Trucks

Ako technológie prispievajú k hospodárnej jazde

Jose Talamantes Pavon
2022-08-02
4 min
Technológia a inovácie Úspora paliva Svet vodiča Šetrite palivo
Author
Jose Talamantes Pavon
Service Owner Fuel & Advisory Services

Konektivita a analýza dát vytvárajú nové príležitosti v oblasti rozvoja a školenia vodičov. Či už ste majiteľ dopravnej spoločnosti a zároveň vodič alebo správca vozového parku, ponúkajú vám potenciál na zlepšenie spotreby paliva, doby prevádzkyschopnosti a bezpečnosti.
 

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú spotrebu paliva nákladného vozidla, a mnohé z nich vodič nevie ovplyvniť. Technika jazdy však vplyv mať môže a akákoľvek investícia do rozvoja a školenia vodičov sa pravdepodobne vráti v podobe nižšej spotreby, menšieho počtu nehôd a zníženého opotrebovania dielov.
 

Nové technológie vytvárajú lepších vodičov

Výzvou, pokiaľ ide o rozvoj vodičov, je vedieť, ktoré konkrétne zručnosti je možné zlepšiť. Konektivita a analýza dát uľahčujú identifikáciu týchto potenciálnych oblastí pre zlepšenie a dávajú prepravným spoločnostiam a vodičom príležitosť prispôsobiť školenia cieleným spôsobom.


Nákladné vozidlá dnes počas jazdy produkujú obrovské množstvo dát a vďaka nim je možné v stále väčšej miere získavať užitočné poznatky. Jazdíte napríklad konkrétnu trasu alebo úsek cesty, kde je spotreba paliva vždy vyššia? Alebo sú určité situácie, v ktorých je bežnejšie prudké brzdenie?


Či už sú vodiči začiatočníci alebo skúsení, správny typ školenia spolu s konektivitou a analýzou dát by mohol každému z nich pomôcť zdokonaliť techniku jazdy a mať pozitívny vplyv na akúkoľvek oblasť podnikania.

V našom sprievodcovi  - Ako technológie prispievajú k hospodárnej jazde - nájdete:

● ako môžu vodiči a technológie spolupracovať pri predchádzaní nehodám,

● ako prepojené služby a dobrá technika jazdy znižujú spotrebu paliva a emisie CO2,

● ako aplikovať služby digitálneho školenia vodičov v praxi,

● ako umelá inteligencia a strojové učenie podporujú vývoj budúcich služieb školenia vodičov.

Sprievodca: Ako technológie prispievajú k hospodárnej jazde

Súvisiace články