Trucks

Napĺňanie rastúceho dopytu po efektívnejších dopravných riešeniach

| 2 minúty čítania | 2 minúty čítania
Nároky na dopravu sa v roku 2030 budú v porovnaní s rokom 2005 zdvojnásobia. Predovšetkým nákladná doprava zaznamenala bezprecedentný nárast. Výzvou je efektívnym, udržateľným a bezpečným spôsobom uspokojiť nároky v budúcnosti.
Krivka grafu ukazuje očakávané zvýšenie spotreby
Očakávané zvýšenie spotreby v nasledujúcich desiatich rokoch, ktoré predznamená obdobie rýchleho prechodu v odvetví dopravy

Nároky na dopravu budú v roku 2030 dvojnásobne vyššie ako v roku 2005. Nákladná doprava dnes predstavuje väčšinu celosvetového nárastu prepravy. Ak to skombinujeme s prísnejšími predpismi týkajúcimi sa prevádzky nákladných vozidiel v mestách, potrebou lepšej dopravnej infraštruktúry a najnovšími technologickými pokrokmi, niet pochýb o tom, že toto odvetvie prechádza rýchlymi zmenami.

„Ak chceme zaujať postoj k výzvam, ktoré nás čakajú, musíme spolupracovať s partnermi v odvetví s cieľom podporovať rozvoj. Potrebujeme dodávať inovatívne a bezpečnejšie riešenia, ktoré nielen zvyšujú produktivitu a doby prevádzky vozidiel, ale tiež pomáhajú zmierňovať dopravné zápchy a zlepšovať životné prostredie našich rušných diaľníc a ulíc miest,“ uviedol Lars Mårtensson, riaditeľ odboru životného prostredia a inovácií spoločnosti Volvo Trucks.

Vďaka tomu, že spoločnosť Volvo Trucks spolupracuje na svojich projektoch s orgánmi verejnej správy, výskumnou komunitou a ďalšími spoločnosťami, usilovne pracuje na predvádzaní riešení pre bezpečnejšiu, produktívnejšiu a trvalo udržateľnejšiu dopravu v nasledujúcich rokoch.

So zreteľom na vyššie uvedené dodá spoločnosť Volvo Trucks energeticky úspornejšie vozidlá s novými pohonnými jednotkami aj novými palivami. Zameria sa tiež na dopravu s ťažšími nákladmi a dlhšími súpravami s cieľom znížiť emisie a náklady na dopravu a zvýšiť energetickú účinnosť. Spoločnosť Volvo Trucks sa už teraz podieľa na mnohých inovačných projektoch, ktoré ukazujú, ako ťažké nákladné vozidlá dokážu zvýšiť účinnosť. 

Nová technológia zastáva dôležité miesto a naďalej bude. Okamžité spojenie medzi vozidlami a dopravnými informačnými systémami pomôže regulovať dopravné toky a využívanie elektrických vozidiel bude len stúpať.

Automatizácia nákladných vozidiel sa tiež stane realizovateľnou možnosťou v konkrétnych využitiach, napríklad v doprave v logistických centrách. Spoločnosť Volvo Trucks usilovne pracuje na hľadaní správnych riešení pre svojich zákazníkov vo všetkých týchto oblastiach. 

Prioritu bude mať aj bezpečnosť cestnej premávky, pretože mestá stanovujú prísnejšie predpisy na zníženie počtu smrteľných nehôd a vážnych zranení v premávke. Vylepšené ovládanie, viditeľnosť a systémy aktívnej podpory, ako aj bezpečnostný výcvik vodičov, budú pre spoločnosť Volvo Trucks naďalej prioritou.

„Sme presvedčení, že na to, aby dopravný priemysel dosiahol skutočnú efektívnosť, musí prispieť každý. Je potrebné harmonizovať predpisy, prispôsobiť infraštruktúru a efektívnejšie koordinovať všetky režimy dopravy. Tým, že spoločnosť Volvo Trucks informuje o svojich projektoch orgány verejnej správy, výskumnú komunitu a ďalšie spoločnosti, sa usilovne snaží predviesť riešenia pre bezpečnejšiu, produktívnejšiu a trvalo udržateľnejšiu dopravu v nasledujúcich rokoch,“ uviedol Lars Mårtensson. 

SPOLOČENSKÉ TRENDY A DOPYT
V snahe zabezpečiť dobrý tok dopravy a znížiť vplyv na životné prostredie čoraz viac miest bude zavádzať prísnejšie predpisy pre mestskú dopravu. V súčasnosti je odvetvie dopravy vystavené tlaku znižovať emisie a hluk, aby pomohlo vytvoriť atraktívnejšie mestá pre život ľudí.

TECHNOLOGICKÉ TRENDY
Nová technológia pripravuje cestu pre inteligentnejšie a energeticky úspornejšie vozidlá a dopravu. Nákladné vozidlá sú v súčasnosti prepojené navigačnými systémami a systémami riadenia vozového parku, čoskoro sa však budú môcť spájať s okolitým svetom. Umožní im to stať sa aktívnou súčasťou dopravných informačných systémov. V nasledujúcich rokoch uvidíme v relevantných využitiach automatizovanejšiu dopravu. Zrýchli sa tiež nasadzovanie elektrických vozidiel a elektrické nákladné vozidlá sa stanú komerčnou realitou.