Trucks

Predstavujeme Volvo Flexi-Gold – zmluvu na základe využitia pre dopravcov, ktorí potrebujú väčšiu flexibilitu

| 2 minúty čítania | 2 minúty čítania
Nová zmluva Flexi-Gold spoločnosti Volvo Trucks ponúka istotu dlhodobej zmluvy, zároveň však prichádza s flexibilným prispôsobením údržby a nákladov na používanie vozidla.
Nákladné vozidlo Volvo jazdí popri rieke pri západe slnka

Mnohé dopravné spoločnosti pracujú na nepredvídateľných a premenlivých trhoch, servisné zmluvy si však vyžadujú stabilitu a dlhodobé plánovanie. Preto spoločnosť Volvo Trucks ponúka novú zmluvu Flexi-Gold.

„Už od svojho prvého pracovného dňa v tejto oblasti vidím, že tradičná zmluva môže byť vnímaná ako neprispôsobivá a statická,“ vysvetľuje Thomas Niemeijer, manažér pre rozvoj podnikania, oddelenie servisných zmlúv, ktorý je spoluautorom koncepcie Flexi-Gold. 

„Flexi-Gold ponúka rovnaké krytie a dostupnosť ako zmluva Gold za porovnateľnú cenu, ale s oveľa väčšou flexibilitou k meniacim sa obchodným potrebám.

„Potrebujete vedieť, koľko najazdíte každý rok, v rozmedzí štyroch až siedmich rokov, a len málo ľudí v našom odvetví má taký luxus, že to vedia v takom predstihu. Začali sme teda skúmať, ako by sme mohli prispôsobiť našu ponuku, ktorá by zákazníkom poskytla väčšiu flexibilitu počas trvania dlhodobej zmluvy.“

Vďaka zmluve Flexi-Gold má zákazník flexibilitu v rozsahu až do 40 percent, pričom počet najazdených kilometrov za rok môže upraviť o 20 % smerom nadol aj smerom nahor. Faktúra zákazníka sa každý mesiac prispôsobuje aktuálnemu nájazdu vozidla. „Je to jednoduché. Ak jazdíte menej, platíte menej a naopak,“ vysvetľuje Thomas Niemeijer. „Flexi-Gold ponúka rovnaké krytie a dostupnosť ako zmluva Gold za porovnateľnú cenu, ale s oveľa väčšou flexibilitou k meniacim sa obchodným potrebám.“

Nová servisná zmluva založená na využívaní vozidla je v ponuke vďaka pokroku v oblasti konektivity a telematiky, čo umožňuje zdieľať údaje o najazdených kilometroch vozidla v reálnom čase so spoločnosťou Volvo Trucks. „Existujú tri trendy, ktoré tento koncept v sebe prepája,“ dodáva Thomas Niemeijer. „Je tu dopyt na väčšiu flexibilitu zo strany zákazníkov, ktorý je čoraz silnejší, a zvýšená ochota meniť obchodné modely a robiť veci inak. Máme taktiež technológie, ktoré umožňujú ponúkať servisné zmluvy založené na využití vozidla.“

Flexi-Gold je k dispozícii zatiaľ na vybraných európskych trhoch.

Šesť výhod zmluvy Flexi-Gold

1. Umožňuje flexibilitu
Aj keď máte iba krátkodobé dohody s klientmi alebo pôsobíte na neistom trhu, Flexi-Gold sa dokáže neustále prispôsobovať vašim potrebám a zároveň poskytovať istotu dlhodobej zmluvy.

2. V súlade s vaším finančným tokom
Faktúry sú založené na vašom skutočnom objeme najazdených kilometrov, čo znižuje vaše finančné záväzky. To je obzvlášť užitočné pre zákazníkov, ktorí čelia sezónnym zmenám a kolísajúcim dopytom.

3. Založená na využívaní
Plaťte za to, čo potrebujete – ani viac, ani menej. Každá faktúra je založená na objemoch jazdy v danom mesiaci, zatiaľ čo plán údržby sa neustále upravuje tak, aby reflektoval najazdené kilometre a poskytoval optimálnu úroveň starostlivosti.

4. Pokoj mysle
Flexi-Gold, rovnako ako v prípade zmlúv Gold, zaisťuje najvyššiu možnú dobu prevádzkyschopnosti. Zákazníci sa vďaka nej nemusia obávať neočakávaných faktúr za opravy a môžu sa sústrediť na svoje podnikanie.

5. Nižšie celkové náklady spojené s vlastníctvom
Vďaka flexibilite zmluvy Flexi-Gold je jednoduchšie uzavrieť dlhodobú zmluvu. V konečnom dôsledku zákazník získava výhodu znížených celkových nákladov na vlastníctvo, ktoré sú súčasťou všetkých servisných zmlúv.

6. Znižuje administratívnu záťaž
Všetky faktúry sa vypočítavajú automaticky bez ďalších faktúr za prekročenie najazdených kilometrov. Zákazník môže voľne jazdiť v rámci dohodnutej 40-percentnej flexibility a nevyžaduje sa žiadna ďalšia administratíva ani čas.