Trucks

Sila čísiel

Holandská spoločnosť Schenk Tanktransport hodnotí svoje rozhodnutie používať odľahčené nákladné vozidlá Volvo na stále konkurenčnejšom trhu.
Vďaka novým odľahčeným vozidlám Volvo FH a Volvo FM spoločnosť Schenk Tanktransport výrazne zvýšila svoje užitočné zaťaženie.

Bratia Harry a Arjan Schenk sú treťou generáciou úspešnej holandskej prepravnej dynastie. A v sektore, kde ziskovosť závisí od prevádzkovania cisternových návesov s plnou kapacitou, dokazujú svoju dôležitosť nové odľahčené nákladné vozidlá Volvo FH a Volvo FM. Vozidlá nepoznajú kompromisy v oblasti bezpečnosti a pohodlia a vďaka zníženiu hmotnosti teraz prinášajú väčšie užitočné zaťaženie. Od roku 2014 sme dosiahli niekoľko kľúčových špecifikácií základného vozidla, čo prinieslo výsledok v podobe výrazne zníženej celkovej hmotnosti. „Ideálnym vozidlom pre nás je Volvo FH 4x2 T s hmotnosťou pod sedem ton,” hovorí Harry Schenk. „To je ten „magický” limit – hmotnosť prázdneho vozidla, ktoré sa používa na kombinovanú prepravu na krátke a dlhé vzdialenosti. To je pre nás životne dôležitá kombinácia.”

 

Pri maximalizácii prepravnej kapacity Harry načrtáva dôležitosť matematických výpočtov. „Ak jedna cisterna prepraví za rok približne 1 400 nákladov, potom zvýšenie užitočného zaťaženia o 50 kg predstavuje približne 70 ton nákladu ročne. Pri 100 vozidlách je to 7 000 ton. Za päť rokov hovoríme približne o 35 000 tonách. To je sila čísiel vo váš prospech. Potenciálne zvýšenie prepravnej kapacity je obrovské.”

Spoločnosť Schenk založil starý otec bratov v roku 1925. Od 50. rokov, kedy uzavreli partnerstvá s rôznymi olejárskymi spoločnosťami, prepravujú prevažne kvapaliny a plyny. Široký zoznam klientov teraz zahŕňa aj obrovské nadnárodné spoločnosti ako Shell, BP, Air Products a Linde. Ich sídlo má ideálnu polohu na hlavnej diaľnici smerujúcej k východnej časti Rotterdamu, medzi obrovskými prístavmi a Nemeckom a ďalšími európskymi krajinami. „Prepravujeme prevažne zo skladov, výrobných závodov a rafinérií,” hovorí Arjan Schenk. „Tie sa obvykle nachádzajú v okolí námorných prístavov v mestách ako Rotterdam, Amsterdam, Antverpy a Hamburg. Produkty prepravujeme rôznym zákazníkom najmä v Beneluxe a Nemecku, ale aj do takmer všetkých krajín Európy.”

Partnerstvo spoločnosti Schenk so spoločnosťou Volvo Trucks siaha do roku 1947. Podľa Arjana ich spoločnosti vyhovuje možnosť prispôsobiť si nákladné vozidlo Volvo veľmi špecifickým prepravným zákazkám. „Spoločnosť Volvo Trucks je flexibilná a mimoriadne všestranná. To nám umožňuje niekedy dať vozidlám v našej spoločnosti „druhý život” a široké možnosti špecifikácií znamenajú, že vozidlá Volvo môžeme nasadiť prakticky na akýkoľvek druh prepravy.”

S viac ako 500 prevádzkovanými nákladnými vozidlami Volvo je podnikanie spoločnosti Schenk veľmi závislé od pozitívneho partnerstva. Maximalizácia doby prevádzky je kriticky dôležitá, potvrdzuje Arjan. „Naše kalkulácie vychádzajú z maximálneho počtu hodín a dní nasadenia vozidla za jeden rok a musíme si byť istí, že máme dostatočný počet vodičov, aby sme tento prevádzkový čas splnili. Spoločnosť Volvo Trucks chápe, čo je pre nás dôležité a s radosťou nám pomáhajú všetkými možnými spôsobmi. Pri investovaní do nákladných vozidiel sú pre nás bezpečnosť, prevádzkové náklady, hmotnosť prázdneho vozidla, vzhľad a komfort vodičov kľúčovými kritériami. To je dôvod, prečo odľahčené vozidlá predstavujú rozumnú investíciu.”

 


Prístav v Rotterdame je obrovský a vyzerá nekonečne. Svojou dĺžkou je najväčší v Európe. Siaha od najzápadnejšej časti mesta niekoľko kilometrov popri skladiskách kontajnerov, komínoch, potrubiach a plynojemoch až do Maasvlakte, čo je oblasť získaná z mora, o ktorú sa v uplynulých rokoch prístav rozšíril. Je chladný a vlhký januárový deň. Vodič spoločnosti Schenk Peter Verkooijen prichádza k terminálu, aby si prevzal zákazku na prepravu skvapalneného zemného plynu. „Tento náves je určený pre Rakúsko,” vysvetľuje. Pri svojej 30-ročnej praxi vodiča Peter prvýkrát nasadol do odľahčeného nákladného vozidla Volvo v spoločnosti Schenk asi pred rokom. „Prvú vec, ktorú som si všimol, bolo odľahčenie. Vozidlo je rozhodne pružnejšie a ten rozdiel v hmotnosti cítiť. Na odľahčených ťahačoch sa mi najviac páči, že neprišlo k ústupkom v oblasti priestoru. Pre vysokého chlapa, ako som ja, je dostatok priestoru pre nohy dôležitý. Sedadlo je veľmi pohodlné a funkčnosť vozidla je presne taká, akú by som od nákladného vozidla Volvo očakával.”

Široké možnosti špecifikácií znamenajú, že vozidlá Volvo môžeme nasadiť prakticky na akýkoľvek druh prepravy.

V sídle spoločnosti sa bratia Schenkoví pripravujú vyraziť na návštevu niekoľkých klientov v Belgicku a Nemecku. Pri rozhovore s nimi je jasné, že kladú dôraz nielen na splnenie požiadaviek svojich zákazníkov, ale aj na prilákanie najlepších vodičov v danom odvetví. Na tento účel už niekoľko rokov uskutočňujú vlastné školenia. „Úspech našej spoločnosti stojí na dobrých vodičoch a personáli,” hovorí Harry. „Aby sme túto výzvu naplnili, musíme splniť základné podmienky, a ľudí môžeme nájsť a udržať si vďaka tomu, že im poskytneme najlepšie dostupné nákladné vozidlá. V konečnom dôsledku trávia vodiči v nákladných vozidlách veľmi veľa času a profesionáli chcú pracovať s najlepšími nástrojmi.”

Preprava kvapalín a plynov je komplexné podnikanie. Okrem obrovských rozsahov teplôt a podmienok, ktoré prácu sprevádzajú, je potrebné byť mimoriadne opatrný pri nakladaní, vykladaní a preprave. Odľahčené vozidlá Volvo sú zostrojené a otestované podľa najvyšších štandardov. To znamená, že im môžeme veriť aj pri najcitlivejšom náklade. „Pokiaľ ide o bezpečnosť, naši zákazníci vždy vyžadujú maximum. Je to jedna z vecí, na ktorých stojí a padá náš biznis,” hovorí Arjan Schenk.

Preprava kvapalín a plynov je komplexné podnikanie. Okrem obrovských rozsahov teplôt a podmienok, ktoré prácu sprevádzajú, je potrebné byť mimoriadne opatrný pri nakladaní, vykladaní a preprave. Odľahčené vozidlá Volvo sú zostrojené a otestované podľa najvyšších štandardov. To znamená, že im môžeme veriť aj pri najcitlivejšom náklade. „Pokiaľ ide o bezpečnosť, naši zákazníci vždy vyžadujú maximum. Je to jedna z vecí, na ktorých stojí a padá náš biznis,” hovorí Arjan Schenk.

Spoločnosť Schenk myslí aj na budúcnosť, a preto neustále rozširuje a prispôsobuje svoju flotilu odľahčených nákladných vozidiel. „Aby naše nákladné vozidlá pracovali efektívne, je nesmierne dôležité, aby boli spoľahlivé,” dodáva Harry Schenk. „Keďže ich využívame naplno – niekedy až 7 500 hodín za rok – nízka hmotnosť prázdneho vozidla je veľmi dôležitá. Napokon, pri takom intenzívnom využití sa každý kilogram nákladu počíta. Pracujeme, akoby sme boli vlastné prepravné oddelenia našich klientov, a sme si vedomí špecifík, ktoré nás odlišujú od ostatných. Zmysel pre detail a súčasne aj ucelený obraz. Sme hrdí na svojich zamestnancov aj zákazníkov.”

 

Keďže svoje nákladné vozidlá využívame naplno – niekedy až 7 500 hodín za rok – nízka hmotnosť prázdneho vozidla je veľmi dôležitá.

Špecifikácie odľahčených nákladných vozidiel spoločnosti Schenk Volvo FH do 7 ton

null

Najväčší rozsah špecifikácií nákladných vozidiel na trhu

Od roku 2014 sme vykonali veľký počet vylepšení na úsporu hmotnosti nákladných vozidiel Volvo, okrem iného na materiáloch, motoroch, nápravách a karosérii. V niektorých aplikáciách je výsledkom zníženie hmotnosti o 500 až 600 kg v porovnaní s tradičnou konfiguráciou.
Spoločnosť Volvo Trucks má najľahšie nákladné vozidlo pre danú úlohu – bez kompromisov v bezpečnosti, výkone alebo kvalite. Bez ohľadu na prepravné úlohy si preto môžete vybrať správnu konfiguráciu na zvýšenie svojich prepravných kapacít. 

Kontaktujte svojho miestneho predajcu nákladných vozidiel Volvo, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Schenk Tanktransport

História: Spoločnosť Schenk bola založená ako rodinný podnik v roku 1925. V súčasnosti sú Harry a jeho brat Arjan Schenk treťou generáciou, ktorá spoločnosť vedie.
Poskytované služby: Spoločnosť Schenk sa venuje preprave kvapalín a plynov, vrátane palív (40 %).

Prepravné prostredie

Založená v roku: 1925.
Vlastníci: Harry Schenk, Arjan Schenk.
Počet zamestnancov: 1 400.
Vozový park: Približne 700 nákladných vozidiel (z toho približne 70 % sú nákladné vozidlá značky Volvo).
Počet vodičov: 1 200.
Hlavný náklad: Kvapaliny vrátane palív a skvapalnených plynov.
Dodatočné užitočné zaťaženie: 278 kg.
Obsluhované oblasti: Benelux, Nemecko a ďalšie krajiny Európy.
Hlavní zákazníci: Shell, BP, Air Products a Linde.