehom pre 13- a 16-litrové motory spoločnosti Volvo Trucks v modeloch Volvo FM, FMX, FH a FH16. To znamená, že prevodovka sa môže využívať v rôznych druhoch prepravných operácií.

Prevodovka je ideálna pre množstvo úloh, ktoré vyžadujú presnosť, vrátane stavebníctva a údržby, pretože pomalé prevody umožňujú mimoriadne pomalú jazdu.

„Vďaka tejto prevodovke môže nákladné vozidlo jazdiť rýchlosťou od 0,5 až 2 km/h. Schopnosť jazdiť takto pomaly je veľmi dôležitá pre ľudí pracujúcich v tejto oblasti, pretože môžu jazdiť s oveľa väčšou presnosťou a dosiahnuť lepšie výsledky. Prevodovka I-Shift s pomalými prevodmi tiež umožňuje pomalé cúvanie, čo je veľmi výhodné pri operáciách s jazdou vzad, ktoré si vyžadujú obrovskú presnosť,” uvádza Peter Hardin.

Malým podnikom pôsobiacim v nákladnej doprave, ktoré plnia úlohy na náročných trasách, ponúka prevodovka I-Shift s pomalými prevodmi maximálnu flexibilitu a možnosť lepšej hospodárnosti prepravy.

„Kým pomalé prevody umožňujú jazdu v extrémnych situáciách s vysokou celkovou hmotnosťou súpravy, teraz je možné použiť pomer zadnej nápravy, ktorý znižuje otáčky motora pri bežných rýchlostiach, čo má za následok nižšiu spotrebu paliva. To má obrovský význam pre prepravné spoločnosti, ktoré sa venujú tomuto druhu práce,” dodáva Peter Hardin.

Jonas Lundmark sedí bezpečne za volantom vo svojej kabíne. Zanechal za sebou úzku lesnú cestu a čoskoro vyjde na vidiecku cestu, ktorá vedie k píle – miestu jeho vykládky. Jonas so svojím otcom prevádzkuje prepravnú spoločnosť a spolu s tretím vodičom najazdí približne 4 000 kilometrov za týždeň.

„Ako vodiči nákladných vozidiel na prepravu dreva sa často ocitneme v náročných situáciách, v ktorých sa musíme vynájsť. Preto sme vďační za všetky riešenia, ktoré nám uľahčujú prácu. Nová prevodovka zvyšuje náš pocit bezpečia a kontroly, pretože máte istotu ľahkého rozjazdu.

Ako funguje: Prevodovka I-Shift s pomalými prevodmi

Redukčný prevod, ktorý bola pridaný k štandardnej prevodovke I-Shift, umožňuje dosiahnuť veľký prevodový pomer v prevodovke I-Shift s pomalými prevodmi.

Extra redukcia prevodov
Redukčný prevod je umiestnený hneď za krytom spojky a pozostáva z dvoch prídavných ozubených kolies – jedno na vstupnom hriadeli a druhé na predlohovom hriadeli. Redukčný prevod umožňuje upraviť prevodový pomer tak, aby bol takmer dvakrát taký veľký ako v štandardnej prevodovke I-Shift.

Zdokonalená prevodovka
Nová prevodovka je o 12 cm dlhšia než štandardná jednotka I-Shift, aby sa do nej zmestil redukčný prevod. Mnoho nových súčastí, ako napríklad ozubené kolesá, radiace puzdrá a deliace redukcie sú vyrobené z vysoko pevných materiálov.

Prevodový pomer
Prevodový pomer je rozdiel v rýchlosti medzi vstupným a výstupným hriadeľom v prevodovke. Keď je zaradený najvyšší prevodový stupeň, prevodový pomer na prevodovke s priamym záberom je 1:1, čo znamená, že hriadele sa otáčajú rovnakou rýchlosťou. Na najnižšom prevodovom stupni prevodovky I-Shift s pomalými prevodmi sa výstupný hriadeľ točí 32-krát pomalšie než rýchlosť motora – prevodový pomer je 32:1.