Trucks

Jednoduchší výber úspornejšieho riešenia

V roku 2019 vstúpi do platnosti nová legislatíva Európskej únie týkajúca sa spotreby paliva a emisií CO2. Tá bude viesť k vyššej transparentnosti a zodpovednosti, a v konečnom dôsledku k úspornejším riešeniam dopravy.
Lars Mårtensson
Lars Mårtensson, riaditeľ oddelenia Životné prostredie a inovácie spoločnosti Volvo Trucks, je presvedčený, že nová legislatíva EÚ ide ruku v ruke s vlastnými cieľmi spoločnosti Volvo Trucks v oblasti ochrany životného prostredia.

Čo prináša nová legislatíva EÚ?
„Od roku 2019 musia nákladné vozidlá predávané v Európe deklarovať spotrebu paliva a emisie CO2. Tieto hodnoty budú stanovené na základe simulácií zameraných na výpočet predpokladanej spotreby paliva a emisií CO2 a budú vychádzať zo samostatných meraní všetkých relevantných zložiek.”

Prečo je nová legislatíva potrebná?
„Ťažké nákladné vozidlá majú približne päťpercentný podiel na emisiách CO2 v Európe. Ak má EÚ splniť svoje klimatické ciele znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov z prepravy o 30 % (v porovnaní s hodnotami z roku 2005), je potrebné znížiť emisie týchto vozidiel.”

Prečo je potrebné používať nástroj na výpočet namiesto priemyselného štandardu, akým je napríklad Euro 6?
„Ťažké nákladné vozidlá sú obvykle vyrábané na zákazku, aby spĺňali špecifické požiadavky zákazníkov a majú množstvo rôznych konfigurácií. Všetky tieto faktory majú vplyv na spotrebu paliva a následkom toho je nemožné odmerať emisie každého vozidla. Vďaka simulátoru a meraniam je možné vypočítať špecifické emisie CO2 a spotrebu paliva pre každú jednotlivú konfiguráciu nákladného vozidla. Keďže všetky dáta sa budú vypočítavať a deklarovať pomocou certifikovaného postupu, zabezpečí sa tým konzistentnosť.”

A napokon, deklarácia hodnôt uľahčí majiteľom nákladných vozidiel výber úsporného riešenia pre svoje podnikanie.

Ako ovplyvní táto legislatíva majiteľov nákladných vozidiel?
„Deklarované hodnoty ponúknu vyššiu transparentnosť a uľahčia porovnávanie prispôsobených ponúk od jednotlivých výrobcov nákladných vozidiel. Okrem toho pomôžu operátorom prepravy získať lepší prehľad o tom, aký vplyv majú na spotrebu paliva rôzne faktory, napríklad aerodynamika a valivý odpor. Zameriame sa viac na životné prostredie. A napokon, deklarácia hodnôt uľahčí majiteľom nákladných vozidiel výber úsporného riešenia pre svoje podnikanie.”

Aké spoľahlivé budú deklarované hodnoty?
„Deklarované hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva vychádzajú zo štandardizovanej počítačovej simulácie a priemerných jazdných podmienok v Európe. Výpočet však neberie do úvahy zručnosti vodiča, jedinečné jazdné podmienky alebo vplyv technologických inovácií, napríklad unikátne riešenia úspory paliva od niektorých výrobcov. Preto by sa mali používať predovšetkým ako vodítko pri porovnávaní relatívnych rozdielov medzi vozidlami. Spoločnosť Volvo Trucks bude aj naďalej pomáhať zákazníkom pri výbere najlepšieho riešenia.”               

Aký postoj má spoločnosť Volvo Trucks k novej legislatíve?
„Novú legislatívu vítame! Napokon, ide ruka v ruke s našou vlastnou environmentálnou angažovanosťou a orientovaním sa na klimatické podmienky. Veríme, že bude prospešné, keď budeme môcť zákazníkom kupujúcim nákladné vozidlá poskytovať informácie o spotrebe paliva na základe štandardných metód merania. Našim zákazníkom to uľahčí výber úsporného vozidla s nižšími emisiami CO2.”

Fakty

Stratégia Európskej únie pri boji s emisiami oxidu uhličitého pozostáva z troch krokov.

Deklarácia: Prvý krok vstúpi do platnosti 1. januára 2019, keď budú musieť všetci výrobcovia nákladných vozidiel deklarovať hodnoty emisií CO2 a spotreby paliva pre novo vyrobené vozidlá.

Monitorovanie a oznamovanie: Druhý navrhovaný krok bude vyžadovať od výrobcov nákladných vozidiel deklarovanie hodnôt EÚ, ktorá bude vytvárať verejné reporty. V prípade schválenia vstúpi tento krok do platnosti 28. februára 2020.

Obmedzenie hodnôt: Očakávaným tretím krokom je zavedenie limitných hodnôt CO2. Finálny návrh predpisov, ktoré budú určovať tieto limity, sa očakáva v septembri 2019.