Trucks

Digitálna revolúcia sa začína rýchlo prejavovať aj v odvetví nákladných vozidiel

Telematika, pripojenie, veľké dáta, cloudové služby a internet vecí spustili digitálnu revolúciu v odvetví nákladných vozidiel. Najväčší potenciál sa skrýva v službách a spoločnosť Volvo Trucks preto aktívne pracuje na dosiahnutí svojho cieľa – nulové neplánované prestoje.
Internetový cloud.
Počet pripojených nákladných vozidiel sa každý deň zvyšuje a môže pomôcť pri zlepšení prevádzkyschopnosti a produktivity.

Rozvoj moderných informačných technológií je taký rýchly, že mnohé aktuálne produkty pripomínajú sci-fi vynálezy. Per Adamsson, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj podnikania v oddelení Volvo Group Telematics, preto vo svojej práci neustále myslí na budúcnosť. 

Pomocou výrazov ako „cloudové služby“, „veľké dáta“ a „internet vecí“ vysvetľuje, ako sa z konceptov, ktoré ešte nedávno vyvolávali fantastické predstavy, stáva skutočnosť.  

„Po nástupe smartfónov sa v každodennom živote ľudí zreteľne prejavili výhody toho, čo nazývame pripojenie,“ hovorí.

V súčasnosti považujeme pripojenie za samozrejmosť. Údaje sa cez bezdrôtové siete odosielajú do tzv. cloudu, kde sa ukladajú, analyzujú a odosielajú ako internetová služba, čím sa vytvára pridaná hodnota pre viacerých používateľov. 

„Všetky technológie s integrovaným snímačom, ktorý je pripojený na internet, generujú informácie o používateľovi. Práve v automobilovom odvetví naberá rozvoj IT nezvyčajnú rýchlosť. Vozidlá momentálne generujú obrovské množstvo údajov a pridaná hodnota sa prejavuje v zvýšenej efektívnosti našich prepravných riešení a služieb,“ vysvetľuje Per Adamsson.

Vozidlá sú v skutočnosti po domácich spotrebičoch druhými najväčšími používateľmi údajov na svete. 

„Vybavili sme ich inteligentnými funkciami, ktoré zvýšili ziskovosť obchodných operácií našich zákazníkov.“

Rozdiel medzi inteligentnou technológiou a bežnými strojmi a mechanizmami spočíva vo využívaní informácií o používateľovi.

„Naším hlavným cieľom je vytvoriť autodidaktické dátové systémy. To umožní údajom dospieť k štatistickým záverom a dosiahnuť maximálnu efektívnosť bez potreby akýchkoľvek príkazov od používateľa. Jednoducho povedané – predstavte si, že by ste mali kávu pripravenú bez toho, aby ste museli zapínať kávovar. Keďže stroj vie, kedy a ako si pripravujeme kávu, nemusíme ani len pomyslieť na jeho zapnutie!“

Práve v automobilovom odvetví naberá rozvoj IT nezvyčajnú rýchlosť.

Popri rozvoji tohto ekosystému inteligentných spotrebičov sa rozvíja aj inteligencia našich nákladných vozidiel. Čo sa týka pripojenia a spôsobu, akým pretvorí dopravný priemysel, existuje ešte dosť priestoru na objavovanie. Niektoré vývojové trendy sa však dajú veľmi dobre predvídať.

Hayder Wokil, riaditeľ pre kvalitu a prevádzkyschopnosť spoločnosti Volvo Trucks, je presvedčený, že pokroky dosiahnuté v oblasti pripojenia spôsobia revolúciu v servise nákladných vozidiel: „Keď nám rôzne súčasti nákladného vozidla budú môcť odoslať správu o svojom stave, budeme môcť zabrániť neplánovaným prestojom úplne novým spôsobom,“ vysvetľuje. 

Prevádzkyschopnosť – dostupnosť nákladného vozidla na účely práce – je v prepravnom odvetví čoraz dôležitejšia, pretože kvôli vyšším požiadavkám sú neplánované prestoje čoraz nákladnejšie. Podľa prieskumu spoločnosti Volvo Trucks sa priame náklady neplánovaného prestoja v priemernej európskej prepravnej spoločnosti teraz pohybujú na úrovni okolo 1 000 EUR. Zahŕňajú však len priame náklady ako odtiahnutie, opravy a ušlý zisk za prepravu. Je oveľa ťažšie vypočítať nepriame náklady ako zničený náklad alebo ušlý zisk v dôsledku poškodenej povesti. 

„Schopnosť maximalizovať prevádzkyschopnosť zohráva rozhodujúcu úlohu v prežití každého podniku závislého na nákladnej doprave. Nákladné vozidlo musí fungovať, aby zarábalo peniaze svojmu prevádzkovateľovi.“ 

Na tomto princípe je založená aj vízia spoločnosti Volvo Trucks – žiadne nákladné vozidlo Volvo by nemalo mať neplánovaný prestoj. Podľa najnovšej štúdie oddelenia moderných technológií a výskumu spoločnosti Volvo Trucks bolo možné zabrániť ôsmim z každých desiatich neplánovaných prestojov, keby bol servis dynamickejší a vychádzal z aktuálneho stavu každého nákladného vozidla – niečo, čo umožňuje pripojenie. Znalosť stavu nákladného vozidla v reálnom čase umožní vykonávať okamžitú údržbu v správnom čase, čím sa zníži riziko veľmi nákladných následných škôd, keďže chybný komponent by mohol mať negatívny vplyv na iné súčasti vozidla. 

„Myslím si, že najbližších päť rokov budú prepravné spoločnosti vyvíjať väčší tlak na výrobcov nákladných vozidiel s cieľom zabezpečiť vyššiu prevádzkyschopnosť svojich vozidiel. Z tohto dôvodu zahájila spoločnosť Volvo Trucks viacero výskumných projektov zameraných na zaistenie vyššej prevádzkyschopnosti pre svojich zákazníkov. Aj jeden neplánovaný prestoj je príliš veľa. Jeho dopad môže mať katastrofálne následky pre hospodárenie prepravnej spoločnosti,“ dodáva Hayder Wokil.

Spoločnosť Volvo Trucks už používa telematické funkcie na sledovanie opotrebovania náhradných dielov ako sušičov vzduchu, batérií, bŕzd a spojok.* Aj keby bolo technicky možné vybaviť každú súčasť osobitným snímačom, nákladné vozidlo by sa neospravedlniteľne predražilo. Preto je potrebné nájsť spôsoby analyzovania údajov, ktoré obsiahnu celé nákladné vozidlo. 

Keď nám rôzne súčasti nákladného vozidla budú môcť odoslať správu o svojom stave, budeme môcť zabrániť neplánovaným prestojom úplne novým spôsobom.

Spoločnosť Volvo Trucks to chce dosiahnuť pomocou množstva výskumných projektov zameraných na pripojenie. Jeden z nich sa volá In4Uptime a vedie ho Fredrik Bode z oddelenia Volvo Group Trucks Technology. Cieľom tohto projektu je využiť čo najviac dostupných údajov. Bode vysvetľuje, že existujú tri rôzne druhy údajov, ktoré sa v kombinácii používajú na diagnózu a predpovedanie stavu nákladného vozidla.

„V prvom rade používame dátové signály, ktoré generuje samotné nákladné vozidlo. Tieto údaje obsahujú informácie, ktoré sa odosielajú v rámci siete snímačov a riadiacich jednotiek nákladného vozidla. Potom používame uložené údaje z iných nákladných vozidiel, ako napríklad záznamy histórie servisu z našich dielní. Nakoniec používame externé údaje, ktoré nepochádzajú z konkrétneho nákladného vozidla, ale z internetu alebo od externých dodávateľov, ako napríklad informácie o premávke alebo počasí.“ 
 

V týchto informáciách sa hľadajú odchýlky signalizujúce chybu, ktorá sa čoskoro vyskytne. Ak je nákladné vozidlo v lepšom stave, než sa očakávalo, je možné predĺžiť servisný interval.

Projekt In4Uptime sa zaoberá rozvojom postupov triedenia údajov a identifikovaním rozhodujúceho vplyvu pri poruche súčasti. Tieto postupy sa napokon použijú na rozvoj softvéru s modelmi a algoritmami, ktoré predpovedajú potrebu servisu na základe opotrebovania nákladného vozidla. 

„Dalo by sa povedať, že priložíme naše ucho k nákladnému vozidlu a počúvame, a tak zistíme, či sa niečo pokazí. Prístup k týmto informáciám nám umožní vyrábať efektívnejšie nákladné vozidlá a dosiahnuť cieľ – aby prepravné spoločnosti používajúce nákladné vozidlá Volvo zarábali viac peňazí.“

*Služby pripojenia uvedené vyššie sú súčasťou Volvo Zlatej zmluvy vo vybraných krajinách.

Nové pojmy a spojenia

[pripojenie]
základ výmeny údajov vo veľkom meradle. Súčasné pripojenie v rámci inteligentných technológií je výsledkom bezdrôtových internetových spojení.

[veľké dáta]
obrovské objemy údajov, ktoré sa získavajú v takom veľkom rozsahu, že je ťažké ich spracovať a analyzovať pomocou štandardného softvéru.

[cloudová služba]
internetová služba, ktorá ukladá, odosiela a analyzuje informácie. Údaje sa analyzujú pomocou štatistických záverov a algoritmov, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre rôznych používateľov.

[internet vecí]
sieť vybavenia, ktoré je spojené pomocou pripojenia. Výmena údajov na internete vecí pomáha zvyšovať hodnotu, pretože inteligentné vybavenie dokáže poskytovať služby, ktoré napĺňajú potreby používateľa.