Trucks

Batérie – aké vhodné sú v skutočnosti z ekologického hľadiska?

Elektrické vozidlá sú tichšie, energeticky účinnejšie a čistejšie než ich ekvivalenty poháňané fosílnymi palivami. Je tu však niekoľko otázok týkajúcich sa batérií. Aké vhodné a udržateľné sú lítium-iónové batérie z ekologického hľadiska, keď sa pozrieme na ucelený obraz? Lars Mårtensson, riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií v spoločnosti Volvo Trucks, diskutuje o ich výhodách a nevýhodách.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií v spoločnosti Volvo Trucks.

Jednou z dôležitých zložiek lítium-iónových batérií je kobalt, ktorý sa v prevažnej väčšine pochádza z Konga. Organizácia Amnesty International informovala o detskej práci a zločinoch proti ľudským právam v tejto krajine. Čo robíte pre to, aby ste mohli zaručiť, že suroviny pre batérie, ktoré používate, sa ťažia zodpovedným spôsobom?
„Prirodzene neschvaľujeme žiadny materiály pre svoje produkty, ktoré sa ťažia alebo vyrábajú neprijateľným spôsobom – toto je zreteľne uvedené v našom obchodnom poriadku. Spolupracujeme s rôznymi dodávateľmi, aby sme mali prehľad o pôvode našich surovín. Na podporu tohto vývoja spoločnosť Volvo Group v spolupráci s ďalšími výrobcami z automobilového priemyslu založila organizáciu nazývanú Drive Sustainability, ktorá sa zameriava na skúmanie a zlepšovanie pracovných podmienok a ekologického dopadu v rámci dodávateľských reťazcov pre suroviny. Mnoho problémov je ešte stále potrebné vyriešiť, ale opatrenia, ktoré prijímame, predstavujú dôležité kroky.” 

Aký dopad majú batérie na podnebie? Je tu riziko, že veľká spotreba energie pri ich výrobe v podstatne anuluje ekologické výhody elektrického pohonu počas používania vozidla?
„Výroba batérií je skutočne náročná na energiu, ale z pohľadu životného cyklu neexistuje pochybnosť, že ťažké nákladné vozidlá s elektrickým pohonom prinášajú veľké výhody z pohľadu spotreby energie a vplyvu na životné prostredie. Vďačíme tomu najmä z toho dôvodu, že elektromotory využívajú energiu oveľa efektívnejšie než spaľovacie motory. Takže čím viac kilometrov najazdíte počas životnosti nákladného vozidla, tým väčší vznikne rozdiel – v prospech elektricky poháňaného nákladného vozidla.” 

Je naozaj udržateľné jazdiť na elektrickú energiu, keď energia použitá na výrobu a nabíjanie batérií pochádza z neobnoviteľných zdrojov, napríklad uhlia?
„Optimálne je samozrejme používať obnoviteľnú energiu v každej fáze. Ak je elektrická energia vyrábaná z fosílnych palív, výhoda elektrického pohonu z hľadiska životného prostredia je obmedzená. Vďaka vysokej účinnosti elektromotora je však stále výhodnejší pohon na elektrickú energiu než fosílnu naftu. Ak však porovnáte nákladné vozidlo s pohonom napríklad na bioplyn s elektrickým nákladným vozidlom, ktoré získalo energiu z uhoľnej elektrárne, výsledok nie je úplne jasný.”

Čo urobíte so všetkými batériami po skončení ich životnosti? Dajú sa rozumne recyklovať, alebo budú jednoducho predstavovať nový ekologický problém?
„Našu zodpovednosť v role výrobcu berieme, prirodzene, veľmi vážne. V súčasnosti sa zapájame do viacerých projektov zameraných na skúmanie, ako môžu batérie z ťažkých úžitkových elektrických vozidiel dostať druhú šancu na život a byť opätovne použité, napríklad na uskladnenie solárnej energie. A keď sa životnosť batérií použitých v našich nákladných vozidlách skončí, zabezpečíme, aby sa s nimi naložilo vhodným spôsobom.”