Trucks

Jedno okno do digitálneho sveta

Digitalizácia rýchlo mení spoločnosť. A prepravné odvetvie nie je žiadnou výnimkou. Carina Holmová, manažérka služieb v spoločnosti Volvo Trucks vysvetľuje, ako uvedenie portálu Volvo Connect, jedného rozhrania pre informácie a služby, uľahčí zákazníkom život.
Carina Holm
Carina Holmová, manažérka služieb v spoločnosti Volvo Trucks je presvedčená, že portál Volvo Connect bude predstavovať podporu pre zákazníkov pri ich snahách o zvyšovanie zisku a efektívnosti.

Aký dopad má digitalizácia na prepravný priemysel?
„Keď sa všetko digitalizuje, vznikajú nové príležitosti a správanie zákazníkov sa mení. Vo veľkom ho riadi softvér s veľkými dátami, analytikou a umelou inteligenciou. Vznikajúce softvérové platformy, ako napríklad Uber a Airbnb, menia obchodné modely a spochybňujú mnohé zavedené normy.

Ak sa pozrieme na prepravné odvetvie súčasnosti, vidíme priamy odpad. Nákladné vozidlá sa napríklad bežne počas ich životného cyklu nevyužijú naplno. Digitalizáciou a údajmi vzniká skutočný potenciál na vytvorenie služieb, ktoré znížia množstvo odpadu v prepravnom systéme.”

Aké vidíte konkrétne príležitosti?
„Najdôležitejšie je, aby sme boli schopní uľahčiť a zjednodušiť život našim zákazníkom a sprístupniť im relevantné informácie. Konektivita dokáže napríklad sledovať vozidlá v reálnom čase a prostredníctvom monitorovania nákladného vozidla a preventívnej údržby zlepšiť ich prevádzkyschopnosť. Ďalšie digitálne služby môžu pomôcť znížiť množstvo administratívy a zaručiť dodržiavanie nariadení.

Existuje toľko výhod, ktoré treba uskutočniť. To je dôvod, prečo je dôležitá spolupráca so zákazníkmi. Vedia, čo prináša ich podnikaniu najvyššiu pridanú hodnotu, takže spoločne môžeme vytvoriť vynikajúce riešenie.”

Čo je Volvo Connect?
„Volvo Connect je jedno rozhranie na prístup k aktuálnym informáciám, novinkám, funkciám a službám. Zahŕňa digitálne služby spoločnosti Volvo Trucks a služby poskytovateľov tretích strán. Povedané v skratke, Volvo Connect ponúka užívateľovi jedno okno do celého digitálneho sveta. Umožní nám podporovať našich zákazníkov v ich úsilí o ziskovosť a efektivitu, a pomáhať im znižovať náklady, zvyšovať zisky a dodržiavať právne požiadavky.”

Aké konkrétne potreby pomôže splniť portál Volvo Connect?
„Jednou z bariér súčasnosti je, že zákazníci často potrebujú niekoľko rozhraní, aby získali prístup ku kompletnému spektru dostupných informácií a služieb. Kombináciou všetkého v jednom rozhraní portál Volvo Connect výrazne zlepšuje jednoduchosť a pohodlie. V súčasnosti zahŕňa služby Dynafleet, Service Planning a niektoré ďalšie digitálne služby spoločnosti Volvo Trucks, vrátane troch funkcií: Vehicle Status, Safety Report a Data Access. Časom obsah rozšírime a zákazníci si budú môcť vybrať zo širokého spektra rôznych služieb a nástrojov od nás ako aj od vybraných partnerov. Zákazníci môžu prispôsobiť portál Volvo Connect ich presným potrebám a vybrať služby, ktoré prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu ich podnikaniu.”

Informácie o portáli Volvo Connect

  • Volvo Connect bude poskytovať jedno digitálne rozhranie, čím uľahčí prístup k aktuálnym informáciám, funkciám a službám, ktoré sú nevyhnutné na prevádzku úspešného podnikania.
  • Volvo Connect sa spustí v septembri 2018. V priebehu nadchádzajúcich rokov ho budeme pravidelne aktualizovať a rozširovať.