Trucks

Zvyšovanie produktivity preškolením vodičov

Kurzy rozvoja vodičov nákladných vozidiel Volvo obsahujú kombináciu špeciálneho know-how a praktických zručností na maximalizáciu produktivity vozidiel.
Ilustrácia
V konkurenčnom prepravnom odvetví je skúsený vodič skutočnou výhodou, čo sa týka produktivity, spotreby paliva a bezpečnosti.

V konkurenčnom prepravnom odvetví je skúsený vodič skutočnou výhodou. To je dôvod, prečo spoločnosť Volvo Trucks ponúka niekoľko kurzov zameraných na rozvoj vodičov.
Kurzy vytvára tím pre rozvoj kompetencií spoločnosti Volvo Trucks a inštruktormi sú špecialisti, ktorí vodičov naučia maximalizovať potenciál vozidiel.

„Vaše nákladné vozidlo Volvo je výkonný nástroj pre vašich vodičov. Aby ste ho mohli riadiť efektívne, musíte ho dobre poznať a naplno využívať jeho technologické schopnosti,“ hovorí Emanuele Piga, riaditeľ rozvoja vodičov a podporných služieb v spoločnosti Volvo Trucks.

Medzi výhody školenia patrí vyšší zisk vďaka vyššej produktivite, znížená spotreba paliva, zlepšenie pracovného prostredia vodičov a menšie opotrebovanie vozidiel.

Program rozvoja vodičov tiež pomáha firmám ponechať si talentovaných vodičov: „V tomto odvetví je žalostne málo dobrých pracovníkov. Školenie zamerané na rozvoj kompetencií vodičov je kľúčom k dobrému imidžu tejto profesie a zabezpečuje, že vodiči zostanú pracovať v tomto odvetví,“ hovorí Michael Börjesson, manažér palivových služieb spoločnosti Volvo Trucks.

V roku 2018 bude program kurzov spoločnosti Volvo Trucks aktualizovaný, aby splnil individuálne potreby zúčastnených dopravcov a vodičov. 

Podnikanie v preprave a legislatíva
Predpisy, ktoré riadia pracovné prostredie vodičov, sú stále komplexnejšie. Cieľom školenia je objasniť a vysvetliť úlohy vodiča a pravidlá týkajúce sa jazdy a prestávok. Chceme zabezpečiť informovanosť o pravidlách na dosiahnutie maximálnej produktivity a eliminovaní rizík spôsobených unavenými a prepracovanými vodičmi.

Efektívna jazda
Vodič je dôležitým faktorom pri efektívnom využívaní paliva, pretože medzi jednotlivými vodičmi môže byť až 30-percentný rozdiel v spotrebe paliva. V tomto kurze sa účastníci naučia, ako naplno využívať prvky vozidla na úsporu paliva a tiež to, ako využívať silu pohybujúceho sa vozidla optimálnym spôsobom. Efektívna jazda nielen šetrí celkové náklady, ale prináša aj výhody pre životné prostredie a znižuje stres vodiča.

Zabezpečená preprava
Náklady s rôznou hmotnosťou a rozmermi je potrebné zaistiť viacerými spôsobmi. Zabezpečenie nákladu podlieha prísnym predpisom, aby sa zabránilo jeho uvoľneniu, minimalizovali sa bezpečnostné riziká a nehody a aby sa zabránilo poškodeniu nákladu alebo vozidla. Kurz vodičom poskytne know-how, ako znížiť riziko odcudzenia nákladu, pretože tento druh zločinu má rastúcu tendenciu.

Zdravie a prvá pomoc
Vďaka kombinácii poznatkov a praktických cvičení dostanú vodiči nástroje na zlepšenie fyzickej zdatnosti, oddychu a životosprávy. Kurz poskytuje prehľad o princípoch ergonómie a účastníci sa naučia cvičenia, ktoré môžu vykonávať aj za volantom a pomôžu im vyhnúť sa pracovným zraneniam. Užitočná je lekcia o tom, čo robiť v prípade nehody, ako aj školenie o prvej pomoci a CPR (kardiopulmonálnej resuscitácii).

Bezpečná jazda
Bezpečná jazdy môže znížiť riziko zranenia, finančné náklady a zvýšiť čas prevádzky. Okrem toho môže pre prepravnú spoločnosť predstavovať rozdiel medzi úspechom a neúspechom. Napokon, ktorá firma by chcela mať meno poznačené havarovaným vozidlom v hlavných správach? Po absolvovaní kurzu budú vodiči na svojich trasách lepšie poznať riziká a možnosti, ako im predchádzať. Získajú poznatky o bezpečnostných prvkoch nákladných vozidiel.

Práca v stavebníctve
Čo môže urobiť vodič stavebného stroja, aby sa vyhol zapadnutiu v bahne? Alebo prevráteniu vozidla v náročnom teréne? Tento jedinečný kurz sa zaoberá každodennými výzvami počas jazdy na stavenisku, kde je obvykle nerovný a rizikový terén, a vysvetľuje spôsob, ako využívať prvky pre stavebné vozidlá. Kurz je sprievodcom bezpečnou a efektívnou jazdou s nákladnými vozidlami Volvo v off-road teréne.