Trucks

Navrhnuté pre vašu bezpečnosť

Nový vylepšený systém Volvo dynamické riadenie je nastavený na vyššiu bezpečnosť a pohodlie vodiča – poskytuje väčšiu kontrolu nad vozidlom, vyššiu stabilitu a menej pracovných úrazov. Vitajte vo svete Volvo Dynamic Steering 2.0.
Ilustrácia VDS
Systém Volvo Dynamic Steering je navrhnutý na poskytnutie dokonalej presnosti a uľahčenie riadenia.

systém Volvo Dynamic Steering

Systém Volvo Dynamic Steering je navrhnutý na poskytnutie dokonalej presnosti a uľahčenie riadenia. Jednotka Volvo Dynamic Steering spája tradičné hydraulické servoriadenie s elektrickým motorom, ktorý je namontovaný k prevodovke riadenia.

Kamera
Kamera monitoruje značenia jazdných pruhov na ceste približne 5 až 50 metrov pred vozidlom. Keď je zapnutý systém asistencie jazdy v jazdnom pruhu a nákladné vozidlo sa približuje k značeniu jazdného pruhu, systém ho navedie späť do svojho pruhu.

Riadiaca jednotka
Informácie o pohybe vozidla, ako napríklad jeho rýchlosť a poloha značení jazdných pruhov, sa spracúvajú za účelom posielania požiadaviek do systému Volvo dynamické riadenie.

Ovládacie prvky osobných nastavení
Pomocou ovládacích prvkov na volante a informačnom systéme môže vodič prispôsobiť preferencie riadenia vozidla.

ESC a senzor miery nakláňania
Senzor miery nakláňania meria rýchlosť otáčania nákladného vozidla a registruje, ak sa začne šmýkať. Systém Volvo Dynamic Steering zbiera tieto informácie preto, aby mohol riadiť vozidlo opačným smerom. Elektronické riadenie stability (ESC) sa spustí a vozidlo spomalí.

Externé senzory
Volvo dynamické riadenie sa riadi informáciami získanými z rôznych senzorov rozmiestnených vo vozidle.

ASISTENCIA JAZDY V JAZDNOM PRUHU
Volvo dynamické riadenie s asistenciou jazdy v jazdnom pruhu je navrhnuté tak, aby zabránilo vybočeniu vozidla zo svojho jazdného pruhu. Zásah do riadenia môže byť mierny alebo sa aktivuje pulzovanie do volantu a varuje vodiča, keď nákladné vozidlo prekročí značenie jazdného pruhu. 

Únava a nepozornosť môže mať za následok posúvanie vozidla nesprávnym smerom a viesť až prevráteniu alebo vážnemu nárazu do iného vozidla.

Nový systém Volvo Dynamic Steering s asistenciou jazdy v jazdnom pruhu ponúka nápravné riadenie. Ak sa schyľuje k vybočeniu nákladného vozidla zo svojho pruhu, systém vodiča upozorní krátkym nápravným impulzom, aby vozidlo opäť nasmeroval do svojho pruhu. Zásah je jemný a vodičovi povoľuje ho jednoducho akceptovať s cieľom vyhnúť sa prekážke alebo pri iných manévroch. Spolu so zásahom sa na prístrojovom paneli zobrazí ikona. 

Ak nákladné vozidlo dosiahne rýchlosť 55 km/hodinu a systém asistencie jazdy v jazdnom pruhu monitoruje jeho polohu na ceste, systém sa aktivuje a na prístrojovom paneli sa zobrazí biela ikona. 

Ak nákladné vozidlo začne vybočovať zo svojho pruhu, systém vodiča upozorní krátkym nápravným impulzom, aby vozidlo opäť nasmeroval do svojho pruhu. Spolu so zásahom sa na prístrojovom paneli zobrazí zelená ikona.

„Myslíme si, že tento systém dokáže zachraňovať životy. Vybočenie z jazdného pruhu môže nastať v okamihu.”

Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks, vidí v tejto technológii dôležitý prelom. 

„Myslíme si, že tento systém dokáže zachraňovať životy. Vybočenie z jazdného pruhu môže nastať v okamihu. Sekundy nepozornosti a nákladné vozidlo vybočí do iného pruhu alebo priamo do premávky. Asistencia jazdy v jazdnom pruhu je navrhnutá tak, aby bola intuitívna a nenásilná, ale zároveň absolútne kritická.”

Od roku 2007 ponúka spoločnosť Volvo Trucks podporu jazdy v jazdnom pruhu, ktorá monitoruje polohu nákladného vozidla na ceste a vysiela upozornenia, ak sa nákladné vozidlo príliš priblíži k okraju svojho jazdného pruhu. V rámci systému asistencie jazdy v jazdnom pruhu bol zvukový signál vybočenia z jazdného pruhu nahradený nerušivou vibráciou volantu a vizuálnou ikonou na prístrojovom paneli, čím varuje vodičov, ak sa približujú k okraju svojho jazdného pruhu.

ASISTENCIA STABILITY
Volvo dynamické riadenie asistenciou stability minimalizuje riziko šmyku na šmykľavých cestách a môže pomôcť predchádzať život ohrozujúcim dopravným nehodám.

Strata ovládania vozidla na šmykľavej ceste je niečo, čomu sa chce vyhnúť každý vodič. Ak dostane nákladné vozidlo šmyk, je dôležité rýchlo a jemne riadiť vozidlo opačným smerom, aby ste ho dostali do správneho smeru a získali nad ním kontrolu. Avšak aj najlepších vodičov môže prekvapiť náročnosť cestných podmienok. Povrch vozovky môže byť zľadovatelý, pokrytý vodou, mokrým lístím či pieskom alebo mať nízke trenie z iných dôvodov. 

Volvo Dynamic Steering s asistenciou stability pomáha vodičom udržať kontrolu nad vozidlom riadením krútiaceho momentu v prípade, keď sa začne nákladné vozidlo šmýkať. Napomáha systému elektronického riadenia stability zareagovať rýchlejšie.

Akonáhle systém zistí, že sa nákladné vozidlo začína šmýkať, okamžite zareaguje funkcia s asistenciou stability a začne riadiť vozidlo opačným smerom tak, ako by na šmyk zareagoval profesionálny vodič. Systém je obzvlášť užitočný pri jazde na ceste s nízkym trením do kopca alebo pri zatáčaní.

„Šmyk je niečo, čo ako vodič nákladného vozidla nechcete na cestách nikdy zažiť. Tento systém reaguje rýchlosťou blesku a riadi vozidlo opačným smerom.”

Gustav Neander, projektový manažér systému Volvo Dynamic Steering v spoločnosti Volvo Trucks, si myslí, že asistencia stability má veľký význam pri jazde na klzkých povrchoch. 

„Šmyk je niečo, čo ako vodič nákladného vozidla nechcete na cestách nikdy zažiť. Nedávno som šoféroval nákladné vozidlo smerom zo severného Švédska do ústredia spoločnosti Volvo Trucks v Göteborgu cez sneh, ľad a dážď. Po ceste sme videli niekoľko nákladných vozidiel, ktoré dostali šmyk a zišli z vozovky. Tento systém reaguje rýchlosťou blesku a riadi vozidlo opačným smerom, aby zabránil týmto druhom nehôd v dôsledku šmyku. Veľmi uľahčuje jazdu na snehu, v mokrých podmienkach alebo na štrku,” hovorí Gustav Neander.

OSOBNÉ NASTAVENIA
Prostredníctvom novej funkcie osobných nastavení si môžu vodiči plne prispôsobiť riadenie nákladného vozidla Volvo vybaveného systémom Volvo dynamické riadenie. Systém umožňuje vodičom vyberať z vopred naprogramovaných nastavení alebo si prispôsobiť preferované riadenie pomocou štyroch stupňov (Straight (jazda priamo vpred), Cornering (zatáčanie do zákrut), Damping (plynulá jazda) a Return (spätný chod volantu)), aby dokonale zladili reakcie riadenia.

Default
Poskytuje vyvážený pocit. Predvolené nastavenia od spoločnosti Volvo Trucks sa zakladajú na preferovaných nastaveniach vodičov používajúcich funkciu Volvo Dynamic Steering v teréne.

Light
Poskytuje ľahšie, citlivé riadenie.

Responsive
Poskytuje priamočiarejšie riadenie so športovým pocitom. 

Stable
Poskytuje pevné riadenie s dobrou odozvou. 

Custom
Nastavenie CUSTOM (VLASTNÉ) prvku Volvo dynamické riadenie umožňuje vodičom, aby si riadenie dokonale vyladili. Nastavenie STRAIGHT (JAZDA PRIAMO VPRED) poskytuje vodičovi ľahšie alebo pevnejšie riadenie. CORNERING (ZATÁČANIE DO ZÁKRUT) môže prispôsobiť riadenie pri zatáčaní. DAMPING (PLYNULÁ JAZDA) ovláda pocit plynulosti riadenia. RETURN (SPÄTNÝ CHOD VOLANTU) ovláda rýchlosť návratu volantu počas manévrovania pri nízkych rýchlostiach. 

Dodatočné nastavenia uľahčujú jazdu vozidla priamo vpred prostredníctvom kalibrácie uhla priameho smeru. Je to užitočné na dlhé trate pri silnom vetre alebo na šikmých cestách.