Trucks

Volvo Trucks
2022-05-16
Bezpečnosť
Author
Volvo Trucks

Šesť typických nehôd nákladných vozidiel a to, čo nám naznačujú

V posledných desaťročiach sa počet smrteľných nehôd ťažkých nákladných vozidiel výrazne znížil. Naďalej však tvoria približne 15 % všetkých dopravných nehôd v EÚ. Tím Volvo Trucks pre výskum nehôd (ART) má podrobné znalosti o tom, ktoré nehody sú najčastejšie a prečo k nim dochádza.
 

Každá nehoda nákladného vozidla má príbeh, ktorý rozpráva o tom, čo sa stalo niekoľko sekúnd pred incidentom a po ňom. Príbeh, ktorý nám môže pomôcť pochopiť, ako by sa dalo nehode predísť. Pri poskladaní všetkých poznatkov je potom možné vyvodiť závery.
 

Tieto poznatky vedú k bezpečnejším nákladným vozidlám a cestám

Ide však len o jednu časť práce tímu pre výskum nehôd. Mnohé poznatky získavame pri zhromažďovaní a analyzovaní národných štatistík nehôd a pri dôkladnom prechádzaní údajov o nehodách s cieľom nájsť nie úplne jednoznačné korelácie. Toto spoločnosti Volvo Trucks pomáha vyvíjať technológie a spolupracovať s tvorcami legislatívy, vďaka čomu sú naše cesty čoraz bezpečnejšie.  

Tím na výskum nehôd v spoločnosti Volvo Trucks definoval viac než 20 typových nehôd, ktoré predstavujú situáciu na európskych cestách. Na obrázku je znázornených šesť z nich.
Podrobnosti o vyšetrovaných nehodách predstavujú vstupné dáta pre vývojové tímy, ktoré môžu na ich základe vykonávať konštrukčné vylepšenia znižujúce riziko vzniku práve takýchto nehôd.

„Analýza štatistík nám hovorí, aké časté sú jednotlivé typy nehôd, a naše vlastné detailné štúdie poskytujú podrobnosti o tom, ako a prečo k nim dochádza,“ hovorí Anna Theanderová, líderka tímu ART, ktorá spoločne s kolegami navštevuje miesta nehôd a skúma nákladné vozidlá s cieľom dozvedieť sa o nehodách viac.
 

Typové nehody uľahčujú analýzu

Tím zaviedol systém kategorizácie nazvaný Typové nehody, ktorý ponúka prehľad najtypickejších scenárov nehôd ťažkých nákladných vozidiel, pri ktorých dochádza k vážnym alebo smrteľným zraneniam.
 

„Typové nehody sú dobrým príkladom najčastejších nehôd postihujúcich cestujúcich v ťažkých nákladných vozidlách, cestujúcich v automobiloch a zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú chodci, cyklisti a jazdci na mopedoch alebo motocykloch,“ hovorí Anna Theanderová. 

K nehode s cyklistom pri odbočovaní zvyčajne dochádza na mestských križovatkách, keď nákladné vozidlo odbočuje na stranu spolujazdca a cyklista ide rovno. Príčinou býva nedostatočný prehľad o situácii z kabíny a nedostatok porozumenia medzi cyklistom a vodičom nákladného vozidla, čo vedie k nesprávnemu posúdeniu situácie.

Pri pohľade na celkový obraz situácie tím ART vidí, že v každej z týchto skupín účastníkov cestnej premávky sa niektoré nehody vyskytujú častejšie než iné. Nasledujúci zoznam obsahuje dve bežné nehody z každej skupiny.   
 

  1. Typ A: Nehoda pri opustení jazdného pruhu. Nákladné vozidlo opustí svoj jazdný pruh a/alebo vozovku. Môže dôjsť k prevráteniu alebo kolízii s objektom. Príčiny: nepozornosť alebo únava vodiča, vybočenie pri vyhýbaní sa prekážkam. Časté aj v zime, keď sú cesty klzké.
  2. Typ A: Zrážka so zadnou časťou iného nákladného vozidla. Zrážka medzi nákladnými vozidlami idúcimi rovnakým smerom. Príčiny: nepozornosť vodiča alebo jazda s príliš malým odstupom od vozidla vpredu. Prispieť k nehode môžu aj obmedzená viditeľnosť a klzké cesty.
    Typ B: Zrážka s protiidúcim osobným vozidlom. Hlavný typ nehôd, ktoré sú príčinou usmrtenia cestujúcich v osobných vozidlách. Príčiny: príliš vysoká rýchlosť, nepozornosť vodiča alebo zlé posúdenie situácie či nesprávne predbiehanie. Vo väčšine prípadov osobné vozidlo prejde do jazdného pruhu nákladného vozidla.
  3. Typ B: Nehoda s osobným vozidlom v križovatke. Keď nákladné vozidlo narazí do boku osobného vozidla odbočujúceho z križovatky. Hlavné príčiny: nedanie prednosti v jazde z dôvodu nepozornosti. Prispieť k nehode môže aj príliš vysoká rýchlosť osobných alebo nákladných vozidiel a obmedzená viditeľnosť.
  4. Typ C: Prechádzajúci chodec. K týmto nehodám dochádza, keď chodec alebo cyklista prechádza cez vozovku pred nákladným vozidlom. Príčiny: obmedzená viditeľnosť, nepozornosť vodiča alebo zraniteľného účastníka premávky, zlý odhad rýchlosti alebo vzdialenosti.
  5. Typ C: Nehoda s cyklistom pri odbočovaní. Zvyčajne k nej dochádza na mestských križovatkách, keď nákladné vozidlo odbočuje na stranu spolujazdca a cyklista ide rovno. Príčiny: nedostatočná viditeľnosť z kabíny, nedostatok porozumenia medzi zraniteľným účastníkom premávky a vodičom nákladného vozidla, ktorý vedie k nesprávnemu posúdeniu situácie a zámeru toho druhého.
     

„Podrobnosti o vyšetrovaných nehodách predstavujú vstupné dáta pre vývojové tímy, ktoré môžu na ich základe vyvýjať konštrukčné vylepšenia znižujúce riziko vzniku týchto nehôd. Pri každej typovej nehode dokážeme identifikovať, aké bezpečnostné prvky by mohli nehodu, ktorú konkrétny scenár popisuje, zmierniť alebo jej úplne zabrániť,“ hovorí Anna Theanderová.
 

Počet smrteľných nehôd s účasťou ťažkých nákladných vozidiel klesol

V posledných desaťročiach počet smrteľných nehôd za účasti ťažkých vozidiel výrazne klesol, a to aj napriek tomu, že populácia týchto vozidiel vzrástla. Naša práca sa však ešte nekončí. Zavádzaním legislatívy na štandardizáciu niekoľkých bezpečnostných systémov v nákladných vozidlách možno predísť väčšiemu počtu nehôd a minimalizovať ich následky. Zdieľanie poznatkov a detailných znalostí z výskumu bude aj naďalej veľkou súčasťou DNA spoločnosti Volvo Trucks. Počet nehôd je potrebné znížiť na nulu.

„Aby sa nám to podarilo, musíme spojiť všetky naše sily a rovnako aj sily v celej našej spoločnosti,“ hovorí Anna.
 

Typové nehody:

Typ A: Nehody so smrteľnými alebo ťažkými zraneniami osôb v nákladných vozidlách.

Typ B: Nehody so smrteľnými alebo ťažkými zraneniami osôb v osobných vozidlách.

Typ C: Nehody so smrteľnými alebo ťažkými zraneniami zraniteľných účastníkov cestnej premávky, ako sú cyklisti, chodci a jazdci na motocykloch alebo mopedoch. 

 

Získajte ďalšie informácie o výskume bezpečnosti v spoločnosti Volvo Trucks.