Trucks

Najčastejšou príčinou úmrtí detí a mladých ľudí sú zranenia v cestnej premávke.

| 0,5 minúty čítania | 0,5 minúty čítania
Podľa správy Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 2018 o bezpečnosti cestnej premávky zomiera viac ľudí vo veku od 5 do 29 rokov na následky zranení v cestnej premávke ako na choroby, ako sú AIDS a TBC. Spoločnosť Volvo Trucks berie svoju zodpovednosť za pomoc v boji proti tomuto negatívnemu trendu veľmi vážne.
Detský bicykel a prilba ležiace na ceste

Aj keď miera úmrtnosti v cestnej premávke v krajinách s vyššími príjmami obyvateľstva klesá, pre väčšinu krajín so stredným a nízkym príjmom obyvateľstva so silným rastom populácie platí opak. Od roku 2013 sa v žiadnej krajine s nízkym príjmom v skutočnosti neznížil počet úmrtí v rámci cestnej premávky. 

Hoci je bezpečnosť cestnej premávke komplexnou záležitosťou a existuje veľa oblastí, ktoré je potrebné riešiť, Svetová zdravotnícka organizácia sa domnieva, že ak chceme znížiť počet dopravných nehôd s účasťou detí a mladých ľudí, naliehavo potrebujeme posun v globálnom programe ochrany zdravia detí. 

V spoločnosti Volvo Trucks berieme svoj podiel zodpovednosti veľmi vážne a neustále sa snažíme zvyšovať bezpečnosť našich nákladných vozidiel. Usilujeme sa tiež dosiahnuť pokrok prostredníctvom spolupráce. Preto sme zo svojich zákazníkov po celom svete urobili partnerov pri šírení nášho osvetového programu budovania povedomia o situácii v premávke pre deti Stop Look Wave (Zastav sa, pozri sa, zamávaj). Jeho cieľ je jednoduchý, ale účinný: Oboznámiť deti, najzraniteľnejšie zo všetkých účastníkov cestnej premávky, na celom svete o nebezpečenstvách, ktorým čelia na ceste, a najmä o tom, ako sa správať bezpečne a vnímať nákladné vozidlá. 

Program Stop Look Wave bol spustený v roku 2014 a je založený na rozsiahlom výskume, ktorý za posledných 50 rokov zhromaždil tím pre výskum dopravných nehôd spoločnosti Volvo Trucks. Z jeho vyšetrovania a analýz reálnych nehôd vyplýva, že väčšina ich dôsledkov súvisí so správaním ľudí. Program Stop Look Wave preto učí deti, aby nadviazali očný kontakt s vodičom, viditeľne mu zamávali a čakali na jeho spätnú reakciu ešte pred tým, ako prejdú cez cestu.

Spolu s našimi zákazníkmi sme od spustenia programu Volvo Trucks preškolili viac ako milión detí o tom, ako sa správať v premávke. Ale vieme, že môžeme osloviť aj oveľa viac ľudí. 

Školiaca súprava programu Stop Look Wave je dostupná pre každého, a to v 10 jazykoch a v ľahko použiteľnom formáte. Stiahnite si ju a pomôžte zlepšiť bezpečnosť detí v premávke. 

Keďže dopravné nehody sú celosvetovým problémom, spoločnosť Volvo Trucks sa delí o svoj bezpečnostný výskum aj so spoločnosťou. Prečítajte si viac o zisteniach tímu pre výskum dopravných nehôd Volvo Trucks Správa o bezpečnosti od spoločnosti Volvo Trucks