Trucks

Neexistuje jedno univerzálne globálne riešenie

Prechod na udržateľnú prepravu predstavuje príležitosti aj výzvy pre odvetvie prepravy. Spoločnosť Volvo Trucks neustále pracuje na vývoji nových technológii s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, pri určovaní smeru vývoja v úzkej spolupráci so zákazníkmi.
Lars Mårtensson
Spoločnosť Volvo Trucks vyrába nákladné vozidlá v závodoch, ktoré neprodukujú CO₂. Recyklácia je kľúčovým aspektom ekologickej práce a viac než 90 percent nákladného vozidla možno recyklovať – toto číslo sa ešte zvýši.

Aké úsilie vynakladá spoločnosť Volvo Trucks na zníženie dopadu odvetvia prepravy na životné prostredie?
„Žijeme a pracujeme v prechodnom období, keď sa odkláňame od desaťročí závislosti od ropy a meníme sa na spoločnosť založenú na palivách z obnoviteľných zdrojov. Ako výrobcovia vozidiel vyvíjame nové technológie, ktoré lepšie využívajú zdroje než v minulosti z hľadiska celej životnosti nákladného vozidla. To znamená, že je čoraz dôležitejšie nadviazať úzku spoluprácu, a to nielen medzi výrobcami biopalív, distribútormi a prepravcami, ale aj s politikmi. Spolupracujeme napríklad s OSN s cieľom poskytnúť odporúčania, ktoré zahŕňajú výzvy na zvýšenie financovania medzinárodného rozvoja, podpornú legislatívu a stimuly na propagáciu nových prepravných technológií.“

Ktoré palivá považuje spoločnosť Volvo Trucks za najperspektívnejšie?
„Podľa nás neexistuje jedno univerzálne globálne riešenie. Namiesto toho musíme nájsť alternatívy pre rôzne časy, v rôznych častiach sveta a na rôzne využitia. Každé palivo má svoje výhody a nevýhody. Je dôležité všímať si nielen hladinu emisií počas jazdy, ale aj celkovú životnosť vozidla. Na druhej strane, existujú riešenia, ktoré sú podľa nás z dlhodobého hľadiska mimoriadne zaujímavé pre rôzne segmenty, ako napríklad vozidlá poháňané plynom alebo elektrifikácia.“

Musíme nájsť alternatívy pre rôzne časy, v rôznych častiach sveta a na rôzne využitia.

Prečo sa viac neinvestuje do elektrického pohonu v rámci diaľkovej prepravy?
„V spoločnosti Volvo Trucks sme vzhľadom na súčasnú situáciu presvedčení, že elektrický pohon je vhodný najmä pre jazdu v meste, hoci elektrifikácia ponúka z dlhodobého hľadiska obrovský potenciál pre segment diaľkovej prepravy. Diaľková preprava na plný elektrický pohon si bude vyžadovať nepretržité dodávky elektriny, napríklad z koľajníc na vozovke, ak nie je možné napájanie diaľkových spojov na batérie. Keďže elektrifikácia ciest vyžaduje veľké investície spoločnosti do infraštruktúry, tento trend sa pravdepodobne presadí neskôr v budúcnosti. Stále však vykonávame testy. Už teraz potrebujeme alternatívne riešenia a plyn je možnosť, ktorá napomáha rýchlemu vývoju nových produktov, oveľa šetrneších voči klíme.“

Pracujete na nových inováciách v plynárenskom priemysle?
„V roku 2018 uvedieme nové nákladné vozidlo poháňané plynom na regionálnu a diaľkovú prepravu. Podarilo sa nám zvýšiť podiel plynového pohonu nákladného vozidla na viac ako 90 percent v porovnaní s predchádzajúcimi nákladnými vozidlami na plyn radu EURO 5. Kvapalný plyn navyše poskytuje dostatok energie, takže vozidlo prejde až 1 000 kilometrov bez doplnenia nádrže. Môže za to skutočnosť, že nejde o tradičné zapaľovanie plynového motora so zapaľovacími sviečkami, ale vznetový motor, v ktorom sa plyn zapáli pomocou malého množstva nafty alebo HVO. Vzniká tak kombinácia pozitívneho vplyvu bioplynu na klímu a výkonu, energetickej účinnosti a jazdných vlastností vznetového motora. Spolu s kolegami pevne veríme, že metánový plyn sa najlepšie uplatní v diaľkovej doprave, keďže toto palivo je oveľa šetrnejšie k životnému prostrediu – generuje nižšie emisie CO₂ pri zachovaní výkonu.“

HVO

Typ nafty z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa vyrába z rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov, ktoré sú z hľadiska chemického zloženia rovnaké ako fosílna nafta.

Zemný plyn
Fosílne palivo, ktoré tvorí najmä metán. Znižuje emisie CO₂ približne o 10 až 20 percent v porovnaní s naftou.

Skvapalnený zemný plyn (LNG)
LNG a Bio-LNG sú prírodné plyny alebo bioplyny, ktoré sa skvapalnili na účely prepravy alebo skladovania.

Bioplyn
Plyn z obnoviteľných zdrojov, ktorý tvorí najmä metán. Vyrába sa z usadenín v čističkách odpadových vôd a rastlín, ale aj z potravinárskeho odpadu, hnoja a organických zvyškov. Môže znížiť vplyv na klímu až o 80 percent.

Elektrina z obnoviteľných zdrojov
Elektrina vyrobená z energetických zdrojov, ktoré sa rýchlo obnovujú a sú nekonečné. Ako napríklad slnko, vietor, biomasa a vodná energia.