Trucks

Vytvorenie dokonalého zvuku nákladného vozidla

Hluk v nákladnom vozidle považujeme často za samozrejmosť. Jednoducho existuje. Tím spoločnosti Volvo sa však zameral na zvýšenie bezpečnosti a pohodlia prostredníctvom optimalizácie zvukov nákladného vozidla v jeho interiéri aj exteriéri.
Akustická 3D kamera.
Akustická 3D kamera, ktorá je vybavená mnohými malými mikrofónmi, sa používa na skenovanie zdrojov zvuku.

Na výrobe najbezpečnejšieho a najpohodlnejšieho vozidla sa podieľa veľa prvkov. Najmodernejšia konštrukcia, automatizované systémy jazdy a revolučný dizajn – to všetko prispieva k vývoju nákladných vozidiel budúcnosti. Jedným z aspektov, ktorý sa často podceňuje, je spôsob, akým môže hluk z rôznych oblastí nákladného vozidla ovplyvniť zážitok z jazdy.

Spoločnosť Volvo Trucks sa už niekoľko desaťročí zaoberá optimalizáciou hluku. V roku 1982 bola vo švédskom Gothenburgu postavená prvá hluková komora Volvo. Odvtedy sa vykonáva úprava zvuku v modeloch nákladných vozidiel Volvo a tím technikov na testovanie hluku a vibrácií v Gothenburgu neustále pracuje na tom, aby bola spoločnosť Volvo Trucks v tejto oblasti vždy o krok vpred.

 

Laboratórium pre výskum hluku a vibrácií je ako úľ, v ktorom počuť iba tichý bzukot. Zvláštne stroje blikajú načerveno a v strede obrovského štúdia odhlučneného pomocou rôznych materiálov na stenách, ktoré tlmia hluk, stojí skúšobné vozidlo Volvo FH. Nachádzajú sa tu aj traja technici HVI (hluk, vibrácie a intenzita), pričom každý má viacročné skúsenosti s prácou v jednej zo špecializovaných oblastí. Theresia Mannsová, Geir Andresen a Torbjörn Ågren pracujú v rámci tímu pozostávajúceho z desiatich technikov, najmä v tomto laboratóriu, ale aj v skúšobnom areáli spoločnosti Volvo Trucks v Hällered, neďaleko Gothenburgu.

Ľudia si často myslia, že chceme iba znížiť hladinu hluku, ale rovnako dôležitá je jeho kvalita.

„Pracujeme na optimalizácii hluku nákladných vozidiel v interiéri a exteriéri,” hovorí Theresia Mannsová. „Ľudia si často myslia, že chceme iba znížiť hladinu hluku, ale rovnako dôležitá je jeho kvalita. Naším cieľom je dosiahnuť najlepšiu kvalitu zvuku a zlepšiť zážitok vodiča, či už z hľadiska bezpečnosti alebo pohodlia.”

Torbjörn Ågren uznáva význam spolupráce s ostatnými divíziami organizácie na dosiahnutie lepších výsledkov. „Každému nákladnému vozidlu sa priradí jeden osobitný vedúci funkcie. Sú zodpovední za vývoj tejto konkrétnej funkcie. Našou funkciou je v tomto kontexte celkový hluk vozidla. Sme v pravidelnom styku s pracovníkmi zodpovednými za súčasti a projektový program. Je nevyhnutné ovládať zákonné požiadavky a byť o krok vpred. Na oddelení plánovania produktov sa stanovujú požiadavky na vysokej úrovni a spolupracujeme s cieľom presne určiť potreby zákazníka z hľadiska optimalizovaného zvuku. Rovnako dôležité je sledovať, aké kroky v tejto oblasti vykonáva konkurencia.”

Každodenná práca technikov HVI je zameraná na vývoj a testovanie zdrojov hluku v rôznych modeloch nákladných vozidiel Volvo a uľahčenie inovácií v týchto miestach. Podľa zákonných požiadaviek sa overené testovanie hluku nákladného vozidla musí vykonávať v exteriéri.

„Príslušné orgány momentálne neuznávajú testovanie v interiéri,” hovorí Geir Andresen. „V budúcnosti však môže získať riadne osvedčenie. Skúšobná dráha podľa normy ISO v skúšobnom areáli spoločnosti Volvo Trucks je preto dôležitá v rámci našej práce v oblasti overovania hluku. Je ťažké navodiť v interiéri reálne podmienky, a preto vykonávame naše overené zákonné testovanie v exteriéri.”

Hladiny hluku, ktoré produkujú nákladné vozidlá, podliehajú na celom svete prísnej právnej úprave. Európsky trh a niekoľko iných trhov sa riadi právnymi predpismi EHK, ale právna úprava v oblasti hluku sa líši v závislosti od trhu. Okrem toho treba zohľadniť miestne požiadavky na hladinu hluku.

Náročnosť práce so zvukom sa prejavuje aj v širokej škále monitorovacieho vybavenia v laboratóriu pre výskum hluku a vibrácií. Jedným z najbizarnejších prístrojov je akustická 3D kamera, ktorá pripomína veľkú diskotékovú guľu a je vybavená množstvom malých mikrofónov. Plní funkciu lokalizátora zdrojov zvuku a na tento účel skenuje interiér kabíny. Hladina hluku sa vypočíta pomocou algoritmov a obrazu úrovne zvuku. Vyššie hladiny hluku z určitých oblastí sú na obraze znázornené jasnými farebnými zónami. Tím môže týmto spôsobom izolovať konkrétne zvukové miesta a začleniť ich do želaného celkového zvukového obrazu nákladného vozidla.

Zníženie hladiny hluku v jednej oblasti vozidla niekedy vedie k zvýrazneniu iného zvuku, ktorý predtým nebolo počuť.

Ďalším dôležitým faktorom pracovnej náplne tímu je skúmanie spôsobu, akým vodiči získavajú informácie zo zvukov nákladného vozidla.

„Keď vodič sedí v kabíne, reakciu nákladného vozidla skôr počuje, než vidí,” vysvetľuje Theresia Mannsová. „Hluk obsahuje informácie, na ktoré vodič reaguje. Ľudia si okrem toho všimnú nepríjemný hluk až vtedy, keď prestane.”

Meranie celkovej hladiny hluku nákladných vozidiel znamená dosiahnutie viacerých cieľov. „Zníženie hladiny hluku v jednej oblasti vozidla niekedy vedie k zvýrazneniu iného zvuku, ktorý predtým nebolo počuť,” pokračuje Geir Andresen. „Pracujeme s hotovým nákladným vozidlom. Spätná väzba hluku sa niekedy môže do interiéru kabíny preniesť z iných oblastí. Zvuková izolácia a vývoj konštrukcie sú preto veľmi dôležité zložky práce.”

 

Na bezpečnostný aspekt hluku vnútri kabíny poukazuje práca vykonaná v rámci optimalizácie obsahu hlukovej frekvencie.

„Vodiči pociťujú únavu v dôsledku nízkofrekvenčného hluku,” hovorí Theresia Mannsová. „Ide o zabezpečenie toho, aby si nevšímali nepríjemný hluk a užívali si dobrú kvalitu zvuku. Snažíme sa vytvoriť prostredie, v ktorom môžu vodiči stráviť veľa času bez negatívneho vplyvu monotónneho hluku, hoci aj pri nízkej hladine.”

Izolovanie konkrétneho zvuku nákladného vozidla môže byť pre skúšobných technikov v laboratóriu náročná úloha. Koncept „zapuzdreného nákladného vozidla” predstavuje zdĺhavý proces, v ktorom sa vozidlo úplne zabalí s cieľom odhaliť konkrétny zdroj hluku, aby sa mohol podrobne preskúmať. V skúšobnej komore a na skúšobnej trati sa používajú aj menej časovo náročné metódy. 

Ide o zabezpečenie toho, aby si nevšímali nepríjemný hluk a užívali si dobrú kvalitu zvuku.

„Najviac zaneprázdnení sme vtedy, keď sa overovanie musí vykonať v exteriéri pri priaznivom počasí,” hovorí Torbjörn Ågren. „Treba vykonať veľa prípravných činností. Príprava na zavedenie nových právnych predpisov je tiež veľmi rušné obdobie, ako aj určité fázy v rámci konkrétneho projektu.”

Keď sa presúvame ďalej, tím sa opäť púšťa do práce a nastavuje akustickú 3D kameru na ďalšie testovanie. Torbjörn Ågren na záver dodáva, že zmyslom ich práce je nájsť správnu rovnováhu, či už doslova alebo v prenesenom zmysle.

„Snažíme sa vykonať úpravy, ktoré prispejú k pozitívnemu zážitku z jazdy. Ide o zlepšovanie po častiach. Napokon nám ide len o to, aby nákladné vozidlo znelo ako Volvo.”

 

Významné zvukové miesta

MOTOR:
Tlčúce srdce nákladného vozidla – zvuky motora sú pre vodiča dôležitým zdrojom informácií.

PREVODOVKA:
Prevodovka nákladného vozidla vydáva pri aktivácii zvuky, ktoré musia byť zladené zo zvyškom vozidla.

PRÍVOD VZDUCHU:
Kanál prívodu vzduchu zabezpečuje priame zvukové prepojenie medzi valcami motora a okolím, pričom vodičovi dodáva informácie o stave motora.

KLIMATIZÁCIA:
Jedinou funkciou klimatizačného systému nákladného vozidla nesmie byť len fungovanie. Nemal by ani vydávať zvuky, ktoré rušia vodičov.

PNEUMATIKY:
Prítlačná sila medzi vozovkou a pneumatikami generuje hluk. Skúsený vodič nákladných vozidiel vníma zmenu hluku pneumatiky ako varovanie pred šmykľavou vozovkou.

ZADNÁ NÁPRAVA:
Vysoký krútiaci moment sa z prevodovky prenáša do pneumatík prostredníctvom prevodu zadnej nápravy. Prevod v zadnej náprave treba optimalizovať tak, aby nevytváral zbytočný hluk.

Výhody: Dobré zvukové prostredie je dôležité pre

ÚĽAVA OD STRESU
Počas jazdy na dlhé vzdialenosti je nevyhnutné, aby sa vodiči v kabíne cítili pohodlne a uvoľnene a mohli sa sústrediť na cestu.

INTELIGENTNÁ INTERAKCIA
Vodič načúva rôznym zvukom nákladného vozidla, ktoré ponúkajú informácie o stave vozidla. Tieto informácie potom použijú na optimalizáciu výkonu. Rovnako dôležitá je interakcia s ostatnými prostredníctvom multimédií, ktorá vyžaduje dobrú kvalitu zvuku.

POCIT KVALITY

Optimalizovaný zvuk v interiéri a exteriéri významným spôsobom prispieva ku kvalite značky Volvo. Dobrým príkladom je zvuk zatvárania dverí, ktorý z hľadiska kvality doslova udáva tón.