Trucks

Nové normy Európskej únie týkajúce sa spotreby paliva a emisií CO2 a cesta, ktorú máme pred sebou

| 4 minúty čítania | 4 minúty čítania
Všetky nové európske nákladné vozidlá musia odteraz spĺňať náročné normy Európskej únie týkajúce sa spotreby paliva a emisií CO2. Spoločnosť Volvo Trucks intenzívne investuje do nových udržateľných prepravných riešení a neustále tvrdo pracuje, aby poukázala na to, aký to bude mať obrovský dopad na odvetvie nákladných vozidiel.
Lars Mårtensson na tému ambicióznych cieľov EÚ týkajúcich sa emisií CO₂

Aké sú nové legislatívne požiadavky?
„Od 1. januára 2019 musia všetci výrobcovia nákladných vozidiel deklarovať hodnoty spotreby paliva a uhlíkových emisií novo vyrobených nákladných vozidiel predaných v Európe. Jedná sa o prvý krok v procese deklarácie, ktorý pomôže nášmu odvetviu splniť ambicióznu úroveň zníženia CO2 o 15 % do roku 2025 a o 30 % do roku 2030.“

Aký má spoločnosť Volvo Trucks názor na legislatívne rozhodnutie EÚ?
„Vnímame ho ako pozitívny vývoj. Bude to však veľmi náročné – celé odvetvie musí s cieľom znížiť úroveň emisií uhlíka zdvojnásobiť rýchlosť vývoja. Výhodou je, že dosiahneme výrazné zníženie emisií a zvýšenie rýchlosti zdravej konkurencie medzi výrobcami pri pretekaní sa za novými technológiami. Veríme tiež, že integrovanejší, celistvejší prístup by mohol odhaliť ešte väčší potenciál. Nejde iba o nové technológie – dôležitú úlohu zohrávajú úsporná jazda, udržateľné pohony, lepší prístup k biopalivám a vyššia kapacita prepravy.“

Akým spôsobom bude spoločnosť Volvo Trucks spĺňať rastúce požiadavky na udržateľné riešenia?
„Neustálym investovaním do nových, udržateľnejších technológií. Už sme uviedli naše prvé modely elektrických nákladných vozidiel, ktorých sériovú výrobu zahájime tento rok. Ponúkame tiež iné alternatívne pohony, ako sú LNG a bioplyn. Okrem toho vidíme veľký potenciál v tom, akými spôsobmi je možné vylepšiť celé vozidlo, a pokračujeme vo vylepšovaní prevodoviek, pohonov, pneumatík a aerodynamiky. Cieľom je pomáhať našim zákazníkom tým, že im poskytneme úsporné riešenia, ktoré sú prispôsobené ich presným potrebám.“

Prečo by mali prepravné spoločnosti investovať do udržateľnejšej prepravy?
„Pretože sa jedná o spôsob napredovania. Z dlhodobého hľadiska bude hodnota úspornejších nákladných vozidiel z druhej ruky vyššia. To môže byť dôležitým motivačným faktorom pri kúpe napríklad elektrického nákladného vozidla alebo nákladného vozidla na zemný plyn. Veríme, že zákazníci a nákupcovia prepravy, ktorí sa rozhodnú byť absolútnou špičkou, budú z tohto vývoja profitovať.“

Akým spôsobom by mohli motivačné faktory na zníženie emisií uhlíka pomôcť tento prechod urýchliť?
„Spoločnosť Volvo Trucks odporúča, aby bola zaistená vyššia finančná motivácia pre dopravcov, ktorí sa rozhodnú investovať do nových vozidiel s nižším vplyvom na životné prostredie. Keďže sa jedná o odvetvie s veľkým záujmom o nové technológie, avšak s malými maržami, vo výsledku budú rozhodujúce daňové úľavy, ktoré znížia prevádzkové náklady. Veríme tiež v dôležitosť zvýšenia investícií do infraštruktúry nabíjacích a čerpacích staníc.“

Čo bude potrebné na to, aby sa do roku 2030 dosiahlo zníženie emisii z prepravy o 30 %?
„V skratke povedané musia výrobcovia vozidiel, energetické spoločnosti, dopravcovia a ich zákazníci vo svojom úsilí o dosiahnutie rovnakého cieľa spolupracovať. Predstavuje to zatiaľ našu najväčšiu výzvu a musíme byť schopní zvládať rýchly technický rozvoj – aktuálny schvaľovací proces EÚ je príliš pomalý. Z našej pozície ako odvetvia mám dobrý pocit – počíname si dobre a v budúcnosti si budeme počínať vynikajúco.“ 

ŠTANDARDY EÚ TÝKAJÚCE SA SPOTREBY PALIVA

  • Do roku 2025 by sa mali znížiť priemerné emisie CO₂ o 15 %, do roku 2030 o 30 % (údaje z roku 2019).
  • Legislatíva EÚ týkajúca sa emisií CO2 z ťažkých nákladných vozidiel sa týka vozidiel vyrobených a zaregistrovaných v roku 2019.
  • Úrovne zníženia sa vzťahujú na priemerné emisie z nákladných vozidiel vyrobených príslušnými výrobcami.
  • Od 1. januára 2019 musia mať všetky nové ťažké nákladné vozidlá predané v rámci EÚ prehlásenie, v ktorom sa uvádzajú spotreba paliva a emisie CO2. Rozhodnutie o znížení emisií je založené na hodnotách uvedených v prehlásení.
  • Ťažké vozidlá v cestnej premávke sú zodpovedné iba za menej ako 5 % z celkových emisií skleníkových plynov EÚ.