Trucks

Núdzová brzda – systém na záchranu životov

Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením je výsledkom prelomovej práce spoločnosti Volvo Trucks so systémami aktívnej bezpečnosti. Teraz sa pozrieme na technológiu núdzovej brzdy a spôsob, akým chráni vodiča a zvyšuje bezpečnosť premávky.
Aktivovaná núdzová brzda
Systém varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením pomocou kamery a radaru neustále monitoruje objekty pred vozidlom. Pri bezprostrednej hrozbe zrážky sa zobrazí varovanie, a ak vodič nezareaguje, automaticky sa aktivuje núdzová brzda.

Nehody, pri ktorých jedno vozidlo narazí zozadu do iného, sú príliš časté. K takýmto nehodám dochádza zvyčajne vtedy, keď vodič druhého vozidla nedáva pozor na cestu. S účasťou nákladných vozidiel je situácia ešte nebezpečnejšia, vzhľadom na ich veľkosť a hmotnosť.

Nepretržitým testovaním systému núdzového brzdenia sa umožňuje zastavenie nákladného vozidla, či zmiernenie prípadných nárazov alebo spôsobených zranení. Vykonávajú sa úpravy v záujme dodržiavania právnych požiadaviek, ale najdôležitejšie je s hrdosťou neustále plniť záväzky týkajúce sa zvýšenia bezpečnosti premávky s účasťou nákladných vozidiel Volvo, a to čo najlepším spôsobom.

1. Kamera a radar
Kamera zaznamená vzdialenosť a typ objektu pred vozidlom. Radar meria, ako rýchlo sa pohybuje objekt pred nákladným vozidlom, a vzdialenosť od neho. Je dôležité, aby sa vodiči mohli spoľahnúť na systém a neprijímali príliš veľa falošných alarmov, a preto kamera a radar spoločne poskytujú varovania iba vtedy, keď je to potrebné. 

2. Fúzia snímačov
Fúzia snímačov nastáva vtedy, keď dva snímače (radar a kamera) zabezpečujú vstup pre procesor v záujme získanie lepšieho prehľadu o situácii. Spolupráca snímačov je kľúčová, keďže pomáhajú pri rozoznávaní skutočných vozidiel a objektov, ktoré nepredstavujú hrozbu, ako napríklad prázdne plechovky. Napokon, s oboma očami vidíte lepšie než s jedným. 

3. Riadiaca jednotka
Všetky informácie z kamery, radaru, nákladného vozidla a o správaní vodiča sa zhromažďujú v riadiacej jednotke. Softvér analyzuje tieto informácie a aktivuje výstražný a brzdový systém nákladného vozidla, ak sa blíži nehoda. 

4. Systém brzdenia
Systém brzdenia sa aktivuje, keď vodič nereaguje na varovania pred nárazom. Vozidlo najprv zľahka pribrzdí a po uvoľnení prevodovky spomalí. Systém brzdenia je vtedy aktívny a v prípade bezprostredného nebezpečenstva sa nákladné vozidlo úplne zabrzdí a rozblikajú sa brzdové svetlá. Parkovacia brzda sa aktivuje vtedy, ak vodič stále nereaguje.

AKO SA AKTIVUJE NÚDZOVÁ BRZDA

Núdzová brzda je posledná fáza v slede udalostí, ktoré nastanú po aktivácii Varovania pred nárazom s núdzovým brzdením. 

Najprv sa ozve predbežný výstražný signál, ak systém zaznamená, že je nákladné vozidlo v nebezpečnej situácii. Vodiča varuje červené LED svetlo, ktoré sa premieta vpredu na čelnom skle. Ak vodič stále nereaguje, nasleduje blikajúce svetlo a zvuk alarmu.

V prípade, že vodič nezareagoval ani na tieto varovania, aktivuje sa núdzové brzdenie.