Trucks

Prístup spoločnosti Volvo Trucks k automatizácii

Prelomová činnosť spoločnosti Volvo v oblasti automatizácie nákladných vozidiel začala pred viac ako dvadsiatimi rokmi. Hoci široká ponuka nových technológií poháňa odvetvie vpred, potreby zákazníkov spoločnosti Volvo sú vždy na prvom mieste. Stretli sme sa s niektorými členmi tímu Volvo Trucks, ktorí pôsobí v Göteborgu a vytvára podmienky pre budúcnosť plnú vzrušujúcich možností automatizácie.
Segmenty zamerané na automatizáciu
Od ťažby a zber komunálneho odpadu až po zber cukrovej trstiny a platooning – automatizácia ponúka niekoľko vzrušujúcich možností.

Možnosti automatizovanej technológie nepochybne vyvolávajú v mnohých z nás určité očakávania a predstavy. Takéto pokročilé technológie sa však už prakticky využívajú v mnohých odvetviach. Podniky v súčasnosti čelia čoraz vyššej konkurencii a automatizácia ponúka možnosť zlepšiť produktivitu, znížiť spotrebu energie a zvýšiť bezpečnosť.

Spoločnosť Volvo Trucks je už viac ako dve desaťročia na čele tohto vývoja automatizácie. Automatická prevodovka I-Shift je na trhu od začiatku 21. storočia, zatiaľ čo systémy aktívnej bezpečnosti ako napríklad adaptívny tempomat a varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením sa za posledných niekoľko rokov stali poprednými štandardmi v odvetví. V dôsledku vývoja automatizácie sa nevyhnutne rozvíjajú nové riešenia a služby, ako aj podnikateľský model. 

Automatizačné riešenia, ktoré práve vyvíja spoločnosť Volvo Trucks, sú značne zamerané na ľudí. Pri technológiách síce možno rátať s tým, že stroje nahradia ľudské vlastnosti, hlavná pozornosť sa však venuje skúsenosti zákazníka. Mikael Karlsson je vice-prezidentom oddelenia produktivity a nových konceptov. „Vytvárame nový druh automatizácie, ktorá sa postupne zavádza s cieľom dopĺňať zážitok z jazdy. Ide o kľúčový faktor na zvýšenie produktivity. Prostredníctvom spolupráce so zákazníkmi, ktorí potrebujú toto riešenie, sa snažíme porozumieť ich problémom a spoločne v rámci partnerstva niečo vytvoriť.“

V rámci našej práce sa technológia spája s výhodami pre zákazníka. Najprv preskúmame požiadavky, ktoré na zákazníkov kladú ich zákazníci.

Včasným zapojením zákazníka do procesu rozvoja automatizácie je mimoriadne dôležité. Tímy v spoločnosti Volvo Trucks pracujú na sérii malých pilotných verzií, ktoré sú neustále v rôznych fázach dokončenia. Tieto pilotné verzie pomohli pri preukazovaní, či je riešenie realizovateľné a v ideálnom prípade sa testujú v spolupráci so zákazníkom, pre ktorého boli navrhnuté. „Rýchlo sa učíme vďaka rýchlej spätnej väzbe, ak určité riešenie pomôže zákazníkovi,“ pokračuje Mikael Karlsson. „Uplatňujeme prístup poháňaný softvérom, v rámci ktorého sa snažíme obsiahnuť širšiu časť hodnotového reťazca. Okrem práce s malými pilotnými verziami používame aj analógiu pružných čiar, zamýšľame sa nad budúcnosťou a spoliehame sa na to, že nás pilotná verzia dotiahne až do cieľa.“ 

Stratégia spoločnosti Volvo Trucks v oblasti automatizácie sa vyvíja na dvoch frontoch. Najprv sa pracuje v ohraničených priestoroch, ako napríklad v baniach, súkromných lodeniciach a prístavoch, a následne na ceste. „Veríme, že vysoká úroveň automatizácie sa dosiahne skôr v ohraničených priestoroch, keďže zvyčajne ide o menej zložitý dopravný systém,“ hovorí Sasko Cuklev, riaditeľ oddelenia zákazníckych riešení a nových konceptov. „Zavedenie automatizácie na verejných cestách je oveľa zložitejšie. Ohraničené priestory sa často nachádzajú na súkromnom pozemku, čiže nepodliehajú obmedzeniam, a preto môžeme rýchlejšie odskúšať riešenia a zachytiť hodnotu. Pri práci v takýchto priestoroch sa môžeme naučiť veľa vecí a použiť získané informácie na riešenia pre verejné cesty.“

Dôraz na vývoj pilotných verzií, ktoré vydržia šesť mesiacov až rok a pol, znamená, že výsledky možno rýchlo aplikovať a využívať príslušné výhody. Hayder Wokil je riaditeľ oddelenia autonómnej a automatizovanej jazdy. „V rámci našej práce sa technológia spája s výhodami pre zákazníka. Najprv preskúmame požiadavky, ktoré na zákazníkov kladú ich zákazníci. Zameriavame sa na riešenia, ktoré zjednodušujú ťažké, opakujúce sa a časovo náročné úlohy pre všetky dotknuté osoby. Automatizovaná technológia sa môže zaviesť na termináloch, v ktorých sa uskutočňuje veľa nakladania a vykladania, a kde nákladné vozidlá často cúvajú. Pomáha to pri zabránení menším nehodám, minimalizácii poškodenia nákladného vozidla a maximalizácii prevádzkyschopnosti.“

Z komunikácie so zainteresovanými osobami jasne vyplýva jeden aspekt procesu automatizácie, ktorým je význam úlohy vodiča, či už aktívnej alebo pasívnej. „Ide predovšetkým o zvýšenie bezpečnosti práce vodiča a zlepšenie podnikania zákazníka,“ vysvetľuje Sasko Cuklev. „V Brazílii spolupracujeme s klientom, ktorý pestuje cukrovú trstinu. Prichádzal o značnú časť budúcej úrody v dôsledku toho, že jeho pracovníci jazdili cez plodiny. V režime autopilota môžu vodiči jazdiť na predvolenej trase a zabrániť zničeniu trstiny. Ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa zamerali, je optimalizácia rýchlosti jazdy. Vodiči majú nadmernú spotrebu energie, keď jazdia príliš rýchlo a potom musia čakať. Môžeme im pomôcť znížiť spotrebu energie prostredníctvom usmernení o primeranej rýchlosti jazdy.“

Ide predovšetkým o zvýšenie bezpečnosti práce vodiča a zlepšenie podnikania zákazníka.

Koncept samostatných nákladných vozidiel sa niektorým ľuďom môže zdať zvláštny a znepokojujúci. Tento druh automatizácie však dosiahol rozhodujúci úspech v obmedzených priestoroch. Spoločnosť Volvo Trucks testuje samojazdiace nákladné vozidlá, ktoré môžu pokračovať v prevádzke ihneď po uskutočnení odstrelov v baniach. Za normálnych okolností by sa pred pokračovaním vyžadovalo dlhé čakanie. Týmto spôsobom sa zvyšuje produktivita aj bezpečnosť, a znižuje sa opotrebovanie nákladného vozidla, keď sa ovláda automaticky. Nákladné vozidlá môžu na ceste ušetriť energiu, keď na diaľniciach jazdia navzájom prepojené. Platooning znižuje odpor vzduchu, keďže nákladné vozidlá môžu jazdiť v kontrolovanom konvoji. Niektoré automatizované systémy sú bližšie k tomu, aby sa stali každodennou realitou, než iné, ale mnohé ponúkajú veľa potenciálnych výhod – a výrazne zvyšujú bezpečnosť pracovného prostredia. 

Spoločnosť Volvo Trucks uviedla za posledných niekoľko rokov viacero systémov aktívnej bezpečnosti, z ktorých boli všetky založené na pokročilej automatizácii. Systémy Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením a Podpora pri zmene jazdného pruhu používajú radar a kameru na poskytovanie informácií vodičovi, dopĺňajú ich správanie, varujú ich pred akýmkoľvek bezprostredným nebezpečenstvom a v prípade potreby zabránia nehode. „Bezpečnosť je základom automatizácie,“ hovorí Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť. „Bez základnej bezpečnosti nebude možné realizovať autonómne vozidlá.“ Z tohto dôvodu musíme neustále zlepšovať naše bezpečnostné systémy. Je potrebné zdôrazniť, že naša filozofia sa vždy zameriava na vodiča. Pracujeme so základnými prvkami ako viditeľnosť, ovládanie vozidla a brzdy. Dokonca aj v prípade takej prelomovej technológie, akou je automatizácia, čelíme známym problémom – rozptýlenie vodiča v rôznych podobách. Systémy, ktoré sme už vyvinuli, sa budú v budúcnosti aktualizovať prostredníctvom lepších snímačov, zdokonaleného programovania a inovovaných kamier. Výzva spočíva v tom, ako zobrať všetky zozbierané informácie a spracovať ich takým spôsobom, aby ich vodič mohol ešte lepšie využívať.“

Výsledkom rýchleho vývoja automatizačnej technológie by mohla byť zmena obchodného modelu. „Veríme, že spolu s tradičnejšími produktmi a funkciami dôjde k zvýšenému predaju služieb a riešení,“ dodáva Sasko Cuklev. „Náš prístup je samozrejme zameraný na vodiča, no v prípade samojazdiacej prepravy medzi strediskami môžu vzniknúť príležitosti pre nové spôsoby práce.“

Podľa tímu je udržiavanie úzkeho a otvoreného dialógu so zákazníkmi kľúčovým prvkom pokroku v rámci automatizačnej práce. „Zákazníci sa radi zapájajú a angažujú v budúcich inováciách,“ hovorí Hayder Wokil. „Pokiaľ ide o dolaďovanie riešení, oslovujeme zákazníkov, ktorí nám povedia svoj názor. Nemôžeme predstierať, že sme odborníci na dané odvetvie – tým je zákazník. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme si v každom štádiu procesu zabezpečili spätnú väzbu s cieľom lepšie porozumieť zákazníkovi.“

 

Niekedy sa najšialenejšie nápady stanú skutočnosťou.

Automatizačné práce, ktoré prebiehajú v Göteborgu, nadväzujú na tradíciu inovácií, vďaka ktorým sa spoločnosť Volvo Trucks stala svetovým lídrom v poskytovaní zdokonalených riešení. Na dosiahnutie tohto úspechu bola potrebná kombinácia slobodného myslenia a pragmatizmu, uznáva Hayder Wokil. „Niekedy sa najšialenejšie nápady stanú skutočnosťou. Všetko, čo robíme, však musí mať účel. Čokoľvek uvedieme na trh, by malo dávať zmysel pre vodiča, zákazníka a spoločnosť ako celok.“

 

Baňa Boliden, Švédsko
Samostatné nákladné vozidlá Volvo FMX sa v Bolidene testujú počas bežnej prevádzky. Nákladné vozidlá prispievajú k čoraz vyššej produktivite a bezpečnosti, keďže môžu pokračovať ihneď po uskutočnení odstrelov v bani. Pred začiatkom práce sa zvyčajne vyžaduje pauza. Toto je príklad úplnej automatizácie v obmedzených priestoroch bez potreby vodiča.

Vozidlo na zber odpadu spoločnosti Renova, Švédsko
Keď vozidlá na zber odpadu cúvajú v obytných oblastiach, hrozí riziko nehody Samostatné nákladné vozidlo potrebuje iba jedného vodiča. Nákladné vozidlo zacúva automaticky a jazdí za vodičom okolo domov, pričom zbiera odpad. Cieľom tohto výskumného projektu v spolupráci so švédskou recyklačnou spoločnosťou Renova je zvýšenie produktivity aj bezpečnosti.

Zber cukrovej trstiny, Brazília
Najlepší príklad toho, ako môže technológia automatizácie prispieť k ziskovosti. Nákladné vozidlá predtým zničili značný percentuálny podiel úrody cukrovej trstiny tohto brazílskeho poľnohospodára. Nákladné vozidlo pomocou funkcie automatizácie sleduje trasu kombajnu. Vodič zrýchľuje a brzdí, no s podporou automatického ovládania. Týmto spôsobom sa zachráni veľká časť úrody.

Platooning
Nákladné vozidlá v konvoji alebo cestné súpravy môžu vďaka pripojeniu navzájom komunikovať. Vzdialenosť, rýchlosť a brzdenie – to všetko možno ovládať. Nasledujúce nákladné vozidlá používajú radar a kameru na prijímanie informácií z nákladných vozidiel vpredu. Priemerný konvoj dokáže v súčasnosti ušetriť až 10 percent spotreby paliva nákladného vozidla. Toto číslo sa v najbližšom desaťročí zvýši na 15 percent, keď bude vzdialenosť medzi nákladnými vozidlami čoraz menšia. Emisie CO₂ sa tiež znížia v dôsledku ušetreného paliva, zatiaľ čo výmena informácií medzi pripojenými nákladnými vozidlami zvýši bezpečnosť.