Trucks

Zabudnite na odpor vďaka lepším aerodynamickým vlastnostiam

Približne tretinu nákladov prepravnej firmy tvorí palivo. Vďaka kombinácii lepších aerodynamických vlastností spolu s novým motorom zodpovedajúcim norme EURO 6 krok C môže teraz spoločnosť Volvo Trucks ponúknuť úsporu paliva až do 3 % v oblasti diaľkovej a regionálnej prepravy.
Veterný tunel.
Spoločnosť Volvo Trucks môže pomocou veterných tunelov odhaliť potenciál na zlepšenie aerodynamických vlastností.

Keď jazdíte s nákladným vozidlom pri konštantnej rýchlosti 60 – 90 km/h, odpor vzduchu je jedným z faktorov, ktoré majú najväčší vplyv na spotrebu paliva. Spoločnosť Volvo Trucks sa preto dlhé roky intenzívne zaoberala rozvojom aerodynamických vlastností. Existuje viacero projektov zameraných na aplikácie, ktoré môžu výrazne znížiť odpor vzduchu. Tieto sa budú postupne uvádzať na trh v nasledujúcich rokoch. 

Súčasťou výsledkov tohto úsilia sú aerodynamické inovácie, ktoré boli uvedené na jar 2016, a patrí medzi ne optimalizácia kľúčových oblastí vozidla Volvo FH – spojlerov nárazníka, bežných spojlerov, oblasti blatníka a jeho okraja. Tieto novinky budú spolu s novým motorom zodpovedajúcim norme EURO 6 krok C uvedené ako súčasť štandardnej výbavy nového modelu Volvo FH, ktorá bude v ponuke od júna 2016.

„Hoci bolo nové vozidlo Volvo FH uvedené na trh už v roku 2012, nasledovali rozsiahle vývojové práce na dosiahnutie čo najnižšieho odporu vzduchu, vzhľadom na všetky ostatné požiadavky našich zákazníkov týkajúcich sa nákladného vozidla. Odvtedy sme skúmali každú oblasť nákladného vozidla a zisťovali, kde by zlepšenie prinieslo najlepšie výsledky pre našich zákazníkov,” hovorí Anders Tenstam, technologický špecialista na aerodynamiku.

Skúmanie rôznych problémových oblastí a ich potenciálu na zlepšenie sa vykonávalo pomocou testov vo veternom tuneli a počítačových simulácií. Potom bolo v prvom rade potrebné zabezpečiť, aby sa technológia nových prvkov dala vyrábať v primeranej kvalite a za rozumnú cenu. 

Skúmali sme každú oblasť nákladného vozidla a zisťovali, kde by zlepšenie prinieslo najlepšie výsledky pre našich zákazníkov.

„Pri vývoji moderných technológií ide predovšetkým o snahu predvídať budúce potreby našich zákazníkov a zaistiť, aby boli želané technológie dostupné, keď právne predpisy a úroveň nákladov umožnia ich zavedenie,” vysvetľuje Anders Tenstam.

V posledných rokoch získala spoločnosť Volvo Trucks vďaka technologickému rozvoju nové príležitosti na zlepšenie aerodynamických vlastností svojich produktov. Dlhodobo rastúce náklady na palivo a čoraz širšie povedomie o klimatických problémoch menia preferencie zákazníkov, ktorí vyžadujú palivovo hospodárnejšie vozidlá. Tento vývoj v prospech vyššej hospodárnosti paliva je v súlade s filozofiou spoločnosti Volvo Trucks – každá kvapka sa počíta

 

Dopyt po palivovej hospodárnosti ovplyvňuje aj vývoj motorov: „Neustále sa snažíme spĺňať čoraz prísnejšie zákonné požiadavky na ekologickejšie motory bez dopadu na jazdné vlastnosti. Výkon, produktivita a jazdné vlastnosti sú mimoriadne dôležité pre našich zákazníkov a ich vodičov. Vždy sa zameriavame na splnenie týchto požiadaviek, ale nesmie to byť na úkor spotreby paliva. Práve naopak,” dodáva Mats Franzen, produktový manažér pre motory spoločnosti Volvo Trucks.

Spoločnosť Volvo Trucks musela kvôli norme EURO 6 krok C vykonať mnoho rôznych optimalizácií motorov D11, D13 a D16, ako napríklad piesty s menším trením voči vložke valca, ako aj nové a lepšie turbodúchadlo a optimalizovaný vačkový hriadeľ. To všetko v kombinácii s mnohými zlepšeniami softvéru umožňuje nižšiu spotrebu paliva bez toho, aby sa znížil výkon motora.

Je to produkt, ktorý zákazníkom prinesie značné výhody z hľadiska nižších nákladov na palivo, čo sa zas prejaví vo vyšších ziskových maržiach pri konštantnom výkone.

„Vďaka nášmu motoru podľa normy EURO 6 krok C sme opäť o krok bližšie k budúcnosti s energeticky efektívnou prepravou. Je to produkt, ktorý zákazníkom prinesie značné výhody z hľadiska nižších nákladov na palivo, čo sa zas prejaví vo vyšších ziskových maržiach pri konštantnom výkone,” hovorí Mats Franzen. 

V mnohých podnikoch pôsobiacich v nákladnej doprave predstavuje palivo až jednu tretinu celkových nákladov. Jednou z takýchto prepravných spoločností, ktorá vo veľkom investuje do znižovania svojej spotreby paliva, je Jastim so sídlom v poľskom meste Varšava. Najväčšími zákazníkmi spoločnosti Jastim sú Schenker, IKEA a DHL – tri spoločnosti, ktoré kladú veľký dôraz na starostlivosť o životné prostredie, a preto vyvíjajú na svojich dodávateľov tlak, aby neustále znižovali svoju spotrebu paliva.

Tri roky dozadu, keď spoločnosť Jastim ešte nevlastnila žiadne nové vozidlá Volvo FH, sa jej priemerná spotreba paliva pohybovala medzi 31 až 32 litrov na 100 km. Dodnes sa im s pomocou nákladných vozidiel Volvo FH a hospodárnych programov jazdy podarilo znížiť spotrebu na 26 litrov. Tvrdia dokonca, že ich najlepší vodiči majú priemernú spotrebu 24 litrov a že pri priaznivých topografických a aerodynamických podmienkach ju dokážu znížiť ešte viac.

„Čo sa pred tromi alebo štyrmi rokmi zdalo nemožné, je teraz bežná vec. Bolo pre nás mimoriadne dôležité dosiahnuť takéto veľké zníženie spotreby paliva. Vlastne sme nemali na výber – závisela od toho existencia našej firmy,” spomína vlastník spoločnosti Jastim Jacek Słowiński.

Aby si zachoval konkurencieschopnosť, jeho spoločnosť pravidelne obnovuje svoj vozidlový park a technické parametre pre spoločnosť Volvo Trucks obsahujú najnovšie aplikácie pre palivovo hospodárnu jazdu.

 

„Zaujímajú nás všetky nové technologické inovácie. Vzhľadom na množstvo paliva, ktoré každý mesiac spotrebujeme, pre nás dodatočná úspora paliva vo výške troch percent predstavuje tisíce litrov,” hovorí Jacek Słowiński.

Spoločnosť Jastim pôsobiaca v diaľkovej doprave je zákazníkom spoločnosti Volvo Trucks s výrazným zameraním na úsporu paliva. Spoločnosť Volvo Trucks prevzala technické parametre prepravnej firmy ako základ pre vývoj nového aerodynamického balíka. Cieľom je vytvoriť ideálne riešenie pre zákazníkov, ktorí jazdia pri relatívne konštantných rýchlostiach medzi 60 až 90 km/h, takže by mali najväčší osoh z inovácií v oblasti aerodynamických vlastností. Presná suma úspor závisí od individuálnych požiadaviek a technických parametrov zákazníka, ktoré sú zas ovplyvnené cestnými podmienkami na trasách, kde sa pohybujú ich vozidlá.

Vzhľadom na množstvo paliva, ktoré každý mesiac spotrebujeme, pre nás dodatočná úspora paliva vo výške troch percent predstavuje tisíce litrov.

Anders Tenstam zo spoločnosti Volvo Trucks sa teší, že už možno na trh uviesť nový a flexibilný aerodynamický balík pre zákazníkov pôsobiacich v diaľkovej doprave. Vidí veľký potenciál pre ďalšie zlepšenia, ale uznáva, že technologická zrelosť musí mať oporu aj v nových zákonoch a právnych predpisoch.

„Právne predpisy mnohých krajín týkajúce sa dĺžky vozidiel v súčasnosti obmedzujú naše možnosti z hľadiska aerodynamického výkonu. Ak by sa napríklad do súpravy nezahŕňala dĺžka ťahača, bolo by možné vyrábať kabíny s oveľa efektívnejším tvarom a dizajnom. Súčasný tvar kabíny je výsledkom krehkej rovnováhy medzi funkciami, či už vnútornými alebo vonkajšími. Aerodynamickejšia kabína by tiež umožnila lepšie prúdenie vzduchu okolo vozidla vďaka menšiemu vplyvu rozsiahlej turbulencie, ktorá v prednej časti znižuje výkon,” vysvetľuje. 

Anders Tenstam tiež zdôrazňuje, že návesy sú oblasť, kde možno dosiahnuť značné zlepšenie aerodynamických vlastností. To by mohlo v budúcnosti viesť k čoraz užšej spolupráci so zákazníkmi, pokiaľ ide o vytváranie udržateľných prepravných riešení zameraných na celú súpravu, a nielen samotné nákladné vozidlo. To si zas vyžaduje vypracovanie praktických riešení na konštrukčnej aj obchodnej úrovni.

„Prostredníctvom nášho dlhodobo cieleného vývoja sme zistili, že by sme mohli dosiahnuť aerodynamickú efektívnosť osobných automobilov, ak sa zameriame na strategické oblasti vozidla a budeme sa riadiť zmenami v príslušných právnych predpisoch uplatňovaním holistického prístupu. Týmto spôsobom by sme v blízkej budúcnosti mohli znížiť odpor vzduchu takmer o polovicu v porovnaní s dnešnými nákladnými vozidlami,” dodáva Anders Tenstam.