Trucks

Aktívne riešenie nedostatku vodičov

Sektor nákladných vozidiel momentálne trpí nedostatkom vodičov. Tento problém sa najviac prejavuje v Austrálii, a preto sa prezident a výkonný riaditeľ skupiny Volvo Group Australia, Peter Voorhoeve, spolu s kolegami rozhodol, že ho bude aktívne riešiť.
Peter Voorhoeve.
Chceme osloviť a motivovať vodičov, ktorí majú záujem o prácu v odvetví,” hovorí Peter Voorhoeve.

Kedy sa v skupine Volvo Group Australia zistil problém s nedostatkom vodičov?
„Tento problém narastal niekoľko rokov. Pred dvoma rokmi som mal príhovor na slávnostnej večeri prezidenta spoločnosti Victorian Transport Association o tom, ako sa treba lepšie starať o vodičov a ako sa pri navrhovaní modelu FH zohľadnil vodič, načo sa z publika ozval spontánny potlesk. Všetkých príjemne prekvapil tento výrok z úst výrobcu nákladných vozidiel, keďže potrebovali pomoc pri získaní nových vodičov. Vtedy sme si uvedomili závažnosť situácie.”

Ako ste zareagovali?
„Najprv sme viedli rozhovory so zákazníkmi. Na základe spätnej väzby sme zistili, že generácia profesionálnych vodičov nákladných vozidiel starne, že nastupuje veľmi málo novej krvi a že sa prejavuje nedostatočná rozmanitosť. Potom sme uskutočnili rozsiahlejší prieskum s účasťou takmer 600 spoločností a 35 000 vodičov nákladných vozidiel. Našich zákazníkov považujeme naozaj za obchodných partnerov, takže každé opatrenie, ktoré pomáha riešiť situáciu, prináša prospech aj im. Ako líder na austrálskom trhu s ťažkými nákladnými vozidlami chceme niečím prispieť nielen odvetviu ale aj spoločnosti ako celku.”

Čo podľa vás odrádza mladých ľudí od kariéry vodiča nákladných vozidiel?
„Táto práca nie je vnímaná ako atraktívna. Vodiči nákladných vozidiel, ako aj samotný dopravný priemysel majú stále slabý verejný imidž. Ďalším problémom je nedostatok štuktúrovaného vzdelania alebo uznávania kvalifikácie v rámci odvetvia na úrovni štátu. Vodiči musia v skutočnosti podávať veľmi profesionálny výkon. Sú veľvyslancami svojich spoločností a my chceme tento koncept podporiť prostredníctvom lepšej komunikácie. Austrálske médiá, ktoré sa venujú obchodu s nákladnými vozidlami, nám veľmi pomohli pri šírení tohto posolstva, ale zároveň by sme chceli využiť naše postavenie popredného výrobcu a upovedomiť širšie publikum.”

Aké konkrétne iniciatívy sa uskutočňujú?
„Skupina Volvo Group Australia v roku 2017 otvára akadémiu pre vodičov, ktorá poskytne potrebné školenie a skúsenosti, vďaka ktorým sa z držiteľov licencie na jazdu s ťažkými vozidlami stanú profesionálni vodiči nákladných vozidiel. Chceme osloviť a motivovať vodičov, ktorí majú záujem o prácu v odvetví. Vodiči získajú certifikát, ktorý sa bude uznávať v odvetví a pomôže im pri získaní pracovného miesta. Prostredníctvom našej hustej siete predajcov budeme mať dosah na všetky dôležité miesta v Austrálii.”

Ďalším dlhodobým problémom je nedostatok vodičiek. Akým spôsobom chcete motivovať ženy, aby si sadli za volant?
„Sme mimoriadne hrdí na naše partnerstvo s inštitútom Pilbara Heavy Haulage Girls. Je to akadémia pre vodičky, ktorá funguje ako vstupná brána pre ženy do tohto odvetvia. Sponzorujeme dve nákladné vozidlá a udržiavame s nimi intenzívnu spoluprácu. Je veľa žien, ktoré sa chcú stať vodičkami nákladných vozidiel a majú potrebnú licenciu, ale nedostatok skúseností. Táto iniciatíva má veľmi pozitívny vplyv.”

Nedostatok vodičov v Austrálii v číselnom vyjadrení

  • 75 percent neobjemného domáceho nákladu sa prepravuje po ceste. Do roku 2030 sa očakáva dvojnásobné zvýšenie dopytu po cestnej preprave.
  • 46 percent prepravných spoločností už teraz pociťuje nedostatok profesionálnych vodičov nákladných vozidiel.
  • 88 percent je presvedčená, že vodiči nákladných vozidiel v Austrálii majú zlý imidž.
  • Priemerný vek vodiča nákladných vozidiel v Austrálii: 47 rokov.
  • Iba 15 percent vodičov má menej ako 30 rokov.
  • V spoločnostiach, ktoré skupina Volvo Group Australia zahrnula do prieskumu, tvoria ženy iba 3 percentá vodičov.

Čísla pochádzajú zo správy skupiny Volvo Group Australia o nedostatku profesionálnych vodičov nákladných vozidiel z mája 2016