Trucks

Lars Mårtensson
2022-04-29
3 min
Elektromobilita
Author
Lars Mårtensson
Environment and Innovation Director at Volvo Trucks

Výpočet skutočného dopadu nákladného vozidla na klímu

Výber najudržateľnejšieho vozidla pre vaše účely nie je vždy ľahký, ale s vyhodnotením životného cyklu to môže byť oveľa jednoduchšie. Je to preto, že vytvára celkový obraz, ktorý zohľadňuje dopad na životné prostredie po celú dobu životnosti vozidla.
 

Ekologická stopa vozidla nie je obmedzená na palivo, ktoré spotrebuje – zahŕňa celý rad ďalších faktorov, od ťažby surovín použitých pri jeho výrobe až po jeho konečné vyradenie z prevádzky. Až po vykonaní hodnotenia životného cyklu (LCA) možno určiť celkový dopad vozidla na klímu.
 

Vnímanie emisií v kontexte


Dobrým príkladom, ktorý ilustruje význam hodnotenia životného cyklu vozidla, sú nedávne obavy z dopadu lítium-iónových akumulátorov na životné prostredie. Výrobný proces článkov akumulátora je energeticky veľmi náročný a v dôsledku toho je dopad výroby elektrického vozidla na klímu výrazne vyšší ako u ekvivalentného vozidla s naftovým pohonom. 

V kontexte hodnotenia celého životného cyklu je však rozdiel medzi nimi zanedbateľný. Najmä v prípade naftového vozidla, ktoré bude po uvedení do prevádzky vypúšťať oveľa viac emisií CO2. Ak bude elektrické nákladné vozidlo poháňané elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov, jeho dopad na klímu bude už po jednom roku menší ako v prípade naftového nákladného vozidla.

 

Prispôsobenie sa meniacemu svetu


Mnohé z premenných, ktoré vstupujú do hodnotenia životného cyklu, sa neustále menia. Existujú stimuly na to, aby bola výroba akumulátorových článkov menej uhlíkovo intenzívna, ako aj rôzne iniciatívy, ktoré majú dať starým akumulátorom druhý život. To všetko má potenciál ovplyvniť celkový dopad elektrického nákladného vozidla na životné prostredie.

Zdroj energie je významným faktorom pri posudzovaní životného cyklu vozidla. Napríklad dopad elektrického nákladného vozidla na klímu sa výrazne líši podľa toho, či je poháňaný elektrinou vyrobenou z uhlia alebo z obnoviteľných zdrojov, ako je vodná, solárna alebo veterná energia.

Hodnotenie životného cyklu elektrického nákladného vozidla poháňaného elektrickou energiou z obnoviteľného zdroja ukáže veľmi nízky vplyv na klímu.

Transformácia odvetvia dopravy preto tvorí značnú časť energetickej transformácie. S tým, ako budú obnoviteľné palivá dostupné v oveľa väčšej miere, bude stále viac ľudí schopných maximalizovať klimatické výhody elektrických nákladných vozidiel. A v budúcnosti aj nákladných vozidiel využívajúcich vodík. 

Online je k dispozícii Kalkulačka environmentálnej stopy spoločnosti Volvo Trucks, aby sme vám túto problematiku lepšie objasnili a poskytli vám rady. Spočiatku sme tento nástroj a svoje znalosti využívali na to, aby sme stanovili ciele a stratégie pre vývoj nových nákladných vozidiel. To stále platí, ale teraz sa o tento nástroj chceme podeliť, aby sme zákazníkom pomohli zvážiť rôzne alternatívy a technológie, ktoré sú dostupné, a nájsť to najlepšie riešenie.

V konečnom dôsledku je posúdenie životného cyklu vozidla nepretržitý proces a jedným z najdôležitejších faktorov sú jedinečné okolnosti a potreby zákazníka. Ak je pre vás bioplyn ľahko dostupný, potom by mohlo byť nákladné vozidlo na plynový pohon vynikajúcim riešením. No pokiaľ máte prístup k nabíjacím zariadeniam v krajine s obnoviteľnými zdrojmi elektriny, potom by mohlo byť najlepším riešením elektrické nákladné vozidlo s akumulátorom. S našou kalkulačkou môžete toto všetko skutočne porovnať a taktiež vidieť vylepšenia a kroky, ktoré môžete v priebehu času podniknúť.


Vyskúšajte Kalkulačka dopadu na životné prostredie od spoločnosti Volvo Trucks