Trucks

Bezpečnosť ako prostriedok šetrenia nákladov

Volvo FH, jedno z najbezpečnejších nákladných vozidiel na svete, je lídrom v oblasti inovácií vo vysoko kvalitných bezpečnostných prvkoch. Spolu s vedomým bezpečnostným prístupom vodiča môže investovanie do bezpečnostných prvkov prispieť dopravným spoločnostiam k úsporám nákladov. Stretli sme sa s Carlom Johanom Almqvistom, riaditeľom pre dopravu a bezpečnosť výrobkov spoločnosti Volvo Trucks, aby sme sa rozprávali o tom, ako to dosiahnuť.
Carl Johan Almqvist a Volvo FH
Carl Johan Almqvist, riaditeľ pre bezpečnosť premávky a produktov v spoločnosti Volvo Trucks

Bezpečnosť bola charakteristikou spoločnosti Volvo Trucks po celú dobu. Od trojbodového bezpečnostného pásu až po dnešnú vyspelú bezpečnostnú technológiu, ako je napríklad funkcia Volvo Dynamic Steering, bola bezpečnosť vždy jednou z hlavných hodnôt spoločnosti. Ďalším veľkým prispievateľom k bezpečnosti je brzdový systém s kotúčovými brzdami, ktoré výrazne znižujú brzdnú dráhu. Okrem toho je tu aj elektronická regulácia stability, ktorá na ostrých zákrutách na cestách znižuje riziko skĺznutia a prevrátenia. Náročnými testami a neustálym vývojom zostali nákladné vozidlá Volvo jednými z najbezpečnejších nákladných vozidiel na svete. Volvo FH nie je výnimkou.

„Bezpečnostné prvky, ktoré ponúkame, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri zabezpečovaní lepších a bezpečnejších prevádzok pre zákazníkov a vodičov. Treba však pripomenúť, že dokonalá zhoda sa dosiahne, keď skombinujete najnovšie bezpečnostné inovácie s bezpečným správaním vodiča,” hovorí Carl Johan Almqvist.

Podľa správy o bezpečnosti spoločnosti Volvo Trucks za rok 2017 existuje iba jeden prijateľný počet dopravných nehôd. Nula. Zníženie rizika dopravných nehôd znamená postaviť v nákladnej doprave do popredia bezpečnosť a porozumieť prepojeniam so zainteresovanými osobami, ako aj s dopravnými spoločnosťami a spoločnosťou ako takou. Udržanie vozidla a vodiča v bezpečí sú najdôležitejšími prvkami ďalšieho znižovania počtu nehôd a samotné podnecujú k investovaniu do vozidla Volvo FH, nákladného vozidla, ktoré stelesňuje bezpečnosť a pomáha zachraňovať životy. Ale je tu toho viac. Aj drobné nehody majú následky – predovšetkým pre zainteresované osoby, ale aj pre dopravné spoločnosti a spoločnosť ako takú.

„Faktom je, že investície do bezpečnosti môžu znížiť náklady a prestoje. Nasledujúca tabuľka* nám ukazuje, ako sa jednoducho merajú priame náklady – zotavenie vodiča, náklady na opravu vozidla a výpadok nákladného vozidla pri jeho oprave. Predstavujú však len malú časť celkových nákladov súvisiacich s nehodami. Nepriame náklady sú často výrazne vyššie. Napríklad poškodený tovar, oprava alebo likvidácia vozidla, zotavenie alebo smrť vodiča, ako aj narušenie každodennej podnikovej rutiny vedú k oneskoreniam dodávok. Predstavujú skryté náklady, ktorým by sa dalo vyhnúť, ak by k nehode vôbec nedošlo. Jednoducho povedané, investovanie do bezpečnosti znamená vyššiu produktivitu a prevádzkyschopnosť,” vysvetľuje Carl Johan Almqvist.


V podnikaní, akým je prepravná spoločnosť, sú prestoje rozhodujúcim faktorom. Podľa Carla Johana Almqvista môže byť riziko straty peňazí rovnakým podnetom, ako ktorýkoľvek iný, aby sa v prvom rade myslelo na bezpečnosť.

„Klásť prioritu na bezpečnosť je v zásade situáciou, ktorá prináša výhody pre všetkých. Ak máte len málo nehôd alebo žiadnu, strávite viac času na ceste a tým, povedané na tvrdo, znižujete svoje náklady. Navyše, zabezpečujete bezpečnosť pre vodiča, ale aj ostatných vodičov, cyklistov a chodcov. V neposlednom rade sa taktiež vyhýbate mäkkým nákladom, napr. poškodeniu reputácie alebo imidžu.”

Ako už však bolo spomenuté vyššie, bezpečnostné funkcie samy o sebe nič nezmôžu. Carl Johan Almqvist poukazuje na to, že vždy pôjde o vzájomnú interakciu medzi systémami a tou najdôležitejšou investíciou, teda vodičom.

„Bezpečnostné prvky spoločnosti Volvo Trucks nie sú systémom na upokojenie. Vytvárajú systém podpory pre vodiča. Najdôležitejšou súčasťou pre každého, kto pracuje v oblasti bezpečnosti na cestách, je školiť a sústreďovať sa na to, aby bol vodič v bezpečí. Pokiaľ ide o bezpečnosť, úsporu paliva a produktivitu, všetko sa zameriava na vodiča a na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva. V skutočnosti je pre celkový obchodný úspech rozhodujúcim prvkom práve vodič.”

Avšak uvedomenie si, že vodič má byť na prvom mieste, si niekedy vyžaduje čas a niekedy dokonca aj nehodu. Carl Johan Almqvist ďalej vysvetľuje:

„Vidíme, že sa ľahšie investuje do bezpečného vozidla po nehode, v ktorej spoločnosť zaznamenala smrteľné následky. Poukazuje to na to, že bezpečnosť sa v mnohých ohľadoch spája s emočnými hodnotami. Chceli by sme, aby viac spoločností premýšľalo dopredu a investovalo do bezpečnosti predtým, ako sa niečo stane.”

Spoločnosť Volvo Trucks spolupracuje na kampaniach typu „Zastav, poobzeraj sa a zamávaj” a „Vidieť a byť videný”, ktorých cieľom je pomôcť deťom pochopiť spôsob, akým komunikovať s vodičom nákladného vozidla a zaistiť tak bezpečnosť v cestnej premávke.

„Z hľadiska ľudskej mysle na nich záleží. Všetci potrebujeme komunikovať a s podporou vysokokvalitných bezpečnostných prvkov v našich nákladných vozidlách sme na správnej ceste k našej vízii nulového počtu nehôd a súčasne šetríme náklady. Opäť platí, že sa jedná o situáciu, ktorá prináša výhody pre všetkých,” uzatvára Carl Johan Almqvist.

4 revolučné bezpečnostné prvky spoločnosti Volvo Trucks


Connected Safety
Prostredníctvom systému Connected Safety si môžu vozidlá Volvo navzájom vymieňať informácie. Ide o dôležitý aspekt, ktorý zvyšuje bezpečnosť na cestách. Môžu si vymieňať informácie o situácii v cestnej premávke, vďaka čomu sa zníži riziko nehodovosti. Pomocou systému Connected Safety otvára spoločnosť Volvo dvere do budúcnosti. Systém Connected Safety je v súčasnosti k dispozícii vo Švédsku a Nórsku.


Volvo Dynamic Steering
Revolučný systém Volvo Dynamic Steering (VDS) od svojho uvedenia v roku 2013 od základu zmenil správanie mnohých ľudí počas jazdy. Dokonalá stabilita pri vysokých rýchlostiach, úplná kontrola pri nízkych rýchlostiach a výrazné zníženie namáhania svalov a kĺbov. Pomocou asistencie jazdy v jazdnom pruhu systém zasiahne a pomôže vodičovi naviesť nákladné vozidlo späť do svojho pruhu, ak sa vozidlo neúmyselne blíži k okraju jazdného pruhu. Spolu s asistenciou stability pomáha minimalizovať riziko šmyku. To znamená vyššiu bezpečnosť a nižšie riziko pracovného úrazu.


Varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením
V roku 2012 predstavila spoločnosť Volvo Trucks varovanie pred nárazom s núdzovým brzdením. Tento prvok aktívnej bezpečnosti je kombináciou radaru a kamery, ktoré spoločne identifikujú vozidlá pred vami. Ak sa nákladné vozidlo príliš priblíži k vozidlu pred ním, systém varovania pred nárazom s núdzovým brzdením zasiahne a upozorní vodiča. V prípade potreby systém s cieľom zabrániť zrážke aktivuje brzdy.


Bezpečnostný pás
Používanie bezpečnostného pásu je jednoduchým spôsobom bezpečnosti, ak dôjde k nehode. Vo vozidlách spoločnosti Volvo Trucks sú bezpečnostné pásy od roku 1979.