Trucks

Prehľadné pracovné prostredie

Vďaka svojmu charakteristickému čistému a jednoduchému vzhľadu predstavuje prístrojový panel Volvo kombináciu klasického škandinávskeho štýlu s funkčnosťou a ľahkým používaním.
Carin Larssonová
Carin Larssonová, vedúca špecialistka v oblasti interakcie na oddelení produktového dizajnu v spoločnosti Volvo Group Trucks, mala na starosti prepracovanie prístrojového panela spoločnosti Volvo Trucks.

Prístrojový panel nákladného vozidla je v zásade miesto, na ktorom sa stretáva vozidlo a vodič. Práve tu nastáva najintenzívnejšia interakcia a jeho dizajn má ústredný význam pre zážitok z jazdy. Mal by vodičovi umožniť čo najbezpečnejšiu a najúčinnejšiu prevádzku prostredníctvom rýchlo dostupných informácií a ľahko použiteľných funkcií.

Prvý krok pri tvorbe dizajnu najnovšieho prístrojového panela spoločnosti Volvo Trucks bol identifikácia najčastejšie používaných kľúčových prvkov. Po rozsiahlom výskume, ktorý zahŕňal prieskumy a rozhovory s vodičmi nákladných vozidiel, zhromaždil dizajnový tím niekoľko prekvapujúcich výsledkov.

„Zistili sme, že mnoho ukazovateľov na prístrojovom paneli sa ponechalo iba zo zvyku – nikto ešte predtým nespochybnil ich potrebu,“ hovorí Carin Larssonová, hlavná špecialistka na interakciu, oddelenie produktového dizajnu, Volvo Group Trucks Technology. „To je jedným z kľúčových aspektov práce dizajnéra. Neustále musíte spochybňovať veci a vedieť, kde sú hranice, pretože iba vtedy môžete vytvoriť niečo lepšie.“

Z tohto dôvodu sa veľa menších ukazovateľov odstránilo a nahradili sa digitálnymi displejmi. Dva hlavné ukazovatele – rýchlosť a otáčky – ktoré sú zvyčajne umiestnené vedľa seba, sa zlúčili do jedného ústredného displeja. Výsledkom je jasnejší a prehľadnejší panel s displejmi a jedinečný vzhľad. 

„Priestor je veľmi dôležitý, lebo dodáva pocit pokoja a zrozumiteľnosti,“ hovorí Larssonová. „Prístrojový panel má niekedy toľko rôznych svetiel a displejov, že pripomína vianočný stromček. Na vodiča to môže pôsobiť chaoticky a odvádzať jeho pozornosť. Zjednodušením dizajnu však môžeme docieliť lepšiu funkčnosť.“ 

Rovnaký princíp sa uplatnil aj pri ostatnej časti prístrojového panela, kde sú veľké a jasne označené ovládacie prvky zoradené tak, aby sa každá funkcia dala ľahko nájsť. Cieľom je zabezpečiť, aby sa vodiči sústredili na cestu a nemuseli hľadať ukazovatele a ovládacie prvky. Je takisto dôležité, aby celé prostredie vnútri kabíny pôsobilo ako jednotný interiér, lebo tak ho bude vnímať aj vodič.

Je jasné, že hľadisko ľudskej interakcie je ústredným prvkom dizajnových prác, ktoré vykonáva Carin Larssonová a tím oddelenia Volvo Group Trucks Technology. „Ako dizajnéri interakcie sme do procesu tvorby dizajnu zapojení od samého začiatku s cieľom zabezpečiť, aby umiestnenie rôznych funkcií zodpovedalo zdravému rozumu a logike,“ dodáva Carin Larssonová. „V niektorých spoločnostiach sa najprv navrhuje hardvér a následne sa odovzdá tímu interakcie, ktorý sa mu musí prispôsobiť. Výsledkom je slabá interakcia a znížená funkčnosť konečného produktu.“

Dizajnér musí všetko skúmať a spochybňovať. Iba vtedy dokáže urobiť niečo odlišne a vytvoriť niečo lepšie.

Prehľadný prístrojový panel je nielen praktický a funkčný, ale navyše umocňuje typicky škandinávske minimalistické estetické prvky nákladného vozidla, ktoré sú pre dizajnérov tiež kľúčovým aspektom. Interiér kabíny by v ideálnom prípade mal byť taký jedinečný a výrazný, aby každý ihneď po sadnutí za volant vedel, že jazdí v nákladnom vozidle Volvo. 

„Volvo je prémiová značka, a to by sa malo odraziť aj v dizajne. Zo spätnej väzby od zákazníkov vieme, že po vstupe do kabíny rozoznajú kvalitu – a preto musí prístrojový panel vyjadrovať tento dôležitý odkaz.“ 

Carin Larssonová

Funkcia: Vedúca špecialistka v oblasti interakcie, produktový dizajn, Volvo Group Trucks Technology
Vek: 45.
Počet rokov v spoločnosti Volvo: 11.
Pracovisko: Európske dizajnové štúdio oddelenia Volvo Group Trucks Technology vo švédskom Göteborgu.