Trucks

Tomasz Jaworski
2022-03-27
3 min
Prevádzkyschopnosť Úspora paliva
Author
Tomasz Jaworski
Services Offer Portfolio Manager

6 spôsobov, ako zvýšiť prevádzkyschopnosť vášho nákladného vozidla

Každá minúta odstávky znamená stratu príjmov. Tu je šesť spôsobov, ako môžete pomôcť udržať vaše vozidlo na ceste čo najdlhšie, od jednoduchých a priamočiarych až po využitie všetkých výhod konektivity.

Najúčinnejším spôsobom, ako sa vyhnúť poruchám, je byť proaktívny a prijať preventívne opatrenia, aby k nim nedochádzalo. Pokroky v oblasti technológií a konektivity znamenájú, že už dnes je k dispozícii celý rad pripojených služieb, ktoré dokážu pomôcť predvídať poruchy a predchádzať im.


Zároveň sú občasné prestoje stále nevyhnutnou súčasťou tohto odvetvia, takže je dôležité byť vždy pripravený na najhoršie a dokázať reagovať, keď dôjde k poruche. 


So správnou podporou vďaka proaktívnym opatreniam možno predísť približne 80 percentám očakávaných porúch alebo ich aspoň zmierniť, zatiaľ čo reaktívne opatrenia pomáhajú znížiť následky, keď k nim už dôjde.


1. Pravidelná denná kontrola. 

Prvým a najjednoduchším opatrením, ktoré môžete urobiť, aby ste sa proaktívne vyhli poruche, je vykonávať rýchlu vizuálnu kontrolu vášho vozidla na začiatku každého dňa. Investícia niekoľkých minút denne vám môže v dlhodobom horizonte ušetriť veľa času a peňazí, ak vďaka tomu včas odhalíte defekt alebo poruchu.


2. Prispôsobte svoj servisný plán tak, aby vyhovoval vášmu vozidlu. 

Frekvencia údržby nákladného vozidla závisí od spôsobu jeho používania a môže sa meniť v závislosti od rôznych faktorov. V ideálnom prípade chcete servisný plán, ktorý zabezpečí, že vaše nákladné vozidlo bude vždy v dobrom stave, ale zároveň minimalizuje čas strávený v dielni. Zatiaľ čo sa nákladné vozidlá tradične servisujú v prednastavených intervaloch, konektivita umožňuje optimalizovať servisný plán na mieru na základe skutočného používania a stavu vozidla. Týmto spôsobom sa dá servisná návšteva naplánovať skôr, pokiaľ je nevyhnutná, alebo v opačnom prípade odložiť. 


3. Investujte do monitorovania v reálnom čase. 

Konektivita tiež umožňuje nepretržite monitorovať vozidlá a jednotlivé komponenty a detekovať problém skôr, ako spôsobí poruchu. Vyplatí sa preskúmať možnosti, ktoré máte k dispozícii, pretože investícia do takejto služby sa môže rýchlo vrátiť. Naplánovaný servis bude vždy lacnejší a jednoduchý ako neočakávaná porucha počas plnenia pracovnej úlohy.


4. Aktualizujte softvér svojho vozidla na diaľku. 

V moderných vozidlách sú aktualizácie softvéru čoraz dôležitejšou súčasťou každej servisnej návštevy – a tá sa nemusí nevyhnutne vykonávať v dielni. Nájdením poskytovateľa, ktorý dokáže takúto službu ponúknuť, môžete obmedziť návštevy vášho vozidla v servise.


5. Nájdite si servisnú zmluvu, ktorá vyhovuje vám a vašim potrebám. 

Väčšina výrobcov ponúka celý rad servisných zmlúv s rôznymi úrovňami podpory. Najlepšia voľba pre vás bude závisieť od vašich jedinečných potrieb, ale v konečnom dôsledku by ste mali nájsť takú úroveň, ktorá vám poskytne dostatočnú podporu bez investovania do zbytočných služieb.

Pokiaľ je to možné, je vhodné mať jednu servisnú zmluvu, ktorá sa vzťahuje na celé vaše vozidlo – nákladné vozidlo, ako aj nadstavbu alebo náves – aby ste sa vyhli návštevám viacerých servisných dielní.


6. Získajte správnu podporu pre prípad, že dôjde k poruche. 

Nech k poruche vášho nákladného vozidla dôjde kedykoľvek a kdekoľvek, musíte mať prístup k cestnej asistencii a odťahovej službe. Ponúka váš poskytovateľ podporu počas prevádzkových hodín vášho vozidla? Vzťahuje sa ich krytie na oblasti, v ktorých pôsobíte? A môžete s niekým hovoriť vo svojom jazyku, ak ste v zahraničí? Rovnako stojí za to sa informovať, aké záruky poskytujú, pokiaľ ide o rýchlosť uvedenia vozidla do prevádzkyschopného stavu, alebo akú kompenzáciu môžu ponúknuť, pokiaľ tieto záruky nebudú splnené.