Trucks

Prečo počet čerpacích staníc LNG tak rýchlo narastá

4 minúty 4 minúty
Prostredníctvom rôznych investícií a vládnych stimulov sa infraštruktúra pre LNG rýchlo rozširuje. Keďže sa zvyšuje aj výroba paliva Bio-LNG, skvapalnený plyn sa pri preprave tovaru na dlhé vzdialenosti ukazuje ako životaschopná alternatíva k nafte.
Čerpacia stanica
Od roku 2018 sa počet staníc LNG v Európe zvýšil štvornásobne. Pri súčasnom tempe bude do roku 2025 dostupných 750 staníc.

Ako palivo ponúka LNG mnoho výhod, vrátane rovnakého výkonu ako má nafta, ale s výrazne nižšími emisiami CO2 a nákladmi. Tankovanie je také rýchle ako v prípade nafty a priemerný dojazd nákladného vozidla na LNG je postačujúci, vďaka čomu je skvapalnený plyn životaschopným alternatívnym palivom pre diaľkovú prepravu. Donedávna bola hlavnou bariérou chýbajúca infraštruktúra LNG, ale to sa rýchlo mení.
 

Prudký nárast počtu čerpacích staníc LNG

Od roku 2018 sa počet staníc LNG v Európe zvýšil štvornásobne a teraz presahuje počet 400, vrátane plánovaných staníc. Súčasným tempom bude do roku 2025 dostupných 750 staníc a do roku 2030 sa odhaduje, že ich bude viac ako 2000. Tento rast je výsledkom podpory zo strany EÚ a rôznych národných vlád, ktoré považujú LNG a Bio-LNG za účinné prostriedky na znižovanie emisií CO2 v odvetví logistiky a prepravy.
 

Najsilnejší rast zaznamenalo Nemecko, kde vláda od roku 2019 zaviedla rôzne stimuly, ako napríklad výnimku z cestnej dane pre nákladné vozidlá s pohonom na LNG. V porovnaní s tromi stanicami LNG v Nemecku v roku 2018 ich je dnes 70.
 

„To, čo sa deje v Nemecku, skutočne predstavuje prelom,“ hovorí Henrik Persson, obchodný manažér pre diaľkovú prepravu v spoločnosti Volvo Trucks. „Vzhľadom na jeho veľkosť trhu s nákladnými vozidlami a geografickú polohu, ktorá z neho robí tranzitný bod z východu a západu, to ovplyvňuje počet nákladných vozidiel s pohonom na LNG na európskych cestách.”
 

Rast sa neobmedzuje len na Európu. Čína tiež v posledných rokoch sleduje významný posun od naftových nákladných vozidiel k nákladným vozidlám s pohonom na LNG a v Indii vláda oznámila svoje plány na otvorenie 1 000 staníc LNG po celej krajine v najbližších troch rokoch.
 

Dosiahnutie plného potenciálu ochrany životného prostredia prostredníctvom paliva Bio-LNG

Zatiaľ čo vozidlo Volvo Trucks s pohonom na LNG má zvyčajne až o 20 percent nižšie emisie ako jeho štandardný európsky naftový ekvivalent („od nádrže po kolesá“), zníženie môže predstavovať až 100 percent („od nádrže po kolesá“), ak používate palivo Bio-LNG s HVO (hydrogenovaný rastlinný olej). Dôvodom je, že sa palivo Bio-LNG vyrába zo surovín, ako je domový odpad, poľnohospodársky odpad a splašky. Čo sa týka výkonu je inak Bio-LNG na nerozoznanie od bežného paliva LNG. Je možné použiť rovnakú infraštruktúru na skladovanie plynu, prepravu a dopĺňanie paliva a nákladné vozidlo s pohonom na LNG môže medzi nimi bez problémov prepínať. V skutočnosti niektoré plynárenské spoločnosti primiešavajú bioplyn do LNG, čo je dobrým začiatkom na rozšírenie výhod bioplynu na všetkých užívateľov LNG.

Hlavnou prekážkou využívania paliva Bio-LNG je nedostatok výroby vo veľkom meradle. „V súčasnosti je dostupnosť v EÚ s výnimkou severnej Európy obmedzená,“ hovorí Henrik Persson. „V Nórsku využívajú všetky LNG stanice 100 percent bioplynu. Vo Švédsku je to asi 75 percent bioplynu a čoskoro to bude 100 percent. Fínsko je na rovnakej ceste. Ako sa na trh uvádza viac nákladných vozidiel s pohonom na LNG, mnohé z väčších plynárenských spoločností začínajú investovať do Bio-LNG aj vo zvyšku Európy.“

V decembri 2021 predložilo 28 európskych spoločností a organizácií Európskej komisii Biometánovú deklaráciu, ktorá sa zaviazala prispieť do roku 2030 k zvýšeniu výroby bioplynu na minimálne 350 TWh. Zámerom je pomôcť EÚ splniť jej cieľ „Fit for 55“ znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov o 55 percent.

Iné spoločnosti tiež vyvíjajú vlastné iniciatívy. Napríklad spoločnosť Shell nedávno oznámila, že jej rafinéria v nemeckom Wesselingu premení ropné palivá na obnoviteľné, vrátane Bio-LNG. Shell tiež nadviazala spoluprácu s novopostaveným závodom Nordsol na výrobu paliva Bio-LNG v Amsterdame, vďaka ktorému bude Shell distribuovať Bio-LNG prostredníctvom svojich čerpacích staníc LNG. Medzitým závod na výrobu Bio-LNG spoločnosti Biokraft AS v nórskom Skogne, najväčší svojho druhu na svete, zdvojnásobí v roku 2022 svoju produkciu na 50 ton denne. A popredný severský výrobca Gasum má v súčasnosti 17 bioplynových staníc vo Švédsku a Nórsku.

S otvorením ďalších čerpacích staníc sa LNG stane životaschopnou alternatívou pre čoraz väčší počet prepravcov. To im umožní okamžite v krátkodobom horizonte znížiť emisie CO2 a rast paliva Bio-LNG by im mal v dlhodobom horizonte umožniť dosiahnuť v emisiách CO2 čistú nulu. 

Súvisiace články