Trucks

Rozvoz s chladnou hlavou

Mark Clare pred dvadsiatimi rokmi kúpil mliekareň a založil vlastný podnik iba s jedným nákladným vozidlom. Dnes jeho podnik považujú za jedného z najlepších dodávateľov mrazeného tovaru a tovaru s reguláciou teploty v Írsku.
Mark Clare
Krátko po nákupe prvého nákladného vozidla si všimol medzeru na írskom trhu s chladeným a mrazeným tovarom.

Majiteľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Clare Distribution Services, Mark Clare, je zaneprázdnený človek. V súčasnosti jeho nákladné vozidlá pôsobia vo všetkých 32 krajoch Írska, pričom pokrývajú všetko od hustej mestskej premávky v centre Dublinu až po rozvoz na írsky vidiek. Hoci Mark zamestnáva celkovo 95 pracovníkov, aktívne sa zapája do každodennej prevádzky. Po dvoch desaťročiach si stále užíva celý ten rozruch.

 

„V rámci podnikania uplatňujem praktický prístup a zakročím kedykoľvek treba. Robím čokoľvek – od kontroly vedúceho predaja až po službu vodiča v nákladnom vozidle. Veľmi mi totiž záleží na poskytovaní kvalitných služieb prostredníctvom riešenia problémov zákazníkov a snažím sa prekonávať ich očakávania,“ dodáva.

Vzhľadom na pribúdajúce povinnosti sme si uvedomili, že nemá zmysel držať vo vozidlovom parku jazdené nákladné vozidlá, ktoré si vyžadujú údržbu a zvyšujú prestoje.

Spôsob, akým sa Mark Clare stal majiteľom najväčšieho nezávislého vozidlového parku na distribúciu potravín v Írsku, možno do istej miery pripísať náhode. Po ukončení štúdia v roku 1986 začal pracovať ako riaditeľ prevádzky v poprednom obchodnom dome. Práve tam spoznal význam dobrých zručností pri práci s ľuďmi a zákazníckych služieb. V tomto období mal jeho otec vlastný podnik s rozvozom mlieka a Mark ho počas krátkeho obdobia práceneschopnosti zastupoval vo vedení podniku. Keď si uvedomil, že ho rozvoz mlieka v skorých ranných hodinách skutočne baví, rozhodol sa kúpiť si vlastný podnik vedľa otcovho, a tak v roku 1997 vznikla spoločnosť CDS. Netrvalo dlho a Mark objavil dieru na trhu – rozvoz chladeného a mrazeného tovaru, ktorá odštartuje úspešný príbeh jeho spoločnosti.

„Keď som rozvážal mlieko, ľudia sa ma stále pýtali, či v tomto podnikaní poznám niekoho, kto by rozvážal chladený tovar do obchodných domov. Spolu s manželkou Ann-Marie sme to prediskutovali a rozhodli sme sa investovať do nášho prvého vozidla s duálnou teplotou. Ukázalo sa, že to bolo vynikajúce rozhodnutie a čoskoro sme mali toľko práce, že rozvoz mlieka sa dostal na vedľajšiu koľaj,“ spomína Mark Clare.

Podnik sa rýchlo rozrastal a v roku 2001 sa spoločnosť Aryzta Foods, najväčší dodávateľ predpečeného chleba v krajine, stala jedným z ich najvýznamnejších zákazníkov. Spoločnosť CDS sa spolu s nimi postupne rozrastala a postupne zdvojnásobila veľkosť vozidlového parku a obnovila ho na najvyššiu úroveň. Všetky Markove zariadenia sú v súčasnosti vybavené reguláciou teploty, pričom väčšina má duálnu teplotu, a priemerný vek vybavenia je menej než päť rokov.

„Predtým, ako sme začali spolupracovať so spoločnosťou Aryzta Foods, sme nemali dosť prostriedkov na nákup nových modelov, a preto sme používali jazdené nákladné vozidlá všetkých možných značiek. Vzhľadom na pribúdajúce povinnosti sme si uvedomili, že nemá zmysel držať vo vozidlovom parku jazdené nákladné vozidlá, ktoré si vyžadujú údržbu a zvyšujú prestoje,“ vysvetľuje.

Mark sa následne stretol s viacerými výrobcami, až sa napokon rozhodol nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Volvo Trucks a ako prvé si objednal modely Volvo FE a FL.

„Čoskoro sme zistili, že tieto nákladné vozidlá sú ohromne výkonné a ideálne pre našu prevádzku v centre mesta vďaka ich manévrovateľnosti v úzkych mestských uličkách. Vrátili sme sa preto do spoločnosti Volvo, aby sme kúpili ďalšie nákladné vozidlá a utvrdili sme sa, že Volvo FL sa stane naším nákladným vozidlom na mestskú distribúciu. Vozidlá Volvo tvoria v súčasnosti 90 percent nášho vozidlového parku, takže značka Volvo sa stala aj našou značkou.“

Jazda v centre Dublinu je náročná záležitosť, a preto je pre spoločnosť CDS výber nákladného vozidla na mestskú distribúciu zásadným rozhodnutím. V centre mesta je veľmi hustá premávka s intenzívnou interakciou medzi nákladnými vozidlami, osobnými autami, cyklistami a chodcami a vodiči spoločnosti CDS musia navyše dodržiavať prísny časový harmonogram. Pri rozvoze potravín musí všetko vyjsť na prvýkrát, a keď vodič doručuje 35 dodávok denne, musí mať jednoduchý prístup do nákladného vozidla a možnosť manévrovania v úzkych mestských uličkách. Okrem zvládania nástrah jazdy sa od vodičov očakáva, že budú plniť funkciu vyslancov značky, a to nielen pre spoločnosť CDS, ale pre všetkých zákazníkov. Z tohto dôvodu často jazdia na rovnakej trase, aby si vybudovali osobný vzťah s pracovníkmi v každom obchode.

Túto prácu nezvládne jediný človek – za úspech vďačíme všetkým zamestnancom spoločnosti.

„Keď robíme nábor, prvá vec, ktorá nás zaujíma, sú vynikajúce zručnosti pri práci s ľuďmi. Našich vodičov považujeme za vyslancov a takíto vyslanci, ktorí doručujú produkt nášho zákazníka, musia nadviazať kontakt s ľuďmi za pultom predajní a majiteľmi obchodov, aby sa uistili, že sú spokojní s našimi dodávkami. Zabezpečujeme rozsiahle školenia s cieľom preukázať, že naši vodiči presne vedia, čo sa od nich očakáva v oblasti zákazníckych služieb a techniky jazdy.“

Poskytovanie špičkových služieb je od začiatku Markovým cieľom a je presvedčený, že úspech spoločnosti závisí do veľkej miery od ochoty vyhovieť zákazníkom vďaka flexibilite a prispôsobovaniu sa ich potrebám. 

„Naša spoločnosť nič nevyrába ani neprodukuje. Zameriavame sa na zákaznícke služby. Z tohto dôvodu sa musíme neustále zlepšovať. Pozorujeme, ako sa menia nároky zákazníkov v rámci odvetvia, a neustále pracujeme na tom, aby sme tieto premenlivé požiadavky naplnili. Najdôležitejšie je, aby úroveň našich služieb ostala na najvyššej úrovni a aby sme splnili povinnosti a záväzky voči našim zákazníkom,“ dodáva.

Okrem jasnej vízie toho, čo chce v podnikaní dosiahnuť, a využívania osvedčených postupov a nákladných vozidiel je Mark presvedčený, že dôležitým faktorom úspechu spoločnosti je jeho porozumenie významu načúvania zamestnancom, pričom neustále prijíma ich názory a rady.

„Pracujú pre mňa niektorí z najlepších ľudí v odvetví a všetci do spoločnosti CDS prispeli svojimi osobitnými zručnosťami a kvalitami, čo sa výrazne prejavilo vo výsledku. Túto prácu nezvládne jediný človek – za úspech vďačíme všetkým zamestnancom spoločnosti. Bol to úžasný pocit pre nás všetkých, keď sme pred pár mesiacmi získali ocenenie národného prepravcu roka 2017. Všetky odpracované hodiny, nekonečné dni a úsilie sa v tú noc premenili na víťazstvo pred 800 kolegami,“ dodáva Mark Clare so širokým úsmevom.

CDS

História: Mark Clare založil v roku 1997 spoločnosť Clare Distribution Services (CDS) s cieľom poskytovať prvotriedne a bezkonkurenčné prepravné služby.

Služby: Spoločnosť sa špecializuje na rozvoz produktov s reguláciou teploty, ako napríklad chladených, mrazených produktov a produktov s teplotou okolia, pričom malý podiel tvorí aj farmaceutický tovar.