Trucks

Motor D12 – zmena paradigmy

Keď bol v roku 1993 uvedený na trh motor D12, bolo to skutočne revolučné. Niektorí povedali, že spoločnosť Volvo bola desať rokov v budúcnosti. Göran Nyholm, inžinier spoločnosti Volvo na dôchodku, nám porozpráva celý príbeh od začiatku.
Göran Nyblom pred motorom D12
Göran Nyholm sa podieľal na vývoji motora D12.

Jasne si pamätá predstavenie nákladného vozidla FH novinárom. Bolo to v septembri 1993 a motoristickí novinári z celého sveta sa zhromaždili, aby boli súčasťou odhalenia ďalšej generácie nákladných vozidiel. Novinárom niečo vynikalo viac ako čokoľvek iné, hovorí Göran Nyholm, ktorý zohral dôležitú úlohu pri vývoji motora spolu s oddelením výskumu a vývoja v Göteborgu a výrobným závodom Skövde.

„Novinári boli motorom D12 ohromení. Niektorí z nich mi povedali, že sme v Európe desať rokov pred hocikým iným. Na začiatok uvediem, že sme dokázali predvídať emisné normy, o ktorých v tom čase nebola ani reč, a zlepšili sme kvalitu hlavy valcov a pridali sme elektronické riadenie a motorovú brzdu Volvo, ktorú sme sami vyvinuli,” hovorí.

Tento prínos v Európe dovtedy neexistoval, ale v USA s tým už mali nejaké skúsenosti. Na začiatku projektu pre motor D12, keď sa koncom 80. rokov plánovali nové funkcie, vyvolal nedostatok európskych skúseností určité problémy, odhaľuje Göran Nyholm.

„Hlavne hlavu valcov, ktorá mala byť teraz dlhšia, bolo veľmi ťažké formovať tým správnym spôsobom. Musíte si predstaviť, že zákutia a medzery v skutočnom valci boli tesné. Snažili sme sa, ako sme len vedeli, ale nešlo to urobiť správne.”

Ale vzdať sa pre nás nebola možnosť. Namiesto toho sa náš tím zbalil a odcestoval do USA do spoločnosti Cummins, ktorá je partnerom spoločnosti Volvo. Tu vyrobili elektronické riadenie aj nový typ hlavy valcov.

„Ukázalo sa, že to bolo možné urobiť, a spolupráca s Američanmi v spoločnosti Cummins zohrala v tomto procese kľúčovú úlohu,” hovorí Göran.

Nová, dlhšia hlava cylindra poskytuje vyššiu kvalitu z hľadiska optimálnej zmeny plynu a spaľovania. Elektrické riadenie spolu s ostatnými funkciami prispelo k okamžitému úspechu nákladného vozidla FH.

„Zamestnali sme tu veľa nových ľudí a keďže sme mali nové, komplikovanejšie funkcie, najali sme viac ľudí so znalosťami z oblasti informačných technológií.” 

Bolo to moje a naše bábätko. Veľmi ma teší, že toto nákladné vozidlo a motor zožali taký veľký úspech. Išlo o úplnú zmenu paradigmy v automobilovom priemysle.

Od začiatku sa motor D12 vyvíjal špeciálne pre nákladné vozidlá FH. Koncom 90. rokov
sa tento motor zaviedol do iných výrobných oblastí v rámci spoločnosti Volvo, ako napríklad Volvo Penta. V priebehu desaťročí tiež motor D12 prekonal zmeny, väčšinou v momente, keď sa vydali nové emisné predpisy. 

„Áno, motor má teraz omnoho viac funkcií, ktoré spĺňajú dané predpisy. Treba tiež mať na pamäti, že v rôznych krajinách existujú rôzne predpisy. Takže to musíte upraviť príslušným spôsobom.”

Göran Nyholm odišiel pred deviatimi rokmi zo svojej práce ako inžinier v spoločnosti Volvo do dôchodku. Stretnutie s ním a rozhovor o rokoch, v ktorých začal celý projekt FH, je ako otvorenie zlatého dolu. 

„Bolo to moje a naše bábätko. Veľmi ma teší, že toto nákladné vozidlo a motor zožali taký veľký úspech. Išlo o úplnú zmenu paradigmy v automobilovom priemysle,” uzatvára. 

Teraz cesta pokračuje bez Görana. Dnes sa v závode Skövde vyrobí 100 000 motorov za rok, z ktorých približne 90 % predstavujú motory D13. To, čo začalo na začiatku 90. rokov, bude trvať ďalších niekoľko desaťročí.