Trucks

Čím väčšia kapacita batérií, tým lepšie, však?

Ako ďaleko zájdete, kým bude znovu potrebné nabiť batérie? Mnohé z najčastejších otázok týkajúcich sa elektromobilov sa zaoberajú ich dojazdom. Čím dlhší, tým lepšie, však?
Rozvoz tovaru dennej spotreby v meste.

„Aby ste pokryli svoj prevádzkový dosah, musíte mať, samozrejme, na palube dostatok energie. Avšak neexistuje žiadny dôvod na to, aby ste so sebou vozili viac batérií, než je potrebné," hovorí Anna Thordén, produktová manažérka oddelenia elektromobility v spoločnosti Volvo Trucks. 

Pri preprave v mestskej premávke je často dôležitejšia prepravná kapacita než skutočne dlhý dojazd. Bežné nákladné vozidlo na rozvoz tovaru v meste len zriedkakedy prejde väčšiu vzdialenosť než 200 km za deň a v prípade smetiarskych áut je to ešte oveľa menej. Aby sme dosiahli správny pomer medzi nosnosťou a dojazdom, museli sme kapacitu batérií optimalizovať podľa individuálnych potrieb. To je základ pre efektívnu a ekonomickú prepravu a tento prístup pomáha minimalizovať dopad na životné prostredie. 

„Naši experti analyzujú priraďovanie prepravných zákaziek, plánované trasy, topografiu, požadovanú prepravnú kapacitu a potreby nabíjania v každom jednotlivom prípade. Potom navrhneme riešenie, ktoré spĺňa požiadavky zákazníka na dostupnosť a produktivitu. To sa týka celého nákladného vozidla vrátane batérií,” vysvetľuje Anna Thordén.

Takže ako ďaleko zájdete na jedno nabitie? Jednoduchá odpoveď znie až 300 km*. Najlepšia odpoveď je v skutočnosti otázka: ako ďaleko potrebujete? 


* Volvo FL Electric na rozvoz tovaru v meste s kapacitou batérie 100 – 300 kWh.