Trucks

IT prístup

Je dôležité poznať polohu vašich nákladných vozidiel v reálnom čase a presne vedieť, čo prevážajú. To dosiahol Ben van Leeuwen zo spoločnosti Frigolanda.
Nákladné vozidlo spoločnosti Frigolanda
Vzhľadom na skutočnosť, že vozidlový park spoločnosti Frigolanda pokrýva celý región Beneluxu, je dôležité mať prehľad o každom vozidle.

Je dôležité poznať geografickú polohu vašich nákladných vozidiel v reálnom čase a presne vedieť, čo prevážajú. To chcel Ben van Leeuwen zo spoločnosti Frigolanda, a aj to dosiahol.

Frigolanda je medzinárodná spoločnosť poskytujúca kompletné logistické služby v oblasti mrazených a chladených potravín. Má osem pobočiek v Holandsku, Belgicku, Nemecku a Poľsku, pričom pôsobí na veľmi konkurenčnom trhu.

„Prepravu mrazeného tovaru môže ponúknuť každý,” hovorí Ben van Leeuwen, projektový manažér skupiny Frigolanda Group. „Ale čo keby ste vaše informačné technológie navrhli takým spôsobom, aby mali všetci v reťazci prístup k rovnakým informáciám? Získali by ste čistú pridanú hodnotu, pretože by ste mohli zabezpečiť aktuálne informácie v celom logistickom procese. Zákazníci vašich klientov by vedeli deň vopred čo, kedy, kde a za koľko môžu dodať a predávali by skôr. Toto bola moja misia a začali sme na tom pracovať pred piatimi rokmi. Systém Dynafleet od spoločnosti Volvo zohrával v tomto procese kľúčovú úlohu. Predstavuje prepojenie medzi našimi systémami, plánovačmi, vodičmi, predajcom a vozidlom.” 

Spoločnosť Frigolanda bola založená v roku 1986 a pôvodne ponúkala len uskladnenie mrazených alebo chladených produktov. V roku 2003 sa ujala myšlienka rozšírenia služieb spoločnosti, ktoré by spočívalo v zabezpečení hustej distribučnej siete. Spoločnosť Frigolanda dnes pre svojich klientov prevádzkuje celý zásobovací reťazec. Väčšina prepravovaných tovarov pochádza z vlastných skladov spoločnosti Frigolanda, ktorá tiež prijíma ďalšiu prekládku tovaru od bežných partnerov.

Teraz sme prešli úplne na značku Volvo, pretože si myslíme, že ich základné hodnoty sú blízke našim.

Jej nákladné vozidlá následne odvezú tovar maloobchodníkom a do distribučných centier prostredníctvom hustej distribučnej siete. V rámci krajín Beneluxu sa tieto operácie zabezpečujú prostredníctvom vozidlového parku spoločnosti Frigolanda, ktorý pozostáva z 28 nákladných vozidiel. 

„Pri našich službách samozrejme uplatňujeme flexibilný prístup. Ale keďže integrovaná kontrola nákladov si vyžaduje prísun informácií v reálnom čase, snažíme sa čo najviac objemu pokryť z vlastných zdrojov. Napokon, ak si chcete udržať prehľad o celom procese, potrebujete mať v nákladnom vozidle čoraz prepracovanejšie komunikačné technológie.”

Pred piatimi rokmi tvorili nákladné vozidlá Volvo 50 % všetkých vozidiel spoločnosti Frigolanda a zvyšné modely boli inej značky.

„Teraz sme prešli úplne na značku Volvo, pretože si myslíme, že ich základné hodnoty sú blízke našim. Spoločnosť Volvo Trucks predstavuje bezpečnosť, udržateľnosť a inovácie – hodnoty, ktoré dôrazne presadzujeme. Okrem toho nám spoločnosť Volvo Trucks ponúka kompletnú starostlivosť o vozidlový park. Presne to od nás chcú naši klienti, a preto si myslíme, že máme právo očakávať rovnakú úroveň služieb od našich dodávateľov. Chceme mať len jedno telefónne číslo pre celý náš prepravný systém a všetky súvisiace služby. Náš predajca Volvo je preto naším spoľahlivým partnerom v tejto oblasti.” 

Poskytovaný servis je veľmi dôkladný, pretože predajca preberá zodpovednosť za logistiku celého vozidlového parku spoločnosti Frigolanda. To zahŕňa návesy, chladiace motory a dokonca aj iné vyhotovenia vozidiel. Zatiaľ čo si spoločnosť Frigolanda udržiava aktuálny prehľad o logistike svojich klientov, predajca spoločnosti Volvo používa systém Dynafleet na monitorovanie nákladných vozidiel spoločnosti v reálnom čase. Je to práve predajca, kto rozhoduje o potrebe údržby a servisu vozidla.  

„To sa nemusí vždy uskutočniť v jednej z jeho vlastných garáží,” vysvetľuje van Leeuwen.

„Niekedy môže byť jednoduchšie odviesť vozidlo do servisu inam, pretože to lepšie vyhovuje nášmu rozvrhu. Úzka spolupráca tohto druhu si samozrejme vyžaduje efektívne partnerstvo.”

Jednou z najlepších funkcií systému Dynafleet je grafické spracovanie, pretože vodiči ľahko porozumejú výsledkom.

Systém Dynafleet zohráva v spoločnosti Frigolanda kľúčovú úlohu a van Leuwen objasňuje jeho funkciu ako prepojenie medzi systémami spoločnosti a jej nákladnými vozidlami. Spoločnosť Frigolanda má teraz systém Dynafleet nainštalovaný vo všetkých vozidlách vrátane niekoľkých zvyšných vozidlách iných značiek. Systém Dynafleet sa využíva na monitorovanie všetkých kľúčových ukazovateľov výkonu (KPI) kvôli dohľadu nad vodičmi, ale aj ako systém monitorovania vozidiel, v ktorom sa zaznamenáva pracovný čas vodičov, a na preberanie údajov z tachografu. Toto nám ušetrilo veľa času. Spoločnosť nepoužíva všetky údaje priebežne, ale vyberie si konkrétnu oblasť, na ktorú sa v každom období zameria.

„Samozrejme, že neustále sledujeme spotrebu paliva. Jednou z najlepších funkcií systému Dynafleet je podľa mňa grafické spracovanie ich aplikácie, pretože vodiči ľahko porozumejú výsledkom. Využívame školiace priestory spoločnosti Volvo, aby sme dosiahli väčší dohľad a splnili štatutárne požiadavky predpisu č. 95 na školenie vodičov. V skutočnosti sme do toho zapojili celý náš personál, aby sme podporili vzájomné porozumenie a dôveru. O tom to všetko nakoniec je.” 

 

Frigolanda

Založená v roku 1986. Odvtedy sa z nej stal poskytovateľ kompletných logistických služieb s regulovanou teplotou a ôsmimi pobočkami v Holandsku, Belgicku, Nemecku a Poľsku. Spoločnosť má celkovú skladovú kapacitu 80 000 paliet. Okrem skladovania a distribúcie zabezpečuje spoločnosť Frigolanda logistické služby s pridanou hodnotou v celom regióne Benelux. Všetky jej pobočky majú certifikát IFS ako minimálnu požiadavku. Poľská pobočka spoločnosti Frigolanda je jediná v krajine s certifikátmi BRC a IFS. Moderné informačné technológie sú silnou stránkou spoločnosti Frigolanda, a preto môže svojim klientom ponúknuť najlepšie logistické riešenia v reálnom čase.

Majitelia: H. van Leeuwen a R. Teeuwen
Stav zamestnancov: 160, z toho 30 vodičov.