Trucks

Johan Rundberg
2023-09-28
Technológia a inovácie
Author
Johan Rundberg
Service Owner for Fleet and Transport

Ako konektivita zlepšuje vaše podnikanie v oblasti nákladnej dopravy

Pre dopravné spoločnosti je stále dôležité byť v trvalom spojení, či už z dôvodu dodržiavania právnych predpisov alebo zlepšovania prevádzkovej efektivity. Ako je však možné zabezpečiť bezproblémové a efektívne zdieľanie a zároveň chrániť údaje a súkromie?

Konektivita prináša do dopravného priemyslu revolúciu, pretože ponúka údaje v reálnom čase a zlepšuje efektivitu, bezpečnosť a služby zákazníkom. Keď môžu nákladné vozidlá komunikovať a vymieňať si informácie s operátormi a zákazníkmi priamo, otvárajú sa nové možnosti pre vyššiu obchodnú hodnotu. Tento článok vysvetľuje, ako digitálne služby zlepšujú produktivitu v doprave, ako zaistiť ich bezpečné používanie a ako z nich pre svoje podnikanie vyťažiť maximum.
 

Prečo je zdieľanie informácií v dopravnom priemysle čoraz cennejšie

V súčasnosti sa oveľa viac každodenných operácií vykonáva digitálne a nároky zákazníkov a úradov na dopravné spoločnosti neustále rastú. Napríklad dáta z tachografu je potrebné zdieľať s dopravnými úradmi, zákazníci požadujú okamžitý prístup k informáciám o stave svojich zásielok a stále viac spoločností chce poznať údaje o emisiách CO2 spojených s prepravou tovaru. Pre dopravcov to môže znamenať veľa času a administratívy navyše.
 

V posledných rokoch preto vznikli nové digitálne služby pre zefektívnenie správy vozového parku, plánovania trás, údržby vozidielspotreby paliva. Mnohé z týchto služieb vyžadujú zdieľanie údajov medzi vozidlami a operátormi, ktoré je možné následne analyzovať a spracovať do prehľadov. Napríklad automatické zdieľanie polohy vozidla a odhadovaného času príjazdu k zákazníkovi minimalizuje administratívu a zvyšuje spokojnosť s prepravnou službou. Analýza údajov o spotrebe paliva môže pomôcť identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a v konečnom dôsledku znížiť prevádzkové náklady vozového parku.
 

„Využívanie jednoduchých spôsobov zdieľania údajov prinesie obrovské zlepšenie prevádzkovej efektivity,“ vysvetľuje Johan Rundberg, Service owner z divízie Fleet and Transport v spoločnosti Volvo Trucks.
 

„Hodnotu však má iba vtedy, pokiaľ sú informácie využívané vhodným spôsobom. Tých, ktorí vedia dáta používať a interpretovať, môžu získať veľké prínosy.”

Využívanie jednoduchých spôsobov zdieľania údajov prinesie obrovské zlepšenie prevádzkovej efektivity. Volvo Connect umožňuje dopravcom, aby postupovali správne.

Ako sa prostredníctvom portálu Volvo Connect zdieľajú informácie

Spoločnosť Volvo Trucks bola prvým výrobcom nákladných vozidiel, ktorý predstavil digitálny systém pre správu vozového parku. V roku 1996 prišla na trh so systémom Dynafleet. Od tej doby sa veľa vecí zmenilo a dnes systém Dynafleet nahradilo riešenie Volvo Connect, ktoré funguje ako systém pre správu vozového parku nákladných vozidiel a zároveň ako vstupná brána ku všetkým digitálnym službám spoločnosti Volvo Trucks.
 

Vzhľadom na to, že Volvo Connect je otvorená platforma, možno ju jednoducho integrovať s inými systémami pre riadenie logistiky a ponúka aj automatizáciu zdieľania dát. Napríklad s použitím údajov o polohe vozidiel sa môžu automaticky aktualizovať systémy pre sledovanie zásielok alebo fakturáciu zákazníkom. A dáta z tachografu sa využijú na automatickú aktualizáciu mzdových systémov.
 

Otvorená platforma tiež umožňuje nezávislým vývojárom vytvárať vlastné integrácie a špecifické digitálne nástroje, podobne ako keď tretie strany vyvíjajú aplikácie pre smartfóny. To rozširuje možnosti a ponuku dostupných nástrojov. Dokonca aj dopravcovia s nákladnými vozidlami rôznych značiek môžu využívať platformu Volvo Connect na integráciu všetkých údajov zo svojho vozového parku.
 

„Vďaka tomu, že Volvo Connect umožňuje zefektívniť a zautomatizovať množstvo procesov v oblasti zdieľania dát, uľahčuje zákazníkom prácu,“ hovorí Johan Rundberg.
 

Ako je možné ochrániť dáta a súkromie?

Generovanie veľkého množstva údajov prostredníctvom prepojených vozidiel prináša napriek všetkým potenciálnym výhodám aj vysoké nároky na ochranu súkromia a kybernetickú bezpečnosť. Existuje niekoľko právnych požiadaviek, ktoré musia dopravcovia dodržiavať, vrátane nariadení GDPR Európskej únie. Nedodržanie týchto nariadení môže viesť k vysokým sankciám.
 

Ďalej je tiež potrebné dodržiavať vysoké štandardy kybernetickej bezpečnosti, pretože jediný prienik do systému môže ohroziť celú dopravnú spoločnosť. Z týchto dôvodov má pre Volvo Trucks kybernetické zabezpečenie pri vývoji svojich digitálnych služieb, vrátane služby Volvo Connect, dlhodobo najvyššiu prioritu.
 

„Ako spracovatelia údajov sme zodpovední za úplnú kontrolu nad ich bezpečnosťou. Dodržiavame všetky platné nariadenia vrátane GDPR, aby sme zabezpečili ochranu údajov a súkromia,“ hovorí Johan.
 

„Naši zákazníci ako prevádzkovatelia vozidiel majú kontrolu nad svojimi vlastnými údajmi. Sú to vždy oni, kto rozhoduje o tom, ako sa budú ich údaje používať, a vrátane toho, aké údaje, kedy a s kým sa zdieľajú.“
 

Užívatelia služby Volvo Connect tak môžu získať výhody zdieľania dát prostredníctvom množstva digitálnych a prepojených služieb s istotou, že ich údaje sú v bezpečí a ich podnikanie je dobre chránené.
 

Ak sa chcete o službe Volvo Connect dozvedieť viac, pozrite si toto krátke úvodné video, ktoré ozrejmí:
 

  • Čo je služba Volvo Connect?
  • Ako sa dá použiť v kombinácii so službami pre správu vozového parku
  • Aký spôsobom zaisťuje sledovanie a prístup k dátam v reálnom čase
  • Ako môže pomôcť zefektívniť a zvýšiť produktivitu podnikania.

Súvisiace články