Trucks

3 spôsoby, ako prilákať a udržať si vodičov nákladných vozidiel

Delphine Maury
2023-06-05
Svet vodiča
Author
Delphine Maury
Senior Market Analyst, at Group Truck Technology

Celosvetový nedostatok vodičov sa stáva hlavným problémom, ktorý ovplyvňuje celý dopravný priemysel. Existujú však spôsoby, ako môžu zamestnávatelia prilákať vodičov a motivovať ich. Aké sú hlavné priority vodičov a ako môžu tieto znalosti prospieť každodennej prevádzke vášho vozového parku?

Podľa ročného prieskumu vodičov prebiehajúceho od roku 2022, ktorý vykonáva IRU (International Road transport Union – Medzinárodný zväz cestnej prepravy)*, v roku 2021 zostalo viac ako 2,6 milióna pracovných miest vodičov nákladných vozidiel neobsadených, a to napriek všeobecnému zvýšeniu miezd a ľahkej dostupnosti pracovnej sily. Dôvodom je, podľa správy, všeobecný problém prilákania mladých ľudí do úlohy vodiča v kombinácii s vysokým podielom starších vodičov, ktorí sa blížia k dôchodkovému veku. To sa netýka len dopravcov a ich služieb. Dôsledky možno pozorovať v celom dodávateľskom reťazci a v konečnom dôsledku ovplyvňujú podniky a spotrebiteľov na celom svete.

 

Pre vodiča existujú viaceré dôvody, prečo zostať a zachovať si vo svojej práci motiváciu. Podľa interného prieskumu spoločnosti Volvo (2019), založeného na 151 rozhovoroch s prevažne diaľkovými dopravcami 16 národností**, ktorí sa venujú medzinárodnej doprave, sú tri hlavné priority vodičov: pohodlie, priestor v kabíne a bezpečnosť. Štúdia tiež poukazuje na zvyšujúce sa povedomie o zdraví, najmä u mladších vodičov, a rastúci záujem o pohon, ktorý je šetrný k životnému prostrediu.  

„Pohodlie, priestor a bezpečnosť sú prioritou už mnoho rokov. Tiež sme zaznamenali koreláciu (vzájomné prepojenie) medzi dĺžkou cesty a mierou spokojnosti. Čím viac času trávite vo svojom kamióne, tým dôležitejší je priestor a bezpečnosť,“ hovorí Delphine Maury, Hlavná analytička spravodajstva o produktoch v spoločnosti Volvo Group Truck Technology (GTT).

Priority vodičov sa môžu líšiť medzi národnosťami, krajinami a trasami, na ktorých jazdia. Nie všetci vodiči majú možnosť platiť za bezpečné zastávky nákladných vozidiel, dodáva Delphine.
 

Čo motivuje vodiča kamiónu?

POHODLIE V KABÍNE: Podľa prieskumu sa pohodlie vodiča týka najmä spánku a odpočinku, ktoré sa považujú za veľmi dôležité, ako aj pohodlia sedadla vodiča. Okrem základného pohodlia sedadla vodiča, viac ako 58 % opýtaných uprednostňuje väčší priestor na odpočinok a relaxáciu.

PRIESTOR V KABÍNE: Priestrannosť kabíny je nevyhnutná. 72 % opýtaných vodičov to považovalo za veľmi dôležité. Každý centimeter môže pridať hodnotu a pocit priestoru. Pre vodičov, ktorí jazdia na dlhé vzdialenosti, je priestrannosť ešte dôležitejšia.

BEZPEČNOSŤ: Tento aspekt zahŕňa bezpečnosť nákladného vozidla aj vodiča. Pokiaľ ide o bezpečnosť, 3 najvyššie požadované priority sú varovanie pred krádežou paliva, alarm pri útoku plynom a doplnkový interiérový bezpečnostný zámok dverí kabíny. Ak sa zameriame na bezpečnosť vodiča, 62 % vodičov v nedávnej (2022) internej online štúdii spoločnosti Volvo** uviedlo, že uprednostňujú asistenciu pri riadení, ako je udržiavanie v jazdnom pruhu, pomoc pri zmene jazdného pruhu, núdzové brzdenie atď. Druhým najviac oceňovaným prvkom bezpečnosti vodiča sú jednotlivé druhy alarmov, ako výstraha vodiča pri únave a prevencia proti agresii a krádeži (55 %).

Interný výskum z roku 2021 v angličtine, nemčine, francúzštine a švédčine dospel k záveru, že prevádzkovatelia musia zamerať svoju pozornosť na súčasných aj nových vodičov, aby vyriešili problém nedostatku vodičov.

Profesia vodiča prilákala nových ľudí vďaka vstupným požiadavkám, pričom pre 36 % z nich je najvyššou prioritou mzda, po ktorej nasleduje školenie (16 %) a cestovanie (11%). 42 % skúsených vodičov označilo za kľúčový motivátor mzdu, po ktorej nasledovala autonómia, sloboda na cestách (19 %) a uznanie zamestnávateľa (16 %).

Jasné je aj to, čo vodičov demotivuje. Pre 49 % nových vodičov je veľkým problémom neistota nájsť si prácu, hoci dopyt dopravných spoločností po ich kompetencii je vysoký. V dôsledku toho existuje potenciál, ak operátori čo najskôr začnú s pozitívnym procesom náboru, môžu si tak zabezpečiť dlhodobý vzťah so svojimi potenciálnymi vodičmi. Noví vodiči sa obávali, či si nájdu prácu. Aj keď boli zamestnaní, mali pocit, že krátko po skončení odbornej prípravy neboli schopní splniť požiadavky svojho zamestnania. Intenzívny tlak zo strany zamestnávateľa na rýchle dodanie, v kombinácii s neistotou týkajúcou sa manévrovania s kamiónom v hustej premávke a strachom z nehôd, ich prinútil uvažovať o predčasnom ukončení práce z dôvodu stresu.

Na prácu skúsených vodičov majú veľký vplyv zamestnávatelia a pracovné podmienky. Zamestnávateľ, ktorý zle zaobchádza s vodičmi, vrhol na túto profesiu nepriaznivé svetlo. Pracovné podmienky zahŕňali vysoký tlak, stres a riziko nehôd - všetko sa považuje za dôvody na ukončenie alebo zmenu zamestnania.

Ako prilákať a udržať si svojich vodičov

Spokojnosť vodiča ovplyvňuje viacero aspektov: závisí od skúseností, ako aj od toho, kde, ako a aký čas vodiči pracujú. Delphine Maury navrhuje niekoľko všeobecných odporúčaní.

1. Komunikácia a proaktivita. Najdôležitejším aspektom je dialóg a interakcia s vašimi vodičmi.  „Vodiči často radi poskytnú spätnú väzbu a prispejú. Je nevyhnutné venovať pozornosť spätnej väzbe vodiča, aby ste vedeli, že vás počúvajú a rozumejú vám. Najmä brať do úvahy ťažkosti a problémy, ktorým čelia počas svojho pracovného dňa,“ hovorí Delphine.

2. Výber a vlastnosti nákladného vozidla. Rady a odporúčania vodičov, týkajúce sa vlastností nákladného vozidla a celkové výrobné možnosti, sú kľúčové. Venujte pozornosť oblastiam, v ktorých môže byť priestor na zlepšenie, a poskytnite konštruktívne návrhy týkajúce sa toho, kedy a prečo je možné splniť návrhy vodičov a kedy nie.

3. Odmeny a stimuly. Kľúčové sú stimuly. Pokiaľ ide o spotrebu paliva alebo batérie, väčšina operátorov má vysoko nastavené ciele a ambície. „Vidíme všeobecný nedostatok stimulov a pozitívnej spätnej väzby. Vodiči často dostávajú kritiku, keď nedosiahnu ciele, ale menej sa hovorí o tom, keď ich splnia alebo dokonca prekonajú,“ hovorí Delphine. 

Vaši vodiči sú imidžom vašej značky. Pre vašich zákazníkov každý deň predstavujú tvár vášho podnikania. V konečnom dôsledku najlepší vodiči prispievajú k celkovému rozvoju vášho podnikania. Rovnako dôležité však je, aby vedeli, čo môžu očakávať.

Prečo je dôležité vziať do úvahy priority vodiča

Prvým a najdôležitejším aspektom je nedostatok vodičov, ktorý sa naďalej zvyšuje. Prehliadanie priorít vodiča neznamená len tlak na vodičov, ale môže znamenať aj odmietanie potenciálnych zákazníkov. Môže tiež spôsobiť ťažkosti pri plánovaní a v konečnom dôsledku viesť k stratám.

Podľa Delphine Maury existuje niekoľko ďalších stimulov, ktoré vám pomôžu udržať si tých najlepších vodičov. Udržať si tých, ktorí pokračujú v poskytovaní služieb, vynakladajú úsilie a sú spoľahlivou a bezpečnou voľbou pre vašich zákazníkov. Niektoré cesty sú náročnejšie ako iné a zákazníci môžu uprednostniť niektorých vodičov pred ostatnými.

„Vaši vodiči sú imidžom vašej značky. Pre vašich zákazníkov každý deň predstavujú tvár vášho podnikania. V konečnom dôsledku najlepší vodiči prispievajú k celkovému rozvoju vášho podnikania. Rovnako dôležité však je, aby vedeli, čo môžu očakávať. Poskytnite vodičovi poradenstvo a dajte mu šancu zlepšiť sa,“ hovorí Delphine.
 

Zvážte kľúčové priority vodičov, aby ste predišli ich nedostatku

Keď sa vodičov pýtate na najdôležitejšiu vec alebo hlavné slabé miesto ich nákladného vozidla, často hovoria o pohodlí***. To sa môže prejaviť ako pohodlie vodiča (sedadlo, poloha), pohodlie pri práci (riadenie, radenie) a pohodlie pri odpočinku (posteľ, úložný priestor). Tieto aspekty v súčasnosti neprinášajú vodičom najvyššiu úroveň spokojnosti: hlavným problémom je prístup do kabíny, výhľad a bezpečnosť.

Bezpečnosť vnímajú vodiči ako hlavnú tému, ktorá ovplyvní ich prácu v budúcnosti. Táto téma môže mať viacero podôb, napríklad bezpečnosť vodiča a zabezpečenie nákladných vozidiel: zdá sa, že niektoré aspekty, ako napríklad osobná bezpečnosť, viac znepokojujú medzinárodných vodičov.
 

„Na riešenie týchto problémov, ktoré sa vo výskumných štúdiách neustále opakujú, je dôležité viesť so svojimi vodičmi nepretržitý dialóg. Spätná väzba, proaktivita a očakávania vodičov by sa nemali podceňovať,“ hovorí Delphine.
 

Tu nájdete viac informácií o podpore a vývoji vodičov.
 

*International Road Transport Union – Medzinárodná únia cestnej dopravy. Skúmané krajiny: USA, Mexiko, Argentína, Európa (Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Poľsko, Rumunsko, Belgicko, Holandsko), Eurázia (Rusko, Uzbekistan, Ukrajina), Turecko, Irán, Čína
 

**Respondenti 16 národností: Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Švédsko, Dánsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Litva, Estónsko, Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko.

*** Interná online štúdia Volvo Research, ktorej sa zúčastnilo 517 vodičov nákladných vozidiel vo Francúzsku, Nemecku a Anglicku.

Related Insights