Trucks

Ekologický podnik

V izolovanej provincii Cuneo vytvoril taliansky výrobca potravy pre domáce zvieratá Monge & C Spa medzinárodnú spoločnosť vychádzajúcu z ekologického cyklu podnikania. Nákladné vozidlá tu hrajú dôležitú úlohu a umožňujú hospodárne dodávanie výrobkov až 8 000 talianskym zákazníkom.
Spoločnosť Monge & C Spa dodáva zo svojej vidieckej základne kŕmne produkty pre domáce zvieratá do 82 krajín.

V závodoch skupiny Monge Group sídliacich na okraji malej obce Monasterolo di Savigliano je slnečné popoludnie. Veľké závody, ktoré oblasti dominujú, sú jedny z najväčších a najvyspelejších v Európe. Vyrábajú vysokokvalitné krmivo pre domáce zvieratá a vďaka integrovanému výrobnému reťazcu sú úplne sebestačné. Spoločnosť si všetko zabezpečuje sama: od zhromažďovania čerstvých vstupných produktov cez výrobu vlastného krmiva a plechoviek až po balenie a distribúciu v rámci Talianska. Solárne panely umiestnené na streche každého závodu sú jedným z mnohých znakov, že spoločnosť sa snaží byť takou ekologickou, ako sa len dá.

 

„Environmentálne aspekty sú súčasťou povahy nášho podniku. Recyklujeme všetky vedľajšie produkty z bitúnkov a premieňame ich na nové produkty,” vysvetľuje výkonný riaditeľ rodinného podniku Domenico Monge.

História skupiny Monge Group sa začala písať v roku 1963, keď Domenicov otec Baldassarre Monge založil kuraciu farmu. Rodina mala psa, ktorý trpel nechutenstvom a veterinár im odporučil kŕmiť ho kuracím mäsom. 

„Bol som malý chlapec, ale pamätám si, ako otec začal pripravovať krmivo pre psa v maminej kuchyni – varil malé plechovky v tlakovom hrnci. Jedného dňa si uvedomil, že pre tieto produkty existuje trh. Náš rodinný podnik sa začal pomaličky rozširovať,” spomína si Domenico Monge.

Hydinová farma bola po mnoho rokov základom ich podnikania, ale keď Domenico a jeho sestry dospeli, rozhodli sa rozšíriť výrobu krmív. Osvedčilo sa to ako veľmi úspešná stratégia. Podnikanie mnohé roky prežívalo prudký vzostup, niekedy sme mali dvojnásobný zisk oproti predchádzajúcemu roku. Dnes je skupina Monge Group tretím najväčším výrobcom krmiva v Taliansku a ich produkty sa exportujú do 82 krajín. A hoci dnes zamestnávajú 270 ľudí, stále sú rodinným podnikom vychádzajúcim z myšlienky jeho zakladateľa.

„Môj otec od úplného začiatku odovzdával svoje hodnoty nám deťom, našim deťom a všetkým našim zamestnancom. Rešpekt voči životnému prostrediu je súčasťou jeho morálky a neustále pracujeme na znížení spotreby energie. Prijatím opatrení na úsporu energie, ako napríklad používaním solárnych panelov, znížením spotreby vody a výrobou plechoviek s tenšími stenami sme znížili spotrebu energie až o 50 percent,” hovorí Domenico Monge a dodáva:

„Silnou stránkou našej spoločnosti je integrovaný výrobný reťazec. Naša logistika je úzko prepojená s výrobným plánom, čím sa ďalej zvyšuje naša efektivita, znižujú náklady a umožňuje nám to poskytovať lepšie služby zákazníkom. To je pre nás životne dôležité, pretože naše sídlo sa nachádza ďaleko od trhov na predaj hotových výrobkov.”

Starostlivosť o životné prostredie je podstatou nášho podnikania.

Z dôvodu umiestnenia v oblasti nazývanej „ostrov Cuneo” pre jej veľmi nekvalitné cesty a nedostatočné spojenia s hlavnými cestami Talianska bolo prevádzkovanie vlastnej logistiky základnou požiadavkou spoločnosti Monge už od začiatku. Spoločnosť vlastní firmu s názvom Monge Logistica s 48 vozidlami, z ktorých 40 sú vozidlá značky Volvo. Vozidlá každý deň nakladajú suroviny a prepravujú ich do výrobných závodov, ale slúžia tiež na prepravu tovaru do zákazníckych prepravných centier pre Taliansky trh. Ten odoberá 30 percent z celkového predaja obchodnej skupiny. Vozidlá s vysokým výkonom a nízkou spotrebou paliva sú kriticky dôležité z dôvodu náročných podmienok v oblasti Cuneo, ktorej hornatá krajina je pretkaná úzkymi cestičkami.

„Prvé nákladné vozidlá Volvo sme zakúpili začiatkom osemdesiatych rokov – dve vozidlá Volvo F720, na ktorý som jazdil ja sám. Značku Volvo sme si vybrali kvôli vysokej kvalite a s výkonom vozidiel sme veľmi spokojní. Volvo je už súčasťou našej tradície,” hovorí Domenico Monge.

Aj keď sú v spoločnosti Monge Group so svojimi nákladnými vozidlami spokojní, neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Domenico plánuje začať kupovať nákladné vozidla Volvo s pohonom na LNG a vysvetľuje, že to zodpovedá jeho túžbe skúšať nové riešenia, čo je súčasťou ich rodinnej DNA:

„Výskum a vývoj bol vždy veľkou súčasťou nášho úspechu. Používanie vozidiel na zemný plyn nielenže veľmi pomáha životnému prostrediu, Predstavuje výhodu aj pre našu spoločnosť vďaka tomu, že zníži priame a nepriame náklady, pretože onedlho budú určite prijaté opatrenia na zníženie nákladov na palivo. Okrem toho by nám to konečne pomohlo ukončiť boj proti odcudzovaniu nafty, pretože LNG nemožno z vozidla vyčerpať,” hovorí.

Skupina Monge Group tiež zvažuje možnosti na zlepšenie aerodynamiky vozidiel prostredníctvom rôznych riešení a vzdeláva svojich vodičov v oblasti znižovania spotreby paliva. Spoločnosť si vytvorila vlastný dokument na tému Podnikovej spoločenskej zodpovednosti (Corporate Social Responsibility – CSR), ktorého dôležitou súčasťou sú starostlivosť o životné prostredie a čestné pravidlá správania. Vždy, keď spoločnosť prijme nového človeka, zamestnanec absolvuje školenie na dodržiavanie kódexu CSR. Dvakrát do roka skupina Monge Group organizuje školenia, aby sa zaručilo odovzdanie princípov korektného správania zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom. 

Používanie vozidiel na zemný plyn nielenže veľmi pomáha životnému prostrediu. Pomáha tiež našej spoločnosti pri znižovaní priamych a nepriamych nákladov.

„Dokument CSR predstavuje základné kamene našej spoločnosti. Veľmi sa sústredíme aj na správanie našich vodičov nákladných vozidiel, pretože nás reprezentujú pred zákazníkmi a tvoria náš imidži na trhu. Okrem toho úzko spolupracujú s maloobchodnými predajňami, pretože do nich dodávajú naše produkty,” hovorí Domenico.

Verí, že duch spolupatričnosti a motivácia pri získavaní nových zručností a profesionálnosti pomohli našej spoločnosti zvýšiť jej dynamický rast. Výrobná kapacita je dnes takmer úplne využitá, každoročne vyprodukujeme 70 000 ton krmiva. V roku 2018 však skupina Monge Group chystá otvoriť nový závod s cieľovou kapacitou 150 000 ton ročne. 

„Príbeh tejto spoločnosti je fantastický a sme veľmi spokojní s výsledkami. Dúfam, že nás rozvoj bude aj naďalej pokračovať rovnakým tempom,” dodáva. 

 

Prepravné prostredie:

Monge & C Spa

Založená v roku: 1963.
Generálny riaditeľ: Baldassarre Monge.
Výkonný riaditeľ: Domenico Monge.
Podiel na trhu v Taliansku: 9,1 percenta.
Globálne pokrytie: Produkty spoločnosti Monge sa exportujú do 82 rôznych krajín.
Obrat: 157 miliónov eur (2016).
Počet zamestnancov: 270.
Počet denne vyrobených plechoviek s krmivom pre zvieratá: 1 500 000.
Ročná výrobná kapacita krmiva pre zvieratá: 127 000 ton v roku 2017, očakávaný rast na 200 000 ton v roku 2018.
Vozový park: 48 nákladných vozidiel, z toho 40 nákladných vozidiel Volvo.
Čas retencie (používania pred odpredaním): Šesť rokov.
Úspora CO₂ vďaka používaniu solárnych panelov: 1 059 ton CO₂/rok.
Ročné množstvo elektrickej energie vyprodukovanej efektívnym prídavným generátorom: 3 500 000 kW.