Trucks

Ľahký prechod na elektrický pohon

Elektrické nákladné vozidlá sú viac ako len batérie a nabíjacie stanice – môžu pomôcť zlepšovať pracovné podmienky pre vodičov a zvyšovať zisky pre prepravné spoločnosti. Traja odborníci spoločnosti Volvo Trucks vám pomôžu zorientovať sa v elektrickej budúcnosti.
Volvo FE Electric.
Vozidlá Volvo FL a FE Electric sú prvé elektrické vozidlá spoločnosti Volvo Trucks a budú pokrývať väčšinu potrieb mestskej prepravy.

Akonáhle spoločnosť Volvo Trucks oznámila, že prvé elektrické vozidlá Volvo FL a FE sú pripravené vyraziť na cestu, reakcia trhu bola okamžitá.

„Zákazníci volali a hovorili: „Konečne! Na to sme čakali!” hovorí Anna Thordénová, produktová manažérka, oddelenie elektromobility v spoločnosti Volvo Trucks. „Mnoho zákazníkov, ktorí sa na nás obrátia, vníma v oblasti svojho podnikania sprísňovanie predpisov. Iní si zakúpili elektrické vozidlá od iných subjektov na trhu a zistili, že neponúkajú dostatočnú podporu. Takže akonáhle sa ich nákladnému vozidlu niečo stane, zostanú na to sami,” dodáva.

Mnoho zákazníkov, ktorí sa na nás obrátia, vníma v oblasti svojho podnikania sprísňovanie predpisov.

Na rozdiel od nich spoločnosť Volvo Trucks stavila na kompletné riešenia pre elektrické vozidlá, aby sa uistila, že o ich zákazníkov je postarané.

Spoločnosť Volvo Trucks zatiaľ ponúka elektrické riešenia limitovanému počtu referenčných zákazníkov na skúšobnej báze, avšak v nasledujúcich niekoľkých rokoch plánuje rozšíriť výrobu. Podľa Santosha Harakamaniho, manažéra strategického plánovania v spoločnosti Volvo Trucks, už do seba zapadajú hlavné faktory, ktoré pomôžu elektrickým vozidlám priblížiť sa širokej verejnosti, a prechod na elektrické vozidlá je nastavený rýchlejšie, ako predpokladala väčšina analytikov.

„Tieto tri faktory obvykle určujú, či dochádza k technickému posunu: Technológia musí byť využiteľná z obchodného hľadiska, musí si získať uznanie zákazníkov a mala by byť technicky vyspelá.” 

Už sa dosiahol jeden veľký míľnik. V mnohých oblastiach sveta sa vyrovnali náklady na obnoviteľnú energiu nákladom na uhlie, čo predstavuje faktor, ktorý určuje nárast investícií do obnoviteľnej energie. Odhaduje sa, že do roku 2040 bude viac ako 70 % globálnych investícií do energetiky práve do obnoviteľných zdrojov. Medzitým rýchly pokles cien za batérie prekonal očakávania analytikov.


Ďalším kľúčovým vývojom je fakt, že výskumná organizácia Bloomberg New Energy Finance výrazne zmenila svoju predpoveď cien batérií, keď elektrický automobil dosiahne paritu nákladov s automobilom na báze fosílnych palív. Tento rýchly vývoj cien batérií pre majiteľov nákladných vozidiel znamená, že zlomový bod celkových nákladov na vlastnenie elektrického nákladného vozidla sa dosiahne skôr, ako sa predpokladalo. Medzitým je hustota batérie nastavená na výrazné zvyšovanie a tým pádom na rozšírenie typov vozidiel.

Okrem iného sa už mnohé krajiny zaviazali nariadeniam, ktoré urýchlia prechod na elektrické vozidlá, vrátane mandátov viac než tuctu krajín, že do roku 2030 vydajú zákaz fosílnych palív.„Prísnejšie nariadenia týkajúce sa emisií a hospodárenia s palivom predstavujú už teraz veľký tlak na toto odvetvie, aby sa posunulo smerom od naftových motorov. Nedávne vyhlásenia hlavných výrobcov vozidiel o investíciách a predstavení produktov v podobe elektrických vozidiel sú jasným signálom, že k tomuto posunu už dochádza,” hovorí Santosh Harakamani.

Technológia musí byť využiteľná z obchodného hľadiska, musí si získať uznanie zákazníkov a mala by byť technicky vyspelá.

Ak vezmeme do úvahy tieto faktory, do roku 2030 bude 30 % všetkých osobných vozidiel na elektrický pohon a viac ako 50 % predaných nových osobných vozidiel by mohlo byť elektrických. Aj keď sa elektrifikácia komerčných nákladných vozidiel stále nachádza v porovnaní so segmentom osobných vozidiel v ranom štádiu, Santosh Harakamani očakáva, že elektrifikácia v prepravnom sektore naberie rýchle obrátky.

A elektrifikácia môže výrazne pomôcť znížiť uhlíkovú stopu prepravného priemyslu. V súčasnosti vyrába veterná elektráreň so štyrmi megawattmi dostatok energie na pohon 200 elektrických nákladných vozidiel Volvo FE, čo dokáže znížiť emisie skleníkových plynov o 10 000 ton CO2 za rok.

S toľkými faktormi, ktoré poukazujú na elektrickú budúcnosť je spoločnosť Volvo Trucks odhodlaná vyvíjať elektrické riešenia, ktoré sa budú predstavovať po jednotlivých segmentoch a trhoch ako doplnok k ponuke naftových riešení. Pri vývoji elektrických nákladných vozidiel ťažila spoločnosť Volvo Trucks zo skúseností sesterskej spoločnosti Volvo Buses, ktorá prevádzkuje hybridné autobusy s vysokým napätím od roku 2010 a rýchlonabíjacie plne elektrické autobusy od roku 2015. Použitím súčastí, ktoré sa skúšajú a testujú v skutočnej premávke už roky, si môžu byť zákazníci spoločnosti Volvo Trucks úplne istí, že ponúkané riešenia sú optimalizované a zároveň bezpečné. 

Pre majiteľov nákladných vozidiel nepredstavuje prechod na elektrickú verziu iba zakúpenie technologicky najlepších riešení a služieb. Znamená to tiež, že porozumejú, akým spôsobom elektrické nákladné vozidlá zmenia ich podnikanie a že rozhovory, ktoré budú viesť so svojimi predajcami nákladných vozidiel, budú odlišné.

„Pri elektrických nákladných vozidlách už nezáleží na potrebách zákazníka, ako sú výkon alebo veľkosť motora. Aby boli schopní poskytovať zákazníkom najlepšie riešenia, je naopak dôležité poznať trasu jazdy zákazníka, využitie, náklad a poveternostné podmienky, v ktorých bude nákladné vozidlo prevádzkované, ako aj dostupné alternatívy nabíjania. Následne im môžeme poradiť presnú špecifikáciu vozidla s optimálnym dosahom a nastavením batérie,” dodáva Anna Thordénová. 

Všimla si, že najväčšie obavy zákazníkov v súvislosti s elektrickými nákladnými vozidlami je jazdný dosah a dostupnosť nabíjacích staníc, aj keď sa tieto faktory berú do úvahy pri špecifikácií nákladného vozidla. S cieľom zvýšiť spoľahlivosť jazdného dosahu vyvíja spoločnosť Volvo Trucks inteligentné prediktívne systémy, ktoré berú do úvahy všetky kľúčové faktory a vodičovi poskytujú informácie v reálnom čase o vzdialenosti dojazdu do najbližšieho nabitia. 

Je ťažké prehliadať to nadšenie vodičov. Tí, ktorí jazdia na jednom z našich elektrických nákladných vozidiel, z neho vychádzajú s úsmevom.

Anna Thordénová zdôrazňuje, že elektrické nákladné vozidlá prinášajú majiteľom nákladných vozidiel mnoho výhod, vrátane zníženia nákladov na palivo a zvýšenie imidžu značky. Predstavuje to tiež spôsob, ako spĺňať sprísňujúce sa nariadenia. Ak je možné vykonať viac prepravy v noci pomocou tichších vozidiel, môže to viesť k veľkým ziskom v efektívnosti. 

Na popredajnom oddelení spoločnosti Volvo Trucks očakáva Carolina Grönstedtová, ktorá je manažérka pre rozvoj obchodnej činnosti oddelenia originálnych náhradných dielov, že elektrické vozidlá pomôžu zvýšiť nábor vodičov a ich udržanie. To je niečo, čo by malo obrovské výhody pre odvetvie s narastajúcim nedostatkom vodičov.

„Naše vlastné testy napríklad dokazujú, že elektrické nákladné vozidlo Volvo FL Electric má o 10 dB nižšiu úroveň hluku ako bežné naftové nákladné vozidlo. To znamená, že vnímaná úroveň hluku sa znížila približne o polovicu,” dodáva. „V elektrických nákladných vozidlách je taktiež menej vibrácií a vodiči nemusia riešiť výfukové plyny, keď pracujú mimo vozidla.” 

Výzvu pre vodičov predstavuje prispôsobenie sa prevádzke nákladného vozidla poháňaného batériou, ktoré môže spôsobovať obavy týkajúce sa dosahu a nabíjania. Napriek tejto zmene boli reakcie testovacích vodičov nesmierne pozitívne.

„Je ťažké prehliadať to nadšenie vodičov. Tí, ktorí jazdia na jednom z našich elektrických nákladných vozidiel, z neho vychádzajú s úsmevom. Pre mnohých je to stále zázrak a zážitok prevádzkovať takéto vozidlo,” hovorí Carolina Grönstedtová s úsmevom.Niekoľko kľúčových údajov elektrického nákladného vozidla Volvo

  • Dojazd: Volvo FL Electric – až do 300 km; Volvo FE Electric – až do 200 km.
  • Veterná elektráreň so 4 MW vyrába dostatok energie na pohon 200 elektrických nákladných vozidiel FE.
  • Alebo jedna kompletná otáčka veterného mlynu posunie nákladné vozidlo o 1,5 kilometra.
  • Šetria 2 500 metrov kubických paliva za rok.
  • Znižujú emisie skleníkových plynov o 10 000 ton CO2 za rok (poskytované batérie sa nabíjajú veternou energiou).
  • Poznámka: Elektrické nákladné vozidlá sú 3–5-násobne energeticky efektívnejšie ako porovnateľné naftové nákladné vozidlá.