Trucks

Znížte náklady na palivo vďaka zdokonalenej funkcii I-See

| 2 minúty čítania | 2 minúty čítania
Samoučiaci sa systém I-See je teraz vylepšený o mapové dáta na báze cloudu, ktoré je možné využívať vo viacerých situáciách, vďaka čomu sa zvyšuje funkčnosť, jazdné vlastnosti a najmä sa znižuje spotreba paliva.
Systém I-See s využitím máp ponúka vodičom lepšie pokrytie a funkčnosť

Od svojho predstavenia v roku 2012 pomohol systém I-See od spoločnosti Volvo Trucks vodičom ušetriť palivo pri jazde do kopca tým, že analyzuje topografiu a na základe nej volí vhodný prevodový stupeň a rýchlosť. Kompletne samoučiaci sa systém je teraz ešte viac vylepšený o mapové dáta na báze cloudu.

„Vďaka ukladaniu všetkých mapových dát v cloudovom úložisku môže zdokonalený systém I-See stiahnuť iba tie údaje, ktoré potrebuje, v momente, v ktorom ich potrebuje,“ hovorí Johan Axelsson, oddelenie systémov riadenia hnacej línie, Volvo Trucks. „Tým sa zabezpečuje, že mapy sú vždy aktuálne a presnejšie. Znamená to tiež, že sú dostupné údaje aj pre menšie cesty.“

ZLEPŠENIA
Porovnanie s predchádzajúcou verziou systému I-See

 • Zníženie spotreby paliva o ďalšie 1 %
 • Väčšie pokrytie
 • Plynulejšia jazda
 • Automatické aktualizácie systému (bez potreby návštevy servisu)
 • Záložné riešenie starého systému I-See v prípade, že vozovka nie je zakreslená na mape alebo ak sa nepodarí nadviazať spojenie so serverom


Doteraz sa systém I-See najviac zišiel vodičom diaľkovej prepravy počas jazdy na hlavných diaľniciach. Vďaka väčšiemu prístupu k mapovým dátam umožňuje nová verzia použitie na viacerých miestach a vo viacerých situáciách.
Aktualizovaný systém I-See s lepším pokrytím a funkčnosťou je možné znížiť spotrebu paliva o ďalšie 1 %. Medzi ďalšie vylepšenia patrí lepšia integrácia do adaptívneho tempomatu, čo umožňuje väčšiu stabilitu pri radení prevodových stupňov.

„Pri jazde s aktualizovaným systémom I-See budú najzreteľnejšie vylepšené jazdné vlastnosti,“ dodáva Johan Axelsson. „Radenie prevodových stupňov je stabilnejšie a predvídateľnejšie s dlhšou jazdou na voľnobeh. A vďaka vylepšenej integrácií je dokonca možná jazda za iným vozidlom a aj napriek tomu profitovať z úspory paliva.“

 1. Naberanie hybnosti
  Systém I-See vie rozoznať blížiaci sa kopec, takže nákladné vozidlo zrýchli a má dlhší čas zaradený vyšší prevodový stupeň.
 2. Bez podraďovania
  Systém I-See predchádza zbytočnému preraďovaniu a umožňuje tak plynulejšiu a úspornejšiu jazdu do kopca.
 3. Obmedzenie rýchlosti na vrchole
  Keď sa blíži jazda z kopca, systém I-See zabezpečí, aby nákladné vozidlo zbytočne nezrýchľovalo.
 4. Voľnobeh pred jazdou z kopca
  Systém I-See tesne pred klesaním dočasne vypne hnaciu líniu, aby tak ušetril energiu a minimalizoval brzdenie.
 5. Ovládanie brzdenia pri jazde z kopca
  Systém I-See vie, kedy jeden kopec končí a druhý začína. Aktivuje pomocné brzdy podľa potreby s cieľom dosiahnuť maximálnu efektívnosť.
 6. Príprava na ďalšie stúpanie
  Systém I-See umožní počas jazdy do kopca nákladnému vozidlu ísť na voľnobeh, pričom naberá rýchlosť a hybnosť pre jazdu do kopca s vynaložením minimálneho úsilia.