Trucks

Hlavné komponenty automatizácie

Automatizácia rýchlo napreduje a otvára dvere novým, vysoko pokročilým prepravným riešeniam, ktoré boli ešte donedávna nepredstaviteľné. Pritom väčšina technológií, ktoré umožňujú existenciu týchto prvkov, je dostupných už dnes.
Automatické nákladné vozidlo na zber komunálneho odpadu
Kľúčové faktory ako Volvo dynamické riadenie, varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením, adaptívny tempomat a I-Shift otvárajú cestu pre pokročilé riešenia dopravy, ako je napríklad automatické nákladné vozidlo na zber komunálneho odpadu.

Spoločnosť Volvo Trucks skúma rôzne možnosti, ktoré prináša automatizácia – od ťažby a spracovania odpadu vo Švédsku až po zber cukrovej trstiny v Brazílii. Či už ide o autonómne smetiarske vozidlo alebo jazdu v konvoji, vývoj automatizácie pre každý koncept umožňujú kľúčové systémy ako Volvo dynamické riadenie, varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením, adaptívny tempomat, I-Shift a rôzne senzory. Niektoré z týchto prvkov sú dnes štandardnou výbavou nových nákladných vozidiel Volvo. Hoci neboli vyvíjané s ohľadom na automatizáciu, každý disponuje schopnosťami, ktoré ju umožňujú. Okrem týchto systémov sú potrebné už len snímače (napríklad radar, lidar, kamery a antény) a nový softvér - a kompletné riešenie automatizácie je na svete.

1. Riadiaca jednotka
Softvér je kľúčovým prvkom na to, aby všetky hlavné komponenty spolupracovali. Riadiaca jednotka získava všetky informácie z rôznych senzoroch a antén a potom ich spracúva a analyzuje. Inštrukcie sú prenášané do rôznych automatických komponentov vozidla.

2. Adaptívny tempomat
Adaptívny tempomat (ACC) udržiava nastavenú rýchlosť a automaticky ju upravuje podľa vozidla pred vami. Funguje na princípe radaru, ktorý monitoruje premávku pred vozidlom. Rovnaký systém sa používa aj pri jazde v konvoji, pričom zabezpečuje, že každé vozidlo si udržiava správnu rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť od vozidla pred ním.

3. Anténa
Na komunikáciu medzi vozidlami (pri jazde v konvoji), komunikáciu vozidla s infraštruktúrou a GPS mapovanie (použité v autonómnom vozidle na zber cukrovej trstiny) je potrebná anténa, ktorá prijíma a vysiela informácie.

4. Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením
Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením vodiča upozorní pri hrozbe zrážky s vozidlom vpredu a ak sa kolízii nedá vyhnúť, automaticky aktivuje brzdy. Kamera a radar identifikujú objekty pred vozidlom a merajú rýchlosť a vzdialenosť. Rovnaký systém sa používa v automatizovaných vozidlách Volvo Trucks na zabezpečenie toho, aby nedošlo ku kolízii.

5. Senzory
Pri každom automatizovanom vozidle sú potrebné snímače na monitorovanie jeho okolia, ktoré detegujú statické a pohyblivé predmety. Počet snímačov a ich umiestnenie je závislé od aplikácie vozidla, ale vo všetkých prípadoch je ich účelom poskytovať vstupné informácie pre hlavný procesor, aby mohol celkovo porozumieť situácii vozidla.

6. Volvo dynamické riadenie
Hlavným účelom systému VDS je znížiť únavu vodiča minimalizáciou fyzickej námahy potrebnej na riadenie nákladného vozidla. To sa dosahuje prostredníctvom elektrického motora namontovaného na systéme riadenia. Tá istá technológia VDS sa používa na automatizáciu riadenia autonómnych vozidiel.

7. I-Shift
Moderná automatizovaná prevodovka od spoločnosti Volvo Trucks zaručí, že vozidlo jazdí na optimálnom prevodovom stupni. Po vyhodnotení rôznych faktorov, ako sú rýchlosť vozidla a sklon cesty, prevodovka vypočíta a zvolí najvhodnejší prevodový stupeň na efektívnu jazdu. V automatizovaných vozidlách má I-Shift rovnako dôležitú úlohu.