Trucks

Aké výhody prináša vodičom systém Volvo dynamické riadenie

Dokonalá stabilita pri vysokých rýchlostiach, úplná kontrola pri nízkych rýchlostiach a výrazné zníženie namáhania svalov a kĺbov. Revolučný systém Volvo dynamické riadenie (VDS) od svojho uvedenia v roku 2013 od základu zmenil správanie mnohých ľudí počas jazdy.
VDS vnútri nákladného vozidla.
Systém Volvo dynamické riadenie (VDS) uľahčuje riadenie, čím znižuje namáhanie svalov o 20 až 30 percent.

1. Tyč riadenia
Upravili sme ju, aby sme mohli umiestniť nové zariadenie.

2. Riadiaca jednotka
Riadiaca jednotka získava a spracúva informácie o pohybe vozidla, ako napríklad jeho rýchlosť. Následne odošle signál do elektromotora, ktorý upravuje silu riadenia, ktorú vodič cíti.

3. Hydraulické riadenie
Elektromotor otáča tyč v hydraulickom riadení. Čím viac je natočená otočná tyč, tým viac je otvorený hydraulický ventil, ktorý zvyšuje silu hydrauliky.

4. Elektromotor
Elektronicky ovládaný elektromotor je namontovaný na prevodovke riadenia, s ktorou spolupracuje. Na dosiahnutie harmonizovaného výkonu riadenia je motor kontrolovaný 2 000-krát za sekundu a má maximálny výstupný krútiaci moment 25 Nm.

5. Vnútorný senzor
Vnútorný senzor je umiestnený v elektromotore, kde meria uhol a krútiaci moment vodiča. Tieto údaje systém využíva pri výpočtoch potrebných na vytváranie dokonalých reakcií riadenia.

6. Vonkajšie senzory
Vozidlo sa riadi informáciami získanými z rôznych senzorov rozmiestnených vo vozidle. Ich kombinovaním získava prehľad o presných podmienkach prostredia.

Výsledky a výhody

Menej povrchových vibrácií od cesty
VDS automaticky kompenzuje nerovnosti na povrchu vozovky a tlmí vibrácie a mimovoľné pohyby volantu.

Jednoduchšie riadenie
Počas jazdy pri nízkych rýchlostiach je riadenie asi o 75 percent plynulejšie. Vodiči vďaka tomu zvládajú jazdu v úzkych zákrutách, na kruhových objazdoch a iné náročné manévre oveľa bezpečnejšie a uvoľnenejšie.

Lepšia smerová stabilita
Pri vyšších rýchlostiach si nákladné vozidlo udrží smerovú stabilitu dokonca aj počas jazdy na nerovnom povrchu a pomáha vodičovi vyrovnať odchýlky od smeru. Ide o dôležitý bezpečnostný aspekt na diaľnici.

Jednoduchšie cúvanie
Kým je nákladné vozidlo v pohybe, volant sa po uvoľnení automaticky vráti do polohy priamo vpred. Rovnako to funguje aj pri cúvaní, ktoré je tým pádom oveľa jednoduchšie.

Menšia záťaž pre svaly
Funkcia VDS znižuje svalovú záťaž o 20 až 30 percent a pri niektorých manévroch až o 70 percent*. Týmto spôsobom umožňuje vodičom nákladných vozidiel vyhnúť sa opakovanému namáhaniu a predlžuje ich profesionálne kariéry.

Bezpečnejšia jazda
Keďže systém kompenzuje všetky malé nerovnosti na vozovke, vodič je oveľa uvoľnenejší a menej unavený. Prispieva tak k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.

* Štúdiu, ktorej výsledky sa použili v tomto texte, vypracoval VTI, Švédsky národný cestný a dopravný výskumný inštitút.